Blanka Zubáková (roz. Jedličková)

PhDr. Blanka Jedličková

Kancelář: EA 10 027

E-mail: bl.jedlickova@centrum.cz

Konzultační hodiny: po dohodě mailem
 

 

Specializace:

Politické, sociální a kulturní dějiny v první polovině 20. století se specializací na období 1938-1948
Gender history
Protektorát Čechy a Morava, 2. odboj
Proměny československé společnosti 1939-1948

 

Téma disertační práce:
Proměny ženských filmových hvězd v moderní české společnosti – Vývoj „starstudies“ od 30. let do poloviny 50. let 20. století (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací:
2016 Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, rigorózní řízení – studijní program: Historické vědy, obor Kulturní dějiny, rigorózní práce Na pozadí legendy – Neznámé pohledy na ilegální skupinu „Tři králové“
2011 - 2013: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, navazující magisterské studium – studijní program: Historické vědy, obor Kulturní dějiny, diplomová práce Ženy na rozcestí – komparace ženských osobností okolo divadla 1939-1945 (školitel doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.)
2007 - 2011: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, bakalářské studium – studijní program: Historické vědy, obor Kulturní dějiny, bakalářská práce Ženy okolo ilegálního časopisu „V boj“ 1939-1942 (školitel doc. PhDr. Václav Veber)

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2009-2010 roční studijní pobyt (Erasmus), Universität Passau

Praxe:
2014 – dosud Historický ústav, AVČR v. v. i. - Odborná pracovnice oddělení dějin 20. století
2013 – 2014 Jiráskovo gymnázium v Náchodě - Výuka dějepisu

Významná ocenění:
2016 Magnesia Litera 2016 - DILIA Litera pro objev roku za knihu Ženy na rozcestí – Divadlo a ženy okolo něj 1939-1945
2014 1. místo ve studentské soutěži Nakladatelství Academia