Barbora Zelenková

Mgr. Barbora Zelenková

 
Email: Bzzelenkova@gmail.com
Kancelář: EA 12025
Konzultační hodiny: Středa 10:00-11:00 (nebo dle dohody)
 

Odborné zaměření: Literární kultura regionu

Studium:

2019-do současnosti: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, interní doktorské studium, obor Historie (předběžné téma budoucí disertační práce: Spor o literární region v Čechách a Polsku v devadesátých letech 20. století, školitel: Doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.)

2016-2019: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, navazující magisterské studium, obor Kulturní dějiny, modul Dějiny literární kultury (diplomová práce: Ivan Landsmann v literárněkulturních kontextech od devadesátých let 20. století do současnosti, vedoucí práce: PhDr. Ivo Říha, Ph.D.)

2013-2016: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra literární kultury a slavistiky, bakalářské studium, obor Historicko-literární studia (bakalářská práce: Vývoj kritické recepce próz Jaroslava Rudiše, vedoucí práce: PhDr. Ivo Říha, Ph.D.)