Barbora Kubátová

Mgr. Barbora Kubátová

Kancelář EA: 10 027

Email: barbora.kubatova@seznam.cz

Konzultační hodiny: 09.30 – 14.00

Studium:

2004 – 2008: Gymnázium Nová Paka

2008 – 2011: bakalářské studium, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Historicko-literární studia, bakalářské práce: Magda Bílá, zapomenutá spisovatelka (vedoucí práce: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)

2011 – 2014: magisterské studium, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Dějiny literární kultury, diplomová práce: Literární obraz Novopacka (doc. PhDr. Petr Poslední, Csc.)