Obhájené bakalářské práce oboru spisová a archivní služba

Bakalářské práce oboru spisová a archivní služba

Bakalářské práce oboru spisová a archivní služba obhájené na KHV / ÚHV v letech 2008-2019 (v závorce uveden vedoucí a oponent práce, dosud 139 prací):

 

2019 (5)

KŘÍŽ, JAN, Kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj (na příkladu města Dvora Králové nad Labem), UPa 2019. (Macková, Pochobradská)
PAZOUREK, Eduard, Pardubické školství za první světové války, UPa 2019. (Halířová, Stoklasová)
PLESINGER, Martin, Papežský dvůr Urbana VIII. pohledem korespondence Pietra Matty (1630-1632), UPa 2019. (Marek, Vorel)
STEHLÍKOVÁ, Kristýna, Historie Státního okresního archivu Hradec Králové od jeho počátků do současnosti, UPa 2019. (Pochobradská, Macková)
STODOLOVÁ, Lucie, Poděbradové a jejich spory o rodovou čest, UPa 2019. (Čapský, Šebek)

 

2018 (11)

HODICOVÁ, Lenka, Městské zbrojnice v pozděn středověkých Čechách, UPa 2018. (Čapský - Prchal)
HROMÁDKOVÁ, Ivana, Proměna krajiny ve světle josefského a stabilního katastru (na příkladu současného Trutnova), UPa 2018. (Macková - Pochobradská)
CHALOUPKOVÁ, Kristina, Římskokatolický farní úřad Stračov a jeho vztah k patronátu na přelomu 19. a 20. Století, UPa 2018. (Macková – Stoklasová)
JEŽKOVÁ, Monika, Hospodaření města Pardubic v roce 1684, UPa 2018. (Šebek – Macková)
KLEMPÍŘOVÁ, Denisa, Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat (1655-1716) a jeho diplomatické mise, UPa 2018. (Marek – Kubeš)
KVASNIČKOVÁ, Simona, Historie a současnost podniku Evona Chrudim, UPa 2018. (Pochobradská – Macková)
MALIKOVÁ, Renáta, Skartační řízení dokumentů s utajovanou informací ve světle současné legislativy, UPa 2018. (Pochobradská – Macková)
PETŘÍK, Daniel, pašování a jeho obraz ve vybraném tisku habsburské monarchie ve 2. polovině 19. Století, UPa 2018. (Macková – Chadimová)
PŮLPÁNOVÁ, Andrea, Dějiny choceňských průmyslových podniků v Chocni ve dvacátém století, UPa 2018. (Pochobradská – Stoklasová)
ROŠKOVÁ (VLČKOVÁ), Kateřina, Historie šachu a šachových oddílů na Náchodsku a okolí od konce 19. Století do současnosti. UPa 2018. (Pochobradská – Stoklasová)
SLAVÍKOVÁ, Markéta, počátky pražského evangelického sboru a. v. očima jeho členů. Edice a analýza korespondence členů pražského evangelického sboru a. v. s Michalem Institorisem Mošovským. UPa 2018. (Stoklasová – Krejčová Zavadilová).

 

2017 (16)

ABSOLONOVÁ, Markéta, Průmyslová škola v Pardubicích, UPa 2017. (Šebek – Halířová)
BROTÁNEK, Jaroslav, Domovské právo a jeho principy v Dašicích v letech 1918 až 1938, UPa 2017. (Macková – Grabcová)
HORÁKOVÁ, Lucie, Německé obyvatelstvo v tzv. národnostním ostrově na Brněnsku 1939 – 1945, UPa 2017. (Novotný René – Jiránek)
HUMLÍČEK, Josef, Obecní kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj, UPa 2017. (Macková – Krejčová Zavadilová)
KALČÁKOVÁ , Michaela, První světová válka pohledem kronik Kutnohorska, UPa 2017. (Strouhalová – Jiránek)
KAMENICKÁ, Radka, Mladiství jako delikventi, UPa 2017. (Macková – Hrdinová)
KAVKOVÁ, Michaela, Zpracování historie Archivu České televize od jeho počátků do současnosti se zaměřením na ukládání a archivaci specifických druhů archiválií, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
KOCIÁNOVÁ, Lucie, Katalog broumovského opatského archivu z roku 1847 v kontextu osudů broumovského kláštera, UPa 2017. (Macková – Pochobradská)
KODRLÍKOVÁ, Aneta, Odborné střední vzdělávání - Obchodní akademie Chrudim na přelomu 19. a 20. Století, UPa 2017. (Stráníková – Stoklasová)
MÁSLOVÁ, Zuzana, Historie Pojizerských bavlnářských závodů, UPa 2017. (Pochobradská – Stoklasová)
MÜLLEROVÁ, Denisa, Historie a vývoj Státního okresního archivu Pardubice do současnosti, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
NOVOTNÁ, Martina, Dějiny farnosti Holice v 19. století pohledem farní kroniky, UPa 2017. (Pavelková Čevelová – Stoklasová)
PIŽLOVÁ, Michaela, Analýza úrovně spisové služby a její porovnání u Úřadu práce Pardubice a Dětského domova Holice, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
ROSENBERGEROVÁ, Martina, Historie, současnost a výkon spisové služby ve Státním okresním archivu Šumperk, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
RUDOLFOVÁ, Renée, Dějiny okresního archivu Holešov do roku 1960, UPa 2017. (Macková – Vlasáková)
ŠŤOVÍČEK, Roman, Současné české a slovenské archivnictví - od společných základů k rozdílnosti v teorii a praxi, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)

 

2016 (11)

BUCHTOVÁ, Lucie Kristýna, Vývoj spisové služby na Městském úřadě Jeseník po roce 1960, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
CTIBOROVÁ, Markéta, Vzdělávání chlapců a dívek v Týnci nad Labem v 1. polovině 20. století, UPa 2016. (Stráníková - Stoklasová)
ČERNÍNOVÁ, Kateřina, Volební právo a jeho projevy v Rychnově nad Kněžnou v letech 1849-1913, UPa 2016. (Macková - Pochobradská)
HLADÍKOVÁ, Markéta, Vývoj spisové služby v českém prostředí ve 20. století, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
HRNKOVÁ, Zuzana, Historie Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení od počátku do současnosti, UPa 2016. (Pochobradská - Siglová)
KOUDELKA, Martin, Pašování a jeho odraz v tisku meziválečného Československa, UPa 2016. (Macková - Ivanov)
MRÁZOVÁ, Annamarie, Správa východočeských památkových objektů v letech 1945 – 1958, UPa 2016. (Strouhalová - Macková)
NOVÁKOVÁ, Monika, Problematika výkonu spisové služby u katastrálních úřadů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
PAULUSOVÁ, Aneta, Vznik, správní vývoj a osud státních východočeských lázní se zvláštním zřetelem na péči o archiválie, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
PECHOVÁ, Anna, Demografický vývoj farnosti Horní Jelení v 19. století, UPa 2016. (Nekvapil Jirásková - Macková)
ŠVEJCAROVÁ, Kamila, Elementární školství v Poličce v 19. století, UPa 2016. (Sráníková - Pavelková Čevelová)

 

2015 (10)

KALOUSKOVÁ, Anna, Komorní poručení jako nástroj komunikace se správou pardubického panství, UPa 2015. (Siglová - Šebek)
KOVÁRNÍKOVÁ, Eva, Patronátní právo a jeho projevy na panství a velkostatku Broumov v 19. a 20. století, UPa 2015. (Macková - Hrdinová)
KRISTENOVÁ, Sabina, Historie výroby českého trvanlivého pečiva, od Fidora k Opavii, UPa 2015. (Pochobradská - Siglová)
MALÁ, Martina, Obecní kronika jako písemnost i pramen na příkladu obecních kronik obce Libčany, UPa 2015. (Macková - Strouhalová)
MAVRU, Simona, Demografický vývoj farnosti Proseč v 18. a 19. století, UPa 2015. Šikulová - Maur)
MENCLOVÁ, Nelly, historie a současnost firmy Akciový pivovar Pardubice, UPa 2015. (Pochobradská - Jiránek)
NIKLOVÁ, Martina, Pardubice v letech 1644 - 1647 ve světle městských počtů, UPa 2015. (Šebek - Marek)
SKALA, Marek, Historie firmy Paramo, a.s., Pardubice od jejího založení až do současnosti, UPa 2015. (Pochobradská - Jiránek)
ŠPIČAN, Daniel, Výkon domovského práva v Hradci Králové v letech 1918 – 1938, Upa 2015. (Macková - Strouhalová)
VRZÁČKOVÁ, Aneta, Teoretické a praktické aspekty tvorby a významu spisových řádů u obou skupin původců, UPa 2015. (Pochobradská - Macková)
 

2014 (15)

DRÁBKOVÁ, Hana, Historie a současnost novodobých soukromých archivů, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
HAVLÍKOVÁ, Eva, Historie a současnost firmy KAROSA ve vysokém Mýtě, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
HRŮŠOVÁ, Veronika, Historie podniku Mlýny J. Voženílek, spol. s. r.o. Předměřice nad Labem, UPa 2014. (Pochobradská - Stoklasová)
KOHOUTOVÁ, Radka, Vývoj České správy sociálního zabezpečení a její péče o dokumenty od 20. století do současnosti, UPa 2014.  (Pochobradská - Macková)
KONEČNÁ, Petra, Architektura a urbanismus města Poděbrady v letech 1848-1945, UPa 2014. (Panoch - Škabrada)
KREJČOVÁ, ZAVADILOVÁ, Gabriela, Sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči jako průvodce písemností a jeho archiválie, UPa 2014. (Macková - Stoklasová)
KUCHARČÍKOVÁ, Barbora, Význam péče o dokumenty u soukromoprávních původců, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
MLČŮCHOVÁ, Barbora, Kapitoly z dějin archivu Českého rozhlasu, UPa 2014. (Macková - Pochobradská)
NOVÁKOVÁ, Klára, Tanec v Chrudimi od konce 19. století do současnosti, UPa 2014. (Macková - Strouhalová)
ONDRÁČKOVÁ, Pavlína, Historie firmy BOTAS a.s. Skuteč, UPa 2014.  (Pochobradská - Jiránek)
SLABIHOUDOVÁ, Romana, Výkon spisové služby u soukromoprávních průvodců s využitím konkrétního příkladu, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
SVĚDIROHOVÁ, Aneta, Péče o dokumenty na středních školách v Pardubicích, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
ŠPINKOVÁ, Lucie, Fotografickáé součásti archivních fondů, jejich původ a péče o ně na příkladu vybraných fondů ze SOA Praha, UPa 2014. (Macková - Pochobradská)
VLASÁK, Jan, Módní a obuvnická reklama v Pardubicích v meziválečném období, UPa 2014.  (Macková - Jiránek)
ZAORAL, Jan, Historie a současnost specializovaných archivů v České republice, UPa 2014. (Pochobradská - Siglová)

 

2013 (7)

ČERNÁ, Eliška, Patronátní právo na panství Poděbrady v 19. století, UPa 2013. (Macková - Nekvapil Jirásková)
ČERNÁ, Tereza, Zástavba a rozvoj města Pardubic v letech 1900 – 1921, UPa 2013. Šebek - Hrubý)
HÁJKOVÁ, Kamila, Návrh optimálního řešení výkonu spisové služby pro Základní školu, Základní uměleckou školu a mateřskou školu Lomnice, UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
CHOBOTSKÝ, Jakub, Okresní národní výbor Ústí nad Labem 1945 – 1960, UPa 2013. (Macková - Homola)
KRUPAUEROVÁ, Nikola, Historie státního okresního archivu Chrudim, UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
LOHNISKÁ, Eva, Historie lesnického archivnictví na území východních Čech, UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
VRÁNOVÁ, Kateřina, Historie, současnost a možnosti rozvoje spisové služby Krajské nemocnice T. Bati, as., UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
 

2012 (9)

BARTOŠOVÁ, Petra, Historie evropského archivnictví, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
GRULIŠOVÁ, Kateřina, Porovnání úrovně spisové služby u okresních soudů v jednotlivých krajích v České republice, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
CHUDĚJOVÁ, Iveta, Spisová služba v rezortu Ministerstva obrany České republiky, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
JELÍNEK, Lukáš, Problematika výkonu spisové služby u specifické skupiny soukromoprávních původců, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
KABELOVÁ, Nikola, 500. výročí vzniku finanční prokuratury v Praze 1937, UPa 2012. (Macková - Horáček)
NOVÁK, Lukáš, Diskursy sexuality a dětská sexualita 19. Století, UPa 2012. (Hanulík - Lenderová)
PRAŽÁK, Martin, Historie Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
RYŠAVÝ, Jan, Stručný pohled na současné evropské archivnictví, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
ŠAFAŘÍK, Pavel, Praktické vyřešení spisové služby obce Běrunice, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
 

2011 (11)

Katedra historických věd:


DANIELOVÁ, Dagmar, Rozdíl v přístupu o archiválie v podmínkách Univerzit Hradec Králové a Pardubice a jejich předchůdců, UPa 2011. (Pochobradská - Velková)
ERBANOVÁ, Aneta, Vincenc Paulus, UPa 2011. (Velková - Jirásková)
KOVÁČOVÁ, Jindřiška, Vývoj cechů na pardubickém panství se zvláštním zřetelem na cechovní heraldiku a sfragistiku, UPa 2011. (Šebek - Vorel)
RAK, Martin, Problematika výkonu spisové služby u soukromoprávních původců, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)


Ústav historických věd:

HOLAR, Tomáš, Historie a vývoj významného podnikového archivu Archiv společnosti Škoda Plzeň, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)
HRDINOVÁ, Veronika, Historie Sboru dobrovolných hasičů v Chocni od roku 1870 až do současnosti s přihlédnutím k dobovým pramenům, UPa 2011. (Pochobradská - Lána)
KARBAŠ, Adam, Historie a vývoj rezortu obrany od roku 1918 do současnosti s přihlédnutím ke spisové službě a archivnictví, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)
KORENČIKOVÁ, Kateřina, Historie podniku Povodí Labe Hradec Králové 1966 – 20006, UPa 2011. (Pochobradská - Kouřím)
MACHKOVÁ, Vendula, Vývoj okresního úřadu Vrchlabí od roku 1868 – 1960, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)
SVOBODOVÁ, Anna, Voršilské slavnosti 1837 ve světle korespondence, UPa 2011. (Macková - Pavelková Čevelová)
ŠUPEJOVÁ, Eliška, Péče o silnice samosprávy Holic do 1. světové války, UPa 2011. (Macková - Pavelková Čevelová)

 

2010 (20)

BORKOVÁ, Angelika, Dějiny archivu v Kutné Hoře v letech 1352-1960, UPa 2010. (Macková - Velková)
ČERNÍNOVÁ, Jana, Epigrafické památky v okresu Pardubice v bývalém soudním okresu Holice, UPa 2010. (Teplý - Šebek)
DOSTÁLOVÁ, Jana, Vývoj spisové služby v resortu práce a sociálních věcí, UPa 2010. (Pochobradská - Macková)
HRNČÍŘOVÁ, Alena, Velkostatek Orlík nad Vltavou ve 20. století, UPa 2010. (Macková - Macek)
KADLEC, Jindřich, Správní vývoj města Jilemnice v letech 1850-1945, UPa 2010. (Macková - Pochobradská)
KNOLLOVÁ, Petra, Heřmanův Městec za 2. světové války, UPa 2010. (Němeček - Dvořáček)
KOSKOVÁ, Jana, Reklama v regionálním tisku na Pardubicku v letech 1918-1945, UPa 2010. (Macková - Horáček)
KUTIL, Jiří, Soupis epigrafických památek ve východní části okresu Kolín do roku 1850. UPa 2010. (Teplý - Šebek)
LUKEŠOVÁ, Eva, Vývoj české archivní sítě od roku 1839 do současnosti, UPa 2010. (Pochobradská - Velková)
MACHOVÁ, Markéta, Obecní úřad Pardubičky 1850-1938, UPa 2010. (Velková - Kouřím)
MICHALŮ, Alice, Problematika vývoje spisové služby v resortu ministerstva financí, UPa 2010. (Pochobradská - Velková)
NOVOTNÁ, Kateřina, Rozdrobení gruntů po roce 1869, UPa 2010. (velková - Maur)
PANÁČEK, Jan, Podmíny získání certifikátu ISO vyplývající ze zákona o archivnictví a spisové službě, UPa 2010. (Pochobradská - Hanulík)
RYŠKOVÁ, Dagmar, Správní struktura a historie sociální péče na Uherskohradišťsku (80. léta 19. stol. – 70. léta 20. stol.), UPa 2010. (Macková - Pochobradská)
SOUKOP, Zdeněk, Aplikace domovského práva v Přelouči v letech 1918-1938, UPa 2010. (Macková - Kouřím)
ŠAFÁŘOVÁ, Renata, Kriminalita na východočeském panství Stárkov v raném novověku, UPa 2014. (Kubeš - Šáro)
ŠANDOVÁ, Kateřina, Městská správa Kutné Hory od roku 1861 do roku 1913, UPa 2010. (Macková - Hašková)
ŠINDELÁŘOVÁ, Alena, Správní výoj města Trutnova 1945-1960, UPa 2010. (Macková - Pochobradská)
VLKOVÁ, Monika, Aplikace domovského práva v Novém Bydžově do roku 1914, UPa 2010. (Macková - Šikulová)
VRÁNOVÁ, Kateřina, Správa závodů Tomáše Bati, UPa 2010. (Macková - Horáček)
 

2009 (13)


DRAHOŇOVSKÁ, Zuzana, Kavalírská cesta Františka Leopolda a Karla Jakuba Buquoyů v letech 1726 – 1731, UPa 2009. (Kubeš)
HUŠKOVÁ, Jitka, Dějiny Národního hřebčína Kladruby nad Labem, UPa 2009. (Pochobradská - Jelínková)
KAKRDA, David, Webové stránky jako archiválie?, UPa 2009. (Pochobradská - Hanulík)
KEBRTOVÁ, Lucie, Průmysl pivovarský v Pardubicích v letech 1871 – 1948, UPa 2009. (Macková - Lána)
KUBÁTOVÁ, Martina, Cechovní heraldika a sfragistika na havlíčkobrodsku, UPa 2009. (Šebek - Teplý)
KULHÁNEK, Ladislav, Vývoj obce Břehy v letech 1650 – 1850, UPa 2009. (Macková - Maur)
NOVOTNÁ, Lenka, Právovárečné měšťanstvo Hradce Králové v letech 1531 – 1948, UPa 2009. (Macková - Lána)
PACHOLÁTKOVÁ, Iveta, Zánik královéhradecké pevnosti a její pozůstatky v současnosti, UPa 2009. (Teplý - Panoch)
PÁSZTOROVÁ, Žaneta, Dějiny správy města Nechanice 1867 – 1938, UPa 2009. (Macková - Pochobradská)
PILAŘOVÁ, Jana, Čáslav a její archiv (18. – 20. st.), UPa 2009. (Macková - Pochobradská)
PODOLSKÁ, Eva, Živnostenské společenstvo krejčích, obuvníků, kovářů a podkovářů v Nymburce, UPa 2009. (Macková)
ROPKOVÁ, Sandra, Vývoj spisové služby v resortu zdravotnictví, UPa 2009. (Pochobradská - Macková)
ŤOPEK, Martin, Iniciály – časopis pro nezadanou literaturu, UPa 2009. (Studený - Novotný vladimír)
 

2008 (11)

BALOUSOVÁ, Michaela, Vývoj spisové služby v resortu ministerstva spravedlnosti, UPa 2008.  (Pochobradská)
BARÁKOVÁ, Tereza, Proces s generálem Heliodorem Píkou – politické procesy 50. let v Československu, UPa 2008. (Veber)
ČÍŽEK, Martin, Postavení komerčních spisoven v systému předarchivní péče, UPa 2008. (Pochobradská)
DUŠEK, Jiří, České a slovenské archivnictví v jednotě a rozdílnosti, UPa 2008. (Pochobradská)
KOKEŠ, Luboš, Vývoj spisové služby v resortu ministerstva životního prostředí, UPa 2008. (Pochobradská)
KOURKOVÁ, Lucie, Městský archiv Jihlava ve 20. století, UPa 2008. (Macková)
PEŘINOVÁ, Anna, Život a dílo Ladislava Lábka, UPa 2008. (Šebek)
SOBOTKA, Roman, Atlas erbů a vlajek měst a obcí kraje Vysočina, UPa 2008. (Šebek)
STIEGLEROVÁ, Pavla, Edice Popisu státního statku Milíčeves z r. 1802, UPa 2008. (Velková)
ŠÍMOVÁ, Eva, Zvláštnosti výkonu spisové služby v krajích a obcích České republiky, UPa 2008. (Pochobradská)
TROJANOVÁ, Šárka, Vývoj spisové služby v resortu školství, UPa 2008. (Pochobradská)