Obhájené bakalářské práce oboru spisová a archivní služba

Bakalářské práce oboru spisová a archivní služba

Bakalářské práce oboru spisová a archivní služba obhájené na KHV / ÚHV v letech 2008-2018 (v závorce uveden vedoucí a oponent práce, dosud 134 prací):

 

2018 (11)

 

HODICOVÁ, Lenka, Městské zbrojnice v pozděn středověkých Čechách, UPa 2018. (Čapský - Prchal)
HROMÁDKOVÁ, Ivana, Proměna krajiny ve světle josefského a stabilního katastru (na příkladu současného Trutnova), UPa 2018. (Macková - Pochobradská)
CHALOUPKOVÁ, Kristina, Římskokatolický farní úřad Stračov a jeho vztah k patronátu na přelomu 19. a 20. Století, UPa 2018. (Macková – Stoklasová)
JEŽKOVÁ, Monika, Hospodaření města Pardubic v roce 1684, UPa 2018. (Šebek – Macková)
KLEMPÍŘOVÁ, Denisa, Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat (1655-1716) a jeho diplomatické mise, UPa 2018. (Marek – Kubeš)
KVASNIČKOVÁ, Simona, Historie a současnost podniku Evona Chrudim, UPa 2018. (Pochobradská – Macková)
MALIKOVÁ, Renáta, Skartační řízení dokumentů s utajovanou informací ve světle současné legislativy, UPa 2018. (Pochobradská – Macková)
PETŘÍK, Daniel, pašování a jeho obraz ve vybraném tisku habsburské monarchie ve 2. polovině 19. Století, UPa 2018. (Macková – Chadimová)
PŮLPÁNOVÁ, Andrea, Dějiny choceňských průmyslových podniků v Chocni ve dvacátém století, UPa 2018. (Pochobradská – Stoklasová)
ROŠKOVÁ (VLČKOVÁ), Kateřina, Historie šachu a šachových oddílů na Náchodsku a okolí od konce 19. Století do současnosti. UPa 2018. (Pochobradská – Stoklasová)
SLAVÍKOVÁ, Markéta, počátky pražského evangelického sboru a. v. očima jeho členů. Edice a analýza korespondence členů pražského evangelického sboru a. v. s Michalem Institorisem Mošovským. UPa 2018. (Stoklasová – Krejčová Zavadilová).

 

2017 (16)

ABSOLONOVÁ, Markéta, Průmyslová škola v Pardubicích, UPa 2017. (Šebek – Halířová)
BROTÁNEK, Jaroslav, Domovské právo a jeho principy v Dašicích v letech 1918 až 1938, UPa 2017. (Macková – Grabcová)
HORÁKOVÁ, Lucie, Německé obyvatelstvo v tzv. národnostním ostrově na Brněnsku 1939 – 1945, UPa 2017. (Novotný René – Jiránek)
HUMLÍČEK, Josef, Obecní kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj, UPa 2017. (Macková – Krejčová Zavadilová)
KALČÁKOVÁ , Michaela, První světová válka pohledem kronik Kutnohorska, UPa 2017. (Strouhalová – Jiránek)
KAMENICKÁ, Radka, Mladiství jako delikventi, UPa 2017. (Macková – Hrdinová)
KAVKOVÁ, Michaela, Zpracování historie Archivu České televize od jeho počátků do současnosti se zaměřením na ukládání a archivaci specifických druhů archiválií, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
KOCIÁNOVÁ, Lucie, Katalog broumovského opatského archivu z roku 1847 v kontextu osudů broumovského kláštera, UPa 2017. (Macková – Pochobradská)
KODRLÍKOVÁ, Aneta, Odborné střední vzdělávání - Obchodní akademie Chrudim na přelomu 19. a 20. Století, UPa 2017. (Stráníková – Stoklasová)
MÁSLOVÁ, Zuzana, Historie Pojizerských bavlnářských závodů, UPa 2017. (Pochobradská – Stoklasová)
MÜLLEROVÁ, Denisa, Historie a vývoj Státního okresního archivu Pardubice do současnosti, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
NOVOTNÁ, Martina, Dějiny farnosti Holice v 19. století pohledem farní kroniky, UPa 2017. (Pavelková Čevelová – Stoklasová)
PIŽLOVÁ, Michaela, Analýza úrovně spisové služby a její porovnání u Úřadu práce Pardubice a Dětského domova Holice, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
ROSENBERGEROVÁ, Martina, Historie, současnost a výkon spisové služby ve Státním okresním archivu Šumperk, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
RUDOLFOVÁ, Renée, Dějiny okresního archivu Holešov do roku 1960, UPa 2017. (Macková – Vlasáková)
ŠŤOVÍČEK, Roman, Současné české a slovenské archivnictví - od společných základů k rozdílnosti v teorii a praxi, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)

 

2016 (11)

BUCHTOVÁ, Lucie Kristýna, Vývoj spisové služby na Městském úřadě Jeseník po roce 1960, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
CTIBOROVÁ, Markéta, Vzdělávání chlapců a dívek v Týnci nad Labem v 1. polovině 20. století, UPa 2016. (Stráníková - Stoklasová)
ČERNÍNOVÁ, Kateřina, Volební právo a jeho projevy v Rychnově nad Kněžnou v letech 1849-1913, UPa 2016. (Macková - Pochobradská)
HLADÍKOVÁ, Markéta, Vývoj spisové služby v českém prostředí ve 20. století, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
HRNKOVÁ, Zuzana, Historie Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení od počátku do současnosti, UPa 2016. (Pochobradská - Siglová)
KOUDELKA, Martin, Pašování a jeho odraz v tisku meziválečného Československa, UPa 2016. (Macková - Ivanov)
MRÁZOVÁ, Annamarie, Správa východočeských památkových objektů v letech 1945 – 1958, UPa 2016. (Strouhalová - Macková)
NOVÁKOVÁ, Monika, Problematika výkonu spisové služby u katastrálních úřadů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
PAULUSOVÁ, Aneta, Vznik, správní vývoj a osud státních východočeských lázní se zvláštním zřetelem na péči o archiválie, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
PECHOVÁ, Anna, Demografický vývoj farnosti Horní Jelení v 19. století, UPa 2016. (Nekvapil Jirásková - Macková)
ŠVEJCAROVÁ, Kamila, Elementární školství v Poličce v 19. století, UPa 2016. (Sráníková - Pavelková Čevelová)

 

2015 (10)

KALOUSKOVÁ, Anna, Komorní poručení jako nástroj komunikace se správou pardubického panství, UPa 2015. (Siglová - Šebek)
KOVÁRNÍKOVÁ, Eva, Patronátní právo a jeho projevy na panství a velkostatku Broumov v 19. a 20. století, UPa 2015. (Macková - Hrdinová)
KRISTENOVÁ, Sabina, Historie výroby českého trvanlivého pečiva, od Fidora k Opavii, UPa 2015. (Pochobradská - Siglová)
MALÁ, Martina, Obecní kronika jako písemnost i pramen na příkladu obecních kronik obce Libčany, UPa 2015. (Macková - Strouhalová)
MAVRU, Simona, Demografický vývoj farnosti Proseč v 18. a 19. století, UPa 2015. Šikulová - Maur)
MENCLOVÁ, Nelly, historie a současnost firmy Akciový pivovar Pardubice, UPa 2015. (Pochobradská - Jiránek)
NIKLOVÁ, Martina, Pardubice v letech 1644 - 1647 ve světle městských počtů, UPa 2015. (Šebek - Marek)
SKALA, Marek, Historie firmy Paramo, a.s., Pardubice od jejího založení až do současnosti, UPa 2015. (Pochobradská - Jiránek)
ŠPIČAN, Daniel, Výkon domovského práva v Hradci Králové v letech 1918 – 1938, Upa 2015. (Macková - Strouhalová)
VRZÁČKOVÁ, Aneta, Teoretické a praktické aspekty tvorby a významu spisových řádů u obou skupin původců, UPa 2015. (Pochobradská - Macková)
 

2014 (15)

DRÁBKOVÁ, Hana, Historie a současnost novodobých soukromých archivů, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
HAVLÍKOVÁ, Eva, Historie a současnost firmy KAROSA ve vysokém Mýtě, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
HRŮŠOVÁ, Veronika, Historie podniku Mlýny J. Voženílek, spol. s. r.o. Předměřice nad Labem, UPa 2014. (Pochobradská - Stoklasová)
KOHOUTOVÁ, Radka, Vývoj České správy sociálního zabezpečení a její péče o dokumenty od 20. století do současnosti, UPa 2014.  (Pochobradská - Macková)
KONEČNÁ, Petra, Architektura a urbanismus města Poděbrady v letech 1848-1945, UPa 2014. (Panoch - Škabrada)
KREJČOVÁ, ZAVADILOVÁ, Gabriela, Sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči jako průvodce písemností a jeho archiválie, UPa 2014. (Macková - Stoklasová)
KUCHARČÍKOVÁ, Barbora, Význam péče o dokumenty u soukromoprávních původců, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
MLČŮCHOVÁ, Barbora, Kapitoly z dějin archivu Českého rozhlasu, UPa 2014. (Macková - Pochobradská)
NOVÁKOVÁ, Klára, Tanec v Chrudimi od konce 19. století do současnosti, UPa 2014. (Macková - Strouhalová)
ONDRÁČKOVÁ, Pavlína, Historie firmy BOTAS a.s. Skuteč, UPa 2014.  (Pochobradská - Jiránek)
SLABIHOUDOVÁ, Romana, Výkon spisové služby u soukromoprávních průvodců s využitím konkrétního příkladu, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
SVĚDIROHOVÁ, Aneta, Péče o dokumenty na středních školách v Pardubicích, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
ŠPINKOVÁ, Lucie, Fotografickáé součásti archivních fondů, jejich původ a péče o ně na příkladu vybraných fondů ze SOA Praha, UPa 2014. (Macková - Pochobradská)
VLASÁK, Jan, Módní a obuvnická reklama v Pardubicích v meziválečném období, UPa 2014.  (Macková - Jiránek)
ZAORAL, Jan, Historie a současnost specializovaných archivů v České republice, UPa 2014. (Pochobradská - Siglová)

 

2013 (7)

ČERNÁ, Eliška, Patronátní právo na panství Poděbrady v 19. století, UPa 2013. (Macková - Nekvapil Jirásková)
ČERNÁ, Tereza, Zástavba a rozvoj města Pardubic v letech 1900 – 1921, UPa 2013. Šebek - Hrubý)
HÁJKOVÁ, Kamila, Návrh optimálního řešení výkonu spisové služby pro Základní školu, Základní uměleckou školu a mateřskou školu Lomnice, UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
CHOBOTSKÝ, Jakub, Okresní národní výbor Ústí nad Labem 1945 – 1960, UPa 2013. (Macková - Homola)
KRUPAUEROVÁ, Nikola, Historie státního okresního archivu Chrudim, UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
LOHNISKÁ, Eva, Historie lesnického archivnictví na území východních Čech, UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
VRÁNOVÁ, Kateřina, Historie, současnost a možnosti rozvoje spisové služby Krajské nemocnice T. Bati, as., UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
 

2012 (9)

BARTOŠOVÁ, Petra, Historie evropského archivnictví, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
GRULIŠOVÁ, Kateřina, Porovnání úrovně spisové služby u okresních soudů v jednotlivých krajích v České republice, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
CHUDĚJOVÁ, Iveta, Spisová služba v rezortu Ministerstva obrany České republiky, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
JELÍNEK, Lukáš, Problematika výkonu spisové služby u specifické skupiny soukromoprávních původců, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
KABELOVÁ, Nikola, 500. výročí vzniku finanční prokuratury v Praze 1937, UPa 2012. (Macková - Horáček)
NOVÁK, Lukáš, Diskursy sexuality a dětská sexualita 19. Století, UPa 2012. (Hanulík - Lenderová)
PRAŽÁK, Martin, Historie Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
RYŠAVÝ, Jan, Stručný pohled na současné evropské archivnictví, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
ŠAFAŘÍK, Pavel, Praktické vyřešení spisové služby obce Běrunice, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
 

2011 (11)

Katedra historických věd:


DANIELOVÁ, Dagmar, Rozdíl v přístupu o archiválie v podmínkách Univerzit Hradec Králové a Pardubice a jejich předchůdců, UPa 2011. (Pochobradská - Velková)
ERBANOVÁ, Aneta, Vincenc Paulus, UPa 2011. (Velková - Jirásková)
KOVÁČOVÁ, Jindřiška, Vývoj cechů na pardubickém panství se zvláštním zřetelem na cechovní heraldiku a sfragistiku, UPa 2011. (Šebek - Vorel)
RAK, Martin, Problematika výkonu spisové služby u soukromoprávních původců, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)


Ústav historických věd:

HOLAR, Tomáš, Historie a vývoj významného podnikového archivu Archiv společnosti Škoda Plzeň, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)
HRDINOVÁ, Veronika, Historie Sboru dobrovolných hasičů v Chocni od roku 1870 až do současnosti s přihlédnutím k dobovým pramenům, UPa 2011. (Pochobradská - Lána)
KARBAŠ, Adam, Historie a vývoj rezortu obrany od roku 1918 do současnosti s přihlédnutím ke spisové službě a archivnictví, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)
KORENČIKOVÁ, Kateřina, Historie podniku Povodí Labe Hradec Králové 1966 – 20006, UPa 2011. (Pochobradská - Kouřím)
MACHKOVÁ, Vendula, Vývoj okresního úřadu Vrchlabí od roku 1868 – 1960, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)
SVOBODOVÁ, Anna, Voršilské slavnosti 1837 ve světle korespondence, UPa 2011. (Macková - Pavelková Čevelová)
ŠUPEJOVÁ, Eliška, Péče o silnice samosprávy Holic do 1. světové války, UPa 2011. (Macková - Pavelková Čevelová)

 

2010 (20)

BORKOVÁ, Angelika, Dějiny archivu v Kutné Hoře v letech 1352-1960, UPa 2010. (Macková - Velková)
ČERNÍNOVÁ, Jana, Epigrafické památky v okresu Pardubice v bývalém soudním okresu Holice, UPa 2010. (Teplý - Šebek)
DOSTÁLOVÁ, Jana, Vývoj spisové služby v resortu práce a sociálních věcí, UPa 2010. (Pochobradská - Macková)
HRNČÍŘOVÁ, Alena, Velkostatek Orlík nad Vltavou ve 20. století, UPa 2010. (Macková - Macek)
KADLEC, Jindřich, Správní vývoj města Jilemnice v letech 1850-1945, UPa 2010. (Macková - Pochobradská)
KNOLLOVÁ, Petra, Heřmanův Městec za 2. světové války, UPa 2010. (Němeček - Dvořáček)
KOSKOVÁ, Jana, Reklama v regionálním tisku na Pardubicku v letech 1918-1945, UPa 2010. (Macková - Horáček)
KUTIL, Jiří, Soupis epigrafických památek ve východní části okresu Kolín do roku 1850. UPa 2010. (Teplý - Šebek)
LUKEŠOVÁ, Eva, Vývoj české archivní sítě od roku 1839 do současnosti, UPa 2010. (Pochobradská - Velková)
MACHOVÁ, Markéta, Obecní úřad Pardubičky 1850-1938, UPa 2010. (Velková - Kouřím)
MICHALŮ, Alice, Problematika vývoje spisové služby v resortu ministerstva financí, UPa 2010. (Pochobradská - Velková)
NOVOTNÁ, Kateřina, Rozdrobení gruntů po roce 1869, UPa 2010. (velková - Maur)
PANÁČEK, Jan, Podmíny získání certifikátu ISO vyplývající ze zákona o archivnictví a spisové službě, UPa 2010. (Pochobradská - Hanulík)
RYŠKOVÁ, Dagmar, Správní struktura a historie sociální péče na Uherskohradišťsku (80. léta 19. stol. – 70. léta 20. stol.), UPa 2010. (Macková - Pochobradská)
SOUKOP, Zdeněk, Aplikace domovského práva v Přelouči v letech 1918-1938, UPa 2010. (Macková - Kouřím)
ŠAFÁŘOVÁ, Renata, Kriminalita na východočeském panství Stárkov v raném novověku, UPa 2014. (Kubeš - Šáro)
ŠANDOVÁ, Kateřina, Městská správa Kutné Hory od roku 1861 do roku 1913, UPa 2010. (Macková - Hašková)
ŠINDELÁŘOVÁ, Alena, Správní výoj města Trutnova 1945-1960, UPa 2010. (Macková - Pochobradská)
VLKOVÁ, Monika, Aplikace domovského práva v Novém Bydžově do roku 1914, UPa 2010. (Macková - Šikulová)
VRÁNOVÁ, Kateřina, Správa závodů Tomáše Bati, UPa 2010. (Macková - Horáček)
 

2009 (13)


DRAHOŇOVSKÁ, Zuzana, Kavalírská cesta Františka Leopolda a Karla Jakuba Buquoyů v letech 1726 – 1731, UPa 2009. (Kubeš)
HUŠKOVÁ, Jitka, Dějiny Národního hřebčína Kladruby nad Labem, UPa 2009. (Pochobradská - Jelínková)
KAKRDA, David, Webové stránky jako archiválie?, UPa 2009. (Pochobradská - Hanulík)
KEBRTOVÁ, Lucie, Průmysl pivovarský v Pardubicích v letech 1871 – 1948, UPa 2009. (Macková - Lána)
KUBÁTOVÁ, Martina, Cechovní heraldika a sfragistika na havlíčkobrodsku, UPa 2009. (Šebek - Teplý)
KULHÁNEK, Ladislav, Vývoj obce Břehy v letech 1650 – 1850, UPa 2009. (Macková - Maur)
NOVOTNÁ, Lenka, Právovárečné měšťanstvo Hradce Králové v letech 1531 – 1948, UPa 2009. (Macková - Lána)
PACHOLÁTKOVÁ, Iveta, Zánik královéhradecké pevnosti a její pozůstatky v současnosti, UPa 2009. (Teplý - Panoch)
PÁSZTOROVÁ, Žaneta, Dějiny správy města Nechanice 1867 – 1938, UPa 2009. (Macková - Pochobradská)
PILAŘOVÁ, Jana, Čáslav a její archiv (18. – 20. st.), UPa 2009. (Macková - Pochobradská)
PODOLSKÁ, Eva, Živnostenské společenstvo krejčích, obuvníků, kovářů a podkovářů v Nymburce, UPa 2009. (Macková)
ROPKOVÁ, Sandra, Vývoj spisové služby v resortu zdravotnictví, UPa 2009. (Pochobradská - Macková)
ŤOPEK, Martin, Iniciály – časopis pro nezadanou literaturu, UPa 2009. (Studený - Novotný vladimír)
 

2008 (11)

BALOUSOVÁ, Michaela, Vývoj spisové služby v resortu ministerstva spravedlnosti, UPa 2008.  (Pochobradská)
BARÁKOVÁ, Tereza, Proces s generálem Heliodorem Píkou – politické procesy 50. let v Československu, UPa 2008. (Veber)
ČÍŽEK, Martin, Postavení komerčních spisoven v systému předarchivní péče, UPa 2008. (Pochobradská)
DUŠEK, Jiří, České a slovenské archivnictví v jednotě a rozdílnosti, UPa 2008. (Pochobradská)
KOKEŠ, Luboš, Vývoj spisové služby v resortu ministerstva životního prostředí, UPa 2008. (Pochobradská)
KOURKOVÁ, Lucie, Městský archiv Jihlava ve 20. století, UPa 2008. (Macková)
PEŘINOVÁ, Anna, Život a dílo Ladislava Lábka, UPa 2008. (Šebek)
SOBOTKA, Roman, Atlas erbů a vlajek měst a obcí kraje Vysočina, UPa 2008. (Šebek)
STIEGLEROVÁ, Pavla, Edice Popisu státního statku Milíčeves z r. 1802, UPa 2008. (Velková)
ŠÍMOVÁ, Eva, Zvláštnosti výkonu spisové služby v krajích a obcích České republiky, UPa 2008. (Pochobradská)
TROJANOVÁ, Šárka, Vývoj spisové služby v resortu školství, UPa 2008. (Pochobradská)