Obhájené bakalářské práce

Bakalářské práce oboru kulturní dějiny obhájené na KHV / ÚHV v letech 2002-2019 (v závorce uveden vedoucí a oponent práce, celkem 390 prací):

 

2019 (4)

MAŠEK, Daniel, Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku, UPa 2019. (Jiránek, Benda)
ŠČERBÁKOVÁ, Monika, Zdravotní a sociální péče v Chrudimi, UPa 2019. (Halířová, Rábová)
ŠTĚPÁNKOVÁ, Šárka, Reprezentace středověké každodennosti v husitské trilogii Andrzeje Sapkowského, UPa 2019. (Čapský, Ptáčková)
ZLINSKÝ, Vladislav, Reprezentace městského prostoru v Kronice české Václava Hájka z Libočan, UPa 2019. (Čapský, Ptáčková)
 

2018 (12)

BALÁČEK, Tadeáš, Klub českých turistů a Krkonoše před 1. světovou válkou. UPa 2018. (Vydra – Jiránek)
HOVĚZÁK, Adam, Hospodaření města Pardubic v roce 1684, UPa 2018. (Šebek – Kubeš)
KARAFFOVÁ, Eva, Sepulkrální památky na Jičínsku v letech 1830 – 1938. UPa 2018. (Panoch – Kutová)
KAVULJAKOVÁ, Aneta, Šlechta očima lidí, UPa 2018. (Homolová – Jiránek)
KOŘÍNEK, Jan, Recepse „cizokrajnosti“ a „jinakosti“ v textech dvou cestopisů éry Jiřího z Poděbrad, UPa 2018. (Ptáčková – Čapský)
KÖSTINGER, Milan, Hospodářský život města Jičína na přelomu středověku a raného novověku ve světle testamentů. UPa 2018. (Čapský – Ptáčková)
KUNDRATOVÁ, Olga, Židé v Chrasti a okolí mezi světovými válkami, UPa 2018. (Vydra – Benda)
MUSILOVÁ, Michaela, Puberta – dějiny dospívání v 19. a 20. století. UPa 2018. (Hanulík – Lenderová)
SATRAPA, Vít, Restrukturalizace východočeského cukrovarnictví po roce 1945. UPa 2018. (Stoklasová – Jiránek)
ŠUBRTOVÁ, Veronika, Hodiny orlojové. Proměna vztahu k času v pozdně středověkých českých zemích. UPa 2018. (Čapský – Ptáčková)
ZELENÝ, Martin, Archeologický sbor Vocel v Kutné Hoře, UPa 2018. (Šebek – Halířová)
ZOUNKOVÁ, Lucie, Lidé na okraji na Pardubicku v letech 1900 – 1910. UPa 2018. (Hanulík – Halířová)
 

2017 (12)

BÁRTA, Adam, Reklamní strategie periodik v Kutné Hoře v období 1918-1938, UPa 2017. (Hanulík – Martínková)
BARTONÍČEK, Přemysl, Historie a současnost Atleticko-fotbalového klubu Pardubice, UPa 2017. (Pochobradská – Šebek)
DRAHORÁDOVÁ, Ilona, Černé duše: historická antropologie dětství z pohledu disciplinárních pramenů školských knih hanby a cti, UPa 2017. (Hanulík – Halířová)
HEGNEROVÁ, Veronika, Historie pardubických biografů do počátku 90. let 20. Století, UPa 2017. (Šebek – Jiránek)
HRADECKÝ, Lukáš, Demografický vývoj farnosti Svinčany v letech 1684-1783, UPa 2017. (Nekvapil Jirásková – Chadimová)
LEINVEBEROVÁ, Dita, Život a dílo Františka Ropka (1901-1952), UPa 2017. (Panoch – Hrubý)
MUSILOVÁ, Kateřina, Činnost městské rady v Pardubicích v letech 1678 – 1683, UPa 2017. (Šebek – Prchal)
RAMBOUSKOVÁ, Barbora , Nebezpečí přirozenosti. Dějiny porodních asistentek v Čechách v druhé polovině 20. Století, UPa 2017. (Hanulík – Lenderová)
RUSNÁK, Matouš, Každodenní život na Příbramsku za nacistické okupace, UPa 2017. (Novotný René – Vydra)
SCHOLZOVÁ, Eliška, Renesanční hudba ve východních Čechách, UPa 2017. (Židek – Marek)
STREJČEK, Radek, Hejtmanská správa pardubického panství v letech 1679 – 1681, UPa 2017. (Prchal – Vlasáková)
ZVOLENSKÁ, Lucie, Městská rada Pardubic v letech 1670 – 1700, UPa 2017. (Šebek – Vlasáková)

 

2016 (12)

CILEČKOVÁ, Vendula, Vztah muže a ženy: reflexe v osobní korespondenci Marie Ventové a Františka Ladislava Čelakovského, UPa 2016. (Stráníková - Lenderová)
DOLEŽALOVÁ, Martina, Poutní kostel Panny Marie na Chlumku, UPa 2016. (Hrubý - Panoch)
GERBERY, Alexander, Premena cirkevného vnímania tela v 19. storočí, UPa 2016. (Hanulík - Pavelková Čevelová)
KÁLECKÝ, Jan, Vladimír Krajina jako hlavní představitel demokratického odboje, UPa 2016. (Jiránek - Ivanov)
KIŠÁKOVÁ, Markéta, Demografický vývoj farnosti Sezemice v 18. století, UPa 2016. (Nekvapil Jirásková - Chadimová)
KLIMENTOVÁ, Kateřina, Kriminalita a delikvence dětí a mládeže v dlouhém 19. století a pokusy o její řešení, UPa 2016. (Halířová - Hrdinová)
KRČÁL, Jan, Strategie utváření identity mezi Starým a Novým světem - Parishové ze Senftenbergu, UPa 2016. (Hanulík - Vydra)
NERMUŤOVÁ, Adéla, Kolaborace ve východních Čechách za Protektorátu Čechy a Morava, UPa 2016. (Novotný René - Nečas)
RYŠAVÝ, Tomáš, Historie a proměna disciplinačních technik v závislosti na změnách politických režimů na příkladě pardubické donucovací pracovny a věznice 1981-1995, UPa 2016. (Hanulík - Jiránek)
ŠATARA, Petr, Prezident dvorské válečné rady ve 40. letech 17. století. Sonda do korespondence mezi Jindřichem Šlikem a Matyášem Gallasem, 1643 – 1646, UPa 2016. (Prchal - Marek)
VÁVRA, Filip, Diplomatův dům: Provoz a financování císařské ambasády v Moskvě a Petrohradě v letech 1728 – 1733, UPa 2016. (Prchal - Kubeš)
VÍDEŇSKÁ, Denisa, Osobní korespondence Alphonse Friedricha Mensdorf-Pouilly a Theresie Rosy Dittrichstein z pohledu osobního citu, UPa 2016. (Hanulík - Krejčová Zavadilová)
 

2015 (14)


CHUDOBOVÁ, Petra, Vývoj školních budov v českých zemích od tereziánských reforem do roku 1914 se zaměřením na Chotěbořsko, UPa 2015. (Lenderová -
KUBÍK, Jakub, Mužský pěvecký spolek Pernštýn v Pardubicích v letech 1831-1914, UPa 2015. (Halířová – Stráníková)
KUČEROVÁ, Gabriela, Tělesné tresty ve výchově dětí od poloviny 19. století do 1. světové války, UPa 2015. (Lenderová – Rýdl)
KUKALOVÁ, Barbora, Postoj Konzervativní strany Velké Británie k Evropské unii v letech 1981 – 2010, UPa 2015. (Veber – Vydra)
KUTÍLEK, Jan, Nacionalizace českého lázeňství na přelomu 19. a 20. století, UPa 2015. (Hanulík – Jiránek)
MARTINEC, Jiří, Emil Hácha a jeho místo v české politice, UPa 2015. (Veber – Novotný René)
MATYS, Ondřej, není spásy v zákoně Mahumetově: Muhammad v polemikách vysokých církevních představitelů půle 15. století, UPa 2015. (Ptáčková – Téra)
OSTROŽLÍKOVÁ, Aneta, Kolín na přelomu 19. a 20. století pohledem dobového tisku, UPa 2015. (Macková – Ivanov)
PASTUCHOVÁ, Věra, Korespondence Sidonie Nádherné a Václava Wagnera mezi léty 1942 až 1949, UPa 2015. (Císařová – Lenderová)
SEKYROVÁ, Lucie, Městečko Dašice v druhé polovině 17. století, UPa 2015. (Šebek – Maur)
SVOBODOVÁ, Barbora, Každodennost šlechtice na přelomu 19. a 20. století. Příklad barona Francise Parishe, UPa 2015. (Vydra – Jelínková)
ŠNAJDROVÁ, Barbora, Ottavio II. Piccolomini a jeho agenti v letech 1739-1752. Sonda do informační praxe kariérního vojáka barokní éry, UPa 2015. (Prchal – Maršálková)
ŠTĚPÁNKOVÁ, Agáta, Architektura nekatolických sakrálních staveb na území Libereckého a Královéhradeckého kraje v letech 1900 až 1940, UPa 2015. (Panoch – Hrubý)
ZAHRADNÍČKOVÁ, Lucie, Korespondence Marie Arnoštky z Eggenberku s knížetem Ferdinandem z Dietrichštejna z let 1685-1686, UPa 2015. (Marek – Kubeš)

 

2014 (14)

CSEMIOVÁ, Lucia, Výchovné pojetí nového lepšího člověka a společnosti v díle a názorech P. Pittra, UPa 2014. (Halířová - Stráníková)
ČERMÁKOVÁ, Kristýna, Vrchnostenský soud na panství Jilemnice na konci 18. století, UPa 2014. (Kubeš - Siglová)
DRAHOŠOVÁ, Martina, Kožešnický průmysl ve městě Hlinsko, UPa 2014. (Jiránek - Ivanov)
JEŘÁBKOVÁ, Kamila, Postavení žen během první světové války (zaměření na Hradec Králové), UPa 2014. (Lenderová - Hanulík)
JUKLÍČKOVÁ, Iveta, Stará Boleslav – Brandýs nad Labem: Historicko – kulturní vývoj ve středověku, UPa 2014. (Stejskal - Čadková)
KOBIANOVÁ, Barbora, Výchova a socializace synů Kryštofa Václava u Nostic na konci 17. století, UPa 2014. (Kubeš - Maršálková)
KOPECKÝ, Tomáš, Počátky cyklistiky v Pardubicích, UPa 2014. (Šebek - Jiránek)
KOUTNÁ, Michaela, Obuvnictví a vývoj trendů v obuvi v první polovině 20. století, UPa 2014. (Lenderová - Macková)
NÁDVORNÍKOVÁ, Tereza, Moderní životní styl, architektura a bytová kultura na stránkách revui „Pestrý týden“ v letech 1927-1945, UPa 2014. (Panoch - Hrubý)
REINDLOVÁ, Daniela, Nová Paka a spiritismus v období první republiky, UPa 2014. (Pavelková Čevelová - Novotný René)
ŠIMONOVÁ, Tereza, Alkoholismus v Čechách v 19. století a počátkem 20. století, UPa 2014. (Halířová - Hanulík)
TOBIÁŠKOVÁ, Michaela, Architektura sokoloven ve východních Čechách, UPa 2014. (Panoch - Hrubý)
VÁŇOVÁ, Zuzana, Musejní spolek v Pardubicích v letech 1918 až 1945, UPa 2014. (Šebek - Halířová)
VODÁKOVÁ, Andrea, Obecná škola Javornice na přelomu 19. a 20. století, UPa 2014. (Stráníková - Halířová)

 

2013 (23)

COUFALOVÁ, Petra, Výchovní příručky a obraz dítěte v 19. století, UPa 2013. ( Halířová - Stoklasová)
DVOŘÁKOVÁ, Markéta, Lex Schwarzenberg, UPa 2013. (Veber - Homolová)
HANÁKOVÁ, Lucie, Privilegia měst a české královny, UPa 2013. (Stejskal - Čadková)
HEMMER, Daniel, Řád německých rytířů a jejich působení v Polsku a Pobaltí v letech 1226 – 1410, UPa 2013. (Stejskal - Téra)
HOLUBOVÁ, Kristýna, Moderní byt v éře mezi světovými válkami. Ideál, teorie, praxe, UPa 2013. (Panoch - Škabrada)
CHADIMOVÁ, Eliška, Demografický vývoj městečka Bystré v letech 1750 – 1849, UPa 2013. (Šikulová - Nekvapil Jirásková)
KADLECOVÁ, Renáta, architektura a urbanismus města Havlíčkův Brod v letech 1848 – 1948, UPa 2013. (Panoch - Škabrada)
KANTOROVÁ, Lenka, Hrdelní kriminalita v Ronově nad Doubravou v 16. – 18. století, UPa 2013. (Prchal - Kubeš)
KOLÁŘ, Pavel, Odbojová činnost a každodennost v 50. letech 20. století na Šumpersku, UPa 2013. (Veber - Urban)
KUNCOVÁ, Kateřina, třicetiletá válka v královském městě Rakovníku: dějiny města do saského vpádu roku 1631, UPa 2013. (Šebek - Maur)
MÁDLÍKOVÁ, Simona, „Tradiční český turnaj“ v Praze roku 1791 v představách Františka Ferdinanda Kinského a jeho přátel, UPa 2013. (Prchal - Kubeš)
MAZÁNKOVÁ, Petra, Srovnání dvou příhraničních regionů České republiky, Polska a Německa, UPa 2013. (Veber - Homola)
PALKOSKOVÁ, Lucie, „Viděno ženskýma očima“. Moderní výtvarná a bytová kultura a životní styl na stránkách časopisů Ženský svět (1916-1930) a Eva (1928-1943), UPa 2013. (Panoch - Stráníková)
PAVLÍKOVÁ, Petra, Vodárenství na Chrastecku na přelomu 19. A 20. století, UPa 2013. (Jiránek - Macková)
POSPÍŠIL, Leoš, Čeští vězni v koncentračním táboře Dachau, UPa 2013. (Vydra - Novotný René)
RICHTER, David, Zánik Opatovického kláštera a „zboží kláštera Opatovického“, UPa 2013. (Stejskal - Šebek)
ŠKORVÁNKOVÁ, Veronika, Architektura a urbanismus města Chrudimi v letech 1848 – 1948, UPa 2013. (Panoch - Škabrada)
ŠNAJBERKOVÁ, Petra, Zemská porodnice a nalezinec v době první republiky, UPa 2013. (Halířová - Hábová)
ŠVANCAR, Jiří, Systém zemských hotovostí v Čechách a na Moravě ve 2. polovině 16. a na počátku 17. století, UPa 2013. (Prchal - Vorel)
VRABCOVÁ, Lucia, Vojenské akce na území mikulovského panství za knížete Ferdinanda z Dietrichsteinu, UPa 2013. (Prchal - Kubeš)
VYSKOČILOVÁ, Renáta, Literatura pro mládež v nakladatelské produkci J.H. Pospíšila v Hradci Králové, UPa 2013. (Lenderová - Kamenická)
ŽÁK, Jindřich, Poválečné osídlování a následná kolektivizace Broumovska, UPa 2013. (Urban - Jiránek)
ŽÁKOVSKÁ, Barbora, Historie kaváren a cukráren v Pardubicích, UPa 2013. (Halířová - Macková)
 

2012 (21)

BAKEŠ, Martin, Aristokratičtí studenti na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1650 – 1750, UPa 2012. (Kubeš - Prchal)
DOSTÁLOVÁ, Martina, Lázně a lázeňské diskurzy v periodickém tisku 1860 – 1948, UPa 2012. (Hanulík - Lauerová)
HAPLOVÁ, Veronika, František Václav z Clary-Aldringenu (1706 – 1788) a jeho rodina ve světle osobní korespondence z 60. – 80. let 18. století, UPa 2012. (Kubeš - Hanulík)
HAVLÍK, Ondřej, Vojenský újezd Milovice a Mladá a invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, UPa 2012. (Jiránek - Dvořáček)
KAVALÍROVÁ, Kateřina, Historie skláren Kavalier a rodiny Kavalírovy, UPa 2012. (Jiránek - Dvořáček)
KEPKOVÁ, Veronika, Jáchym Novohradský z kolovrat. Prezident české komory a karlštejnský purkrabí, UPa 2012. (Prchal - Kubeš)
KREJČOVÁ, Aneta, Historický vývoj betléma v Hlinsku a stručné dějiny města Hlinska, UPa 2012. (Škabrada - Václavík)
KREUZMANN, Štěpán, Pronásledování katolické církve v 50. letech 20. století na Jihlavsku, UPa 2012. (Veber - Urban)
MAKOVIČKA, Jan, Reflexe regionálního tisku na okupaci sovětskými vojsky 1969-1971 na Českolipsku, UPa 2012. (Veber - Vydra)
MATIÁŠEK, Josef, Počátky Pražského hradu. Prostorové uspořádání areálu při přechodu od pohanství ke křesťanství, UPa 2012. (Stejskal - Škabrada)
MIZERA, Marek, Demografický vývoj farnosti Pěčín v 19. století, UPa 2012. (Šikulová - Maur)
NEHYBOVÁ, Eliška, Dějiny farnosti Veleliby v letech 1850 – 1920 na základě farní kroniky, UPa 2012. (Pavelková Čevelová - Macková)
NĚMCOVÁ, Kateřina, Každodenní život v šlechtické rodině v meziválečném Československu. Analýza deníkových zápisků Marie Alžběty Salm-Reifferscheidtové, UPa 2012. (Vydra - Homolová)
PAVLATA, David, Sepulkrální památky na Jablonecku v letech 1780 – 1938, UPa 2012. (Panoch - Hrubý)
PLACHÝ, Martin, Pardubická služebna gestapa jako součást nacistického perzekučního aparátu, UPa 2012. (Němeček - Jiránek)
REMEŠ, Lukáš, Jan III. Sobieski a tažení polského vojska Moravou k Vídni roku 1683 ve svědectví tehdejších pozorovatelů, UPa 2012. (Kubeš - Prchal)
SIXTOVÁ, Kristýna, Energetická politika Evropské unie, UPa 2012. (veber - Homolová)
STEHLÍKOVÁ, Barbora, Drobná kriminalita v Náchodě a okolí v první třetině 17. století, UPa 2012. (Kubeš - Siglová)
ŠEJNOVÁ, Iveta, Ve stínu staršího bratra. Hrabě Maxmilián z Ditrichštejna (1638 – 1692) ve světle korespondence se svým bratrem knížetem Ferdinandem v 50. a 60. letech 17. století, UPa 2012. (Kubeš - Prchal)
VÁVROVÁ, Veronika, Architektura školních budov v Čechách a na Moravě v letech 1880 – 1948. Ideál, teorie, praxe, UPa 2012. (Panoch - Škabrada)
VONDRÁČKOVÁ, Lucie, Měnová reforma v roce 1953, UPa 2012. (Veber - Homola)
 

2011 (25)

Katedra historických věd:
HOTTMAR, Ondřej, Moderní architektura ve Dvoře Králové nad Labem v letech 1900 – 1945, UPa 2011. (Panoch - Hrubý)
KUCHAŘOVÁ, Jana, Cesta hraběte Viléma Magnise do Ruska a Persie 1895 – 1896, UPa 2011. (Vydra - Jiránek)
KVĚCHOVÁ, Markéta, Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 – 1914, UPa 2011. (Vydra - Macek)


Ústav historických věd:

 ARNOŠT, Vladimír, Židovská komunita na Trutnovsku v letech 1918 – 1938, UPa 2011. (Vydra -. Jiránek)
BOROVIČKOVÁ, Martina, Komunikační strategie v dopisech Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské knížeti Metternichovi a Frederiku Lambovi, UPa 2011. (Lenderová - Stráníková)
ČENOVSKÝ, Michal, Medikalizace společnosti 19. Století?, UPa 2011. (Hanulík – Halířová)
DOBROVOLNÁ, Monika, Kolektivizace na Chotěbořsku, UPa 2011. (Urban - Horáček)
DUŠEK, Dominik, Výtvarná tvorba Petra Kiena v kontextu meziválečného umění a umění terezínského ghetta 1941-1945, UPa 2011. (Panoch - Hrubý)
HUBÁLKOVÁ, Markéta, Každodenní život karibského piráta, UPa 2011. (Šáro - Kubeš)
JEDLIČKOVÁ, Blanka, Ženy okolo ilegálního časopisu „V boj“ 1939-1942, UPa 2011. (Veber - Richter)
KŘÍŽKOVÁ, Michala, Elsnicové z Elsnic v českých zemích raného novověku. Příspěvek k dějinám nižší šlechty, UPa 2011. (Kubeš - Vodičková)
MALÁ, Kateřina, Vliv proměny vlastníka na vývoj lázní Luhačovice na přelomu 19. a 20. století, UPa 2011. (Hanulík - Macková)
MARTIŠOVÁ, Iveta, Policejní dozor a sledování hostů v lázních Grafenberg v první polovině 19. století, UPa 2011. (Hanulík - Pavelková Čevelová)
MAŤÁTKOVÁ, Petra, Sychrovská pamětní kniha. Život Rohanů na Sychrově v letech 1820 – 1892, UPa 2011. (Lenderová - Rudová)
MEJTSKÝ, Adam, Sepulkrální památky na Chrudimsku 1780 – 1938, UPa 2011. (Panoch - Škabrada)
MUSILOVÁ, Markéta, Péče o chudé a potřebné v Humpolci v letech 1850-1945, UPa 2011. (Velková - Halířová)
MUSILOVÁ, Petra, Živnostenská společenstva na Náchodsku v první polovině 20. století, UPa 2011. (Jiránek - Macková)
MUSILOVÁ, Renáta, Četnictvo a policie v Humpolci v letech 1850 – 1938, UPa 2011. (Velková - Hašková)
NOVOTNÁ, Lucie, Kolektivizace v okrese Polička, UPa 2011. (Urban - Macek
RAJLICHOVÁ, Magdalena, Ottavio I. Piccolomini a jeho vztahy k Itálii v letech 1650-1656. Vztahy Ottavia Piccolominiho s toskánskou rodinou ve světle korespondence se synovcem Francescem Piccolomini, UPa 2011. (Prchal - Kubeš)
SEVERÝN, Libor, Chrudim a války o rakouské dědictví, UPa 2011. (Kubeš - Šebek)
SKOŘEPOVÁ, Michaela, Rada tří, UPa 2011. (Veber - Vydra)
ŠEBKOVÁ, Šárka, Vyhlášené výletní místo: Jureček a jeho kouzlo se zaměřením na stejnojmenný hostinec od počátku do roku 1958, UPa 2011. (Jiránek - Cvanová)
TUZAROVÁ, Martina, Svatební smlouvy v Kopidlně v 17. století, UPa 2011. (Kubeš - Šáro)
VRBOVÁ, Kateřina, Jan Vincenc Diviš Čistecký ze Šerlinku (1848-1923), UPa 2011. (Jiránek - Stoklasová)
 

2010 (26)

AMORTOVÁ, Kateřina, Petrof – význam rodinné tradice pro rozvoj výroby klavírů v Čechách, UPa 2010. (Velková – Jelínková)
BRYCHTOVÁ, Monika, Dívčí škola v Pelhřimově, UPa 2010. (Lenderová – Halířová)
BURIÁNKOVÁ, Michaela, Vedrdugové a jejich pražští agenti v druhé půli 17. století, UPa 2010. (Kubeš – Prchal)
ČERNÁ, Klára, Činnost odbojové skupiny Parsifal se zaměřením na osobu Leopolda Chmely, zejména jeho poválečný osud. UPa 2010. (Veber – Urban)
DAŠKOVÁ, Martina, Jezuité v severovýchodních Čechách, UPa 2010. (Prchal – Maur)
DOUBÍNKOVÁ,. Michaela, Každodennost pomezního okresního města Králíky kolem r. 1900, UPa 2010. (Macková – Hašková)
DZURIK, Ondřej, Každodenní život obce Jílovice v letech 1945-1968. UPa 2010. (Veber – Vydra)
FORAL, Ondřej, Každodenní život obce Jílovice v letech 1945 – 1968, UPa 2010. (Vydra – Urban)
GAVLÍKOVÁ, Veronika, Deníky Terézy Novákové 1866 – 1875, UPa 2010. (Lenderová – Říha)
HLADÍK, Jiří, Proměna kolínského Zálabí v letech 1850 – 1945, UPa 2010. (Macková – Horáček)
KILIÁN, Lukáš, Padubice v době válek o rakouské dědictví, UPa 2010. (Šebek – Prchal)
KLIMPL, Josef, Život a dílo architekta Josefa Fanty (1856-1954) , UPa 2010. (Panoch – Škabrada)
KOLOMÁ, Jana, Neodsunutí Němci z Lanškrounska, UPa 2010. (Macková - Urban)
KRÁTKÝ, Jan, Lov a šlechtické slavnosti na panství Chlumec, UPa 2010. (Prchal – Kubeš)
KURFIŘTOVÁ, Eva, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném brodě 1920 – 2010, UPa 2010. (Lenderová – Jiránek)
KVÍČALOVÁ, Markéta, Církevní a světské stavby na panství líšnické větve pánl z Kunštátu ve 13.-15. století, UPa 2010. (Panoch – Sigl)
LÁRYŠOVÁ, Pavlína, Pardubická dívčí škola Vesna, UPa 2010. (Lenderová – Stráníková)
MARKOVÁ, Zuzana, Osobní korespondence Margarity z Ditrichštejna s její dcerou Annou de Fonseca z let 1574 – 1583, UPa 2010. (Kašpar – Prchal)
MORÁVKOVÁ, Kateřina, Ochotnický divadelní spolek v Lomnici nad Popelkou, UPa 2010. (Macková – Veber)
NĚMCOVÁ, Martina, Vznik Římských smlouv, UPa 2010. (Veber – Vydra)
NĚMEČKOVÁ, Ivana, Sociální stratifikace panství Horšovský Týn v 17. – 19. století, UPa 2010. (Velková – Maur)
PITHART, Pavel, Město v soukolí válečného stroje. Historie města Chrudimi v letech 1639 – 1650. UPa 2010. (Prchal – Šebek)
PLÍVA, Vojtěch, Kulturní život v Ústí nad Orlicí na přelomu 19. a 20. století, UPa 2010. (Macková – Lána)
RŮŽIČKA, Filip, K-231, UPa 2010. (Veber – Vydra)
ŠREINOVÁ, Lenka, Recepce románu Victora Margueritte „La garconne“ v českém prostředí, UPa 2010. (Lenderová – Halířová)
TYRKOVÁ, Veronika, Svatý Prokop, geneze „skutečného světce“, UPa 2010. (Stejskal – Čadková
 

2009 (28)

BAŠTA, Tomáš, První fáze života Visegrádské smlouvy 1991 – 1997, UPa 2009. (Veber - Kouřím)
CÍSAŘOVÁ, Jitka, Architektonická a památkářská činnost Ludvíka Lablera na Kutnohorsku, UPa 2009. (Panoch - Škabrada)
DOHNALOVÁ, Jitka, Velké Meziříčí za Lacka z Kravař, UPa 2009. (Stejskal - Čadková)
ĎULÍKOVÁ, Petra, Archeologický výzkum brumovského hradu, UPa 2009. (Sigl - Titz)
FUKALA, Zdeněk, Antisemitismus na polských univerzitách a vyších školách, 1935 – 1939, UPa 2009. (Vydra - Kouřím)
HLAVENKOVÁ, Veronika, Ženy v Baťových továrnách, UPa 2009. (Lenderová - Němcová)
HOMOLA, Zdeněk, Bitva u Malešova roku 1424, UPa 2009. (Teplý - Stejskal)
HONCŮ, Pavlína, Podještědské muzeum v Českém Dubu, UPa 2009. (3ebek - Jelínková)
HORÁK, Petr, Vojenská karanténa v Pardubicích 1914 – 1918, UPa 2009. (jiránek - Vydra)
KAMENICKÁ, Kristina, Znojmo za třicetileté války, UPa 2009. (Šebek - Vorel)
KLIMEŠOVÁ, Jana, Architektonická a památkářská činnost Bernharda Gruebera v severních Čechách, UPa 2009. (Panoch)
KOVAŘÍK, Jakub, Korespondence Jana Hulakovského (1804 – 1877), UPa 2009. (Jiránek)
KROUPA, Josef, Norbert Elias, proces civilizace a motivační faktory v příručkách dobrého chování v 16. století, UPa 2009. (Prchal - Kubeš)
KURKA, Lukáš, Boje o Slovensko 1918 – 1919 ve vojenských kronikách, UPa 2009. (Jiránek - Vydra)
MATĚJKOVÁ, Miroslava, Život a literární dílo JUDr. Karla R. Krpaty, UPa 2009. 
MIKLOVIČOVÁ, Lucie, Edice vybraných kuchařských receptů Filipiny Šlikové z let 1790 – 1843, UPa 2009. (Lenderová - Hanulík)
MINČEV, Enčo, Antický Plovdiv, UPa 2009. (Titz - Sigl)
NĚMCOVÁ, Marcela, Od historie k současnosti Polabského muzea v Poděbradech, UPa 2009. (Šebek - Habartová)
NOVÁKOVÁ, Lenka, Okresní průmyslová a hospodářská výstava v Nasavrkách 1910, UPa 2009. (Macková)
OLEHLOVÁ, Lucie, Švýcarsko očima českých cestovatelů mezi lety 1860 – 1914, UPa 2009. (Lendeová - Hanulík
ONDROVÁ, Iva, Osudy františkánského konventu v Moravské Třebové ve 20. století, UPa 2009. (Stejskal - Macková)
PEŇÁZOVÁ, Michaela, Evropská komise a její postavení v rámci institucí EU, UPa 2009. (Veber)
PODRÁBSKÁ, Iveta, Kriminalita na přelomu 19. a 20. století na příkladu Valdické věznice, UPa 2009. (Velková)
SKÁLOVÁ, Michaela, MUDr. Robert Musil, UPa 2009. (Macková - Kouřím)
SKOUMALOVÁ, Lucie, Vývoj ošetřovatelství v ČSR v 1. polovině 20. století, UPa 2009. (Lenderová - Halířová)
UHROVÁ, Veronika, Svatba jako přechodový rituál na stránkách časopisu Český lid (1892 – 1936), UPa 2009. (Lenderová - Stráníková)
VITVAROVÁ, Klára, Názory na dívčí a chlapeckou výchovu v česky psaných pedagogických časopisech v 1. polovině 19. století, UPa 2009. (Lenderová - Rýdl)
VOŽENÍLKOVÁ, Lenka, Biograf Ponrepo, UPa 2009. (Pátková - Říha)
 

2008 (34)

ADÁMIKOVÁ, Martina, Vznik a vývoj muzea v Chebu, UPa 2008. (Šebek)
BAJANOVÁ, Kristýna, Dějiny muzea ve Valašském Meziříčí, UPa 2008. (Šebek)
BAŠEK, Ondřej, Sídelní vývoj obce Chotěvice, UPa 2008. (Macková)
BERÁNEK, Jan, Periodický tisk na Pardubicku za první republiky, UPa 2008. (Novák Vlastimil)
BŘEZINA, Miloš, Interhelpo. Pomoc Československých dělníků při modernizaci Sovětského Kyrgyzstánu, UPa 2008. (Vydra)
BULENA, Pavel, Vojenský lazaret v Telči v letech 1914 – 1916, UPa 2008. (Vydra)
BUŘEŠOVÁ, Kateřina, Interpretace a dezinterpretace života sv. Pěti bratří, UPa 2008. (Stejskal)
CIMPLOVÁ, Marie, Pohorská jednota Radhošť a rozvoj turistiky na Frenštátsku (1884 – 1922), UPa 2008. (Veber)
DĚDKOVÁ, Petra, Horní Kalná 1850 – 1938, UPa 2008. (Macková)
DVOŘÁČKOVÁ, Michaela, Živnostenské společenstvo cukrářů Nový Bydžov do roku 1938, UPa 2008. (Macková)
FÁBIK, Ernest, Některé středověké opevněné objekty na rozhraní Středního a Dolního Posázaví. Současný stav, UPa 2008. (Teplý)
FUČILOVÁ, Petra, Pražské domy chlumecké linie rodu Kinských v 18. století, UPa 2008. (Kubeš)
GERČÁK, Tomáš, Československo – polské zahraniční vztahy 1919 – 1926, UPa 2008. (Vydra)
JANÁČKOVÁ, Pavla, Deníky Jany Marie Harbuval – Chamaré, rozené z Valdštejna, UPa 2008. (Lenderová) 
JIRÁSKOVÁ, Šárka, Demografický vývoj farnosti Zdechovice v 18. století, UPa 2008.(Maur)
KAŠČÁKOVÁ, Gabriela, Komunistická Jihlava v letech 1948 – 1968, UPa 2008. (Veber)
KOČOVÁ, Pavla, Historie muzea v Sedlčanech, UPa 2008. (Šebek)
KOŠŤÁLOVÁ, Iva, Vývoj pozemkové držby města Hradec Králové v letech 1450 – 1620, UPa 2008. (Vorel)
MARŠÁLKOVÁ, Lenka, Jeroným Colloredo a jeho vídenští agenti v první polovině 20. let 18. století, UPa 2008. (Kubeš)
MILEROVÁ, Helena, První Morzinové v českých zemích. K otázce společenské legitimace válečných zbohatlíků, UPa 2008. (Kubeš)
MIXÁNKOVÁ, Hana, Cestovní deník Marie Sidonie Chotkové z cest po Benátkách a Milánu (1782), UPa 2008.
MOCOVÁ, Barbora, Obraz Španělska v českých cestopisech 2. poloviny 19. století, UPa 2008. (Novák Vlastimil)
MUCHOVÁ, Hana, Škola voršilek v Brně 1890 – 1925, UPa 2008. (Macková)
NEKVAPIL, Ladislav, Náboženské poměry na Chrudimsku v polovině 17. století, UPa 2008. (Maur)
PAVLÁSEK, Michal, Pobyt v lázních Karlovy Vary ve 20. letech 20. století, UPa 2008. (Jiránek)
RICHTER, Tomáš, Rumburská vzpoura a ohlas na ni v české historiografii a kultuře, UPa 2008. (Jiránek)
SLEZÁKOVÁ, Hana, Svatební smlouvy boskovických měšťanů v letech 1601 – 1620, UPa 2008. (Kubeš)
STEJSKALOVÁ, Lenka, Koncepce zahraniční politiky agrární strany, UPa 2008. (Veber) 
ŠTECHEROVÁ, Petra, Portréty Blaníka v 19. století v krásné literatuře, UPa 2008. (Maur)
UBRYOVÁ, Gabriela, Policejní rada J. S. Grüner a jeho nástupce, UPa 2008.
UHER, Jan, Dílo Petry Hůlové a jeho místo v současném českém literárním prostředí, UPa 2008. (Novotný Vlastmil)
VALENTOVÁ, Ilona, Národnostní poměry ve Strážnici v 19. století, UPa 2008. (Velková)
VAŠÁKOVÁ, Tereza, Kultura v periodickém tisku Pardubicka, UPa 2008. (Novák Vlastimil)
ZÝBALOVÁ, Blanka, Dějiny panství Veselí nad Moravou, UPa 2008. (Velková)
 

2007 (41)

ANDRESOVÁ, Jana, Kapitoly z dějin Severočeského muzea v Liberci, UPa 2007, 97 s, (školitel PhDr. František Šebek)
BENEŠOVÁ, Petra, Reálka v Pardubicích v letech 1854 – 1918, UPa 2007, 99s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
ČIHÁK, Libor, Dějiny Československé sociálně demokratické strany dělnické v Pardubicích v letech 1919 – 1929, UPa 2007, 88s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
DUŠKOVÁ, Lucie, František Formánek – akademický sochař a vynálezce, UPa 2007, 167 s., (školitel PhDr. František Šebek)
FEICHTINGEROVÁ, Zdeňka, Dobruška 1848-1866 v pamětech, UPa 2007, 66s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
FIŠEROVÁ, Barbora, Měšťané Hradce Králové ve světle testamentů 1618 – 1648, UPa 2007, 74 s., (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
FRANKOVÁ, Hana, Mořic Daublebský ze Šterneka, UPa 2007, 71 s., (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
HAŠKOVÁ, Lada, Pohostinská živnost v Břevnově od 90. let 19. století do počátku první republiky v kontextu vývoje lokality, UPa 2007, 61 s., (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
HAVLÍČKOVÁ, Michala, Busi a.s., továrna na výrobu obuvi, UPa 2007, 94 s., (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
HORÁČEK, Petr, Reklama v regionálním tisku v Chrudimi do první světové války, UPa 2007, 73s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
HORÁKOVÁ, Eva, Hrady Šumperska v pověstech od Franze Alexandra Hebery po Anežku Šulovou, UPa 2007, 66s., (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
HORÁKOVÁ, Monika, Vývoj města Sezemice v letech 1651 – 1713, UPa 2007, 63 s., (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
JOUKLOVÁ, Jitka, Barokní stavební a umělecké památky na šlikovských panstvích ve východních Čechách (1680 – 1740), UPa 2007, 94 s., (školitel Mgr. Pavel Panoch)
KAISEROVÁ, Jana, Obec Slavhostice za druhé světové války, UPa 2007, 82 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
KOŠŤÁLOVÁ, Iva, Dětství a válka na Královéhradecku. Dětství za první světové války na Královéhradecku, UPa 2007, 61 s., (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
KOTILOVÁ, Kateřina, Božena Viková - Kunětická. První poslankyně zemského sněmu království Českého, UPa 2007. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
KOVÁŘOVÁ, Markéta, Litomyšlský pěvecký spolek Vlastimil, UPa 2007, 62 s., (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
KUBEČKOVÁ, Markéta, Genocida pardubických Židů za druhé světové války, UPa 2007, 102 s., (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
KUBÍKOVÁ, Iva, Tělo a duše – proměny vnímání ženského těla na přelomu století, UPa 2007, 80s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
LEBEDOVÁ, Monika, Baron František Ferdinand Hildprandt, Upa 2007, 64s. školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
MAN, Lukáš, Dobytí Kazaně a počátky Ruského impéria, UPa 2007, 55s. ( školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
MAŤÁTKOVÁ, Lenka, Historie muzea v Jičíně, UPa 2007, 85 s., (školitel PhDr. František Šebek)
MĚDÍLKOVÁ, Michaela, České menšinové školství v severovýchodních Čechách (80. léta 19. století – 40. léta 20. století), UPa 2007, 76s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
NOBICHT, Jakub, Lov a myslivost na panství Brtnice v letech 1725 – 1740, UPa 2007, 83s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
PECHAČOVÁ, Eva, Počátky Československa a antisemitismus v České společnosti (1918 – 1920), UPa 2007, 70s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
POKORNÁ, Simona, Okrašlovací spolek Pro domovinu Žďár nad Sázavou v letech 1894 – 1951, UPa 2007, 56 s., (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
POSPÍŠILOVÁ, Pavla, Šlechtická manželství a jejich problémy v druhé půli 17. století, UPa 2007, 72s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
PROKEŠOVÁ, Tereza, Třicetiletá válka v královském věnném městě Chrudimi. Dějiny města do prvního švédského vpádu v roce 1639, UPa 2007, 113 s., (školitel PhDr. František Šebek)
RAIN, Jiří, Metalová hudba jako součást tuzemské rockové kultury, UPa 2007, 99 s., (školitel Mgr. Jiří Studený)
SEEMANN, Petr, Barokní kavalír na cestách. Cestovní deník Ernsta Augusta Metternicha z let 1712 – 1717, UPa 2007, 77s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
SEDLÁKOVÁ, Martina, Světová výstava v Londýně 1851. Nesnadná cesta k úspěchu, UPa 2007, 124 s., (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
SMOLA, Lukáš, Sokolovský revír 1938 – 1945, Nástin majetkoprávních změn, Upa 2007, 65s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
SOŠKOVÁ, Petra, Ochotnické divadlo ve Žďáru nad Sazávou. Sázavan – Havlíček, Upa 2007, 103s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
TELÍŠKOVÁ, Kateřina, Fotografická část pozůstalosti Jana Hlavsy, UPa 2007. 61 s., (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
TOKÁROVÁ, Marianna, Hokejová krize (březen – duben 1969), Upa 2007, 57 s., (školitel PhDr. Jan Kalous)
VAŘEKOVÁ, Zuzana, Sídelní vývoj Sedlce v 17. – 19. století, UPa 2007, 83s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
VEJRYCHOVÁ, Jana, Vznik a vývoj muzea v Poličce do roku 1960, Upa 2007, 87s. (školitel PhDr. František Šebek)
VELICHOVÁ, Martina, Pomník bratranců Veverkových v Pardubicích, UPa 2007, 68 s., (školitel PhDr. František Šebek)
VÍTŮ, Radka, Evangelická škola Humpolec do roku 1918, UPa 2007,68 s., (školitel Phdr. Marie Macková, Ph.D.)
VODIČKOVÁ, Drahomíra, Spor mezi Adamem z Hradce a Kateřinou z Hradce, provdanou Berkovou z Dubé, na konci 16. století, UPa 2007, 59 s., (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
ZVONÍKOVÁ, Markéta, Spolek pro podporu dětské opatrovny v Polné, UPa 2007, 75 s., (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
 

2006 (34)

BAAROVÁ, Eva, „Vatikánský agent“ Stanislav Zela – světící biskup olomoucký jako oběť politické perzekuce, UPa 2006, 90 s. ( školitel PhDr. Jan Kalous )
BELDÍKOVÁ, Eva, Jan Neruda – „Pro strach židovský“ Antisemitismus v české literatuře 2. poloviny 19. století, UPa 2006, 78 s. ( školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. )
BRANDEJS, Michal, Osvětlení Pardubic na přelomu 19. a 20. století, UPa 2006, 56 s. (školitel PhDr. František Šebek)
CVANOVÁ, Pavla, Politická činnost Jana Herbena do roku 1920, UPa 2006, 96 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
DANĚK, Josef, FC Hradec Králové - historie klubu 1945-2005, UPa 2006, 58 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
DIBELKOVÁ, Kateřina, Karel Václav Rais a Vysočina, UPa 2006, 82 s. (školitel PhDr. Ivo Říha)
DVOŘÁČEK, Jan, Střelecké spolky ve Svitavách a Jevíčku do roku 1918, UPa 2006, 70 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
FRONĚK, Jan, Vliv propagandy v protektorátním tisku, UPa 2006, 64 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
HŮLKOVÁ, Pavla, Jiráskův okrsek Náchod v letech 1918-1943, UPa 2006, 69 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
JAMBOROVÁ, Bohumila, Obraz Itálie na stránkách časopisu turistů 1889 – 1914, UPa 2006, 74 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
KMENTOVÁ, Lenka, Škola Veliny 1811-1967, UPa 2006, 64 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
KOBLÁSOVÁ, Zuzana, Blanenská umělecká litina. Křesťanská ikonografie ve sbírce Muzea Blansko. Libreto výstavy, UPa 2006, 64 s. (školitel PhDr. František Šebek)
KOSKOVÁ, Klára, Nemocnice v Pardubicích (1857-1939), UPa 2006, 71 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
KREJČÍ, Rostislav, Reakce na vydání Charty 77 očima domácího oficiálního tisku a anglosaského tisku, UPa 2006, 76 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
KRCHOVÁ, Zuzana, Bohumil V. Konečný a národopisné hnutí na Skutečsku na konci 19. století, UPa 2006, 75 s. (školitel PhDr. František Šebek)
KŘENOVÁ, Marie, Historie cenzury a snahy o omezení svobody slova v českém tisku, UPa 2006, 84 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
KUNC, Ondřej, Bohumil Lůžek. Učitel, kreslíř a kronikář Lounska, UPa 2006, 93 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
MRŇÁKOVÁ, Jana, Vilém Mathesius a jeho dílo literárněvědné, UPa 2006, 88 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
NÁPRSTEK, Ivan, Vzpomínky Němců na život v ČSR po odsunu 1946. Ve spolupráci se Střediskem setkávání K. Klostermanna v Plzni, UPa 2006, 82 s. (školitel doc. Dr. Winfried Baumann)
NEBESKÁ, Veronika, Jaroslav Valenta a organizace YMCA v domácím odboji 1939-1942, UPa 2006, 56 s. (školitel PhDr. Jan Němeček, DrSc.)
PECHÁČKOVÁ, Zuzana, Tereza Svatová, UPa 2006, 95 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
PICHOVÁ, Eva, Horní Jelení za 2. světové války, UPa 2006, 59 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
RESLOVÁ, Martina, Majetkové převody v 2. polovině 17. století ve vesnici Božanov, UPa 2006, 68 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
ŘÍČKOVÁ, Pavla, Dělení Těšínska (1918-1920), UPa 2006, 63 s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
SAMSON, Martin, Muslimové v Českých zemích ve 20. století, UPa 2006, 100 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
SLAVÍKOVÁ, Lucie, Humor a komiks v periodickém tisku, UPa 2006, 78 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
STEKLÁ, Vendula, Gymnázium v Novém Bydžově v letech 1873-1914, UPa 2006, 98 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
SVOBODOVÁ, Anna, Protireformace v Pardubicích mezi majestátem Rudolfa II. a Stavovským povstáním (1609 – 1618), UPa 2006, 73 s. (školitel PhDr. František Šebek)
ŠIKULOVÁ, Alexandra, Filharmonie Sokola Hradec Králové 1921-1955, UPa 2006, 88 s. (školitel Mgr. Věra Doležalová)
ŠIMÁKOVÁ, Veronika, Východočeské nakladatelství Kruh. Historie a vývoj, UPa 2006, 77 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
ŠTEINEROVÁ, Svatava, Divadelní fotografie královéhradecké profesionální scény 1949-2006, UPa 2006, 100 s. (školitel Mgr. Jiří Zikmund)
ŠTIFTER, Jan, Trhové Sviny v 50. letech 20. století, UPa 2006, 68 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
VELKOVÁ, Markéta, Vznik a vývoj moderního města Sezimova Ústí II., UPa 2006, 87 s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
ZEMAN, Josef, Deník československého legionáře Josefa Málka, UPa 2006, 79 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
 

2005 (25)

BABKOVÁ, Michaela, 42 let Filmového klubu Pardubice, UPa 2005, 67 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
BERÁNKOVÁ, Vendula, Výtvarná kultura na Znojemsku mezi světovými válkami, UPa 2005, 64 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
ČADKOVÁ, Anna, Střední Evropa v moderních evropských dějinách, UPa 2005, 102 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
DUŠKOVÁ, Lucie, Pamětní desky v Hradci Králové (dokumentační soupis), UPa 2005, 207 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
DVOŘÁKOVÁ, Jitka, Působení grafického zpracování tištěných médií na čtenáře, UPa 2005, 59 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
FOLTÝN, Tomáš, Kavalírské cesty a cestovní instrukce aristokracie z habsburské monarchie (1640-1740), UPa 2005, 86 s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš)
FRANKL, Michal, Společenstvo řezníků a uzenářů na Královských Vinohradech (1888-1921), UPa 2005, 61 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
HAVELKOVÁ, Tereza, Židé na Žďársku v letech 1848-1945, UPa 2005, 67 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
JELÍNKOVÁ, Dita, Kriminalita na chlumeckém panství na přelomu 17. a 18. století, UPa 2005, 62 s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš)
KÁPIČKOVÁ, Pavlína, Urbář opočenského panství z 80. let 16. století, UPa 2005, 89 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
KESTLEROVÁ, Zuzana, Působení Čs. delegace na konferenci v San Francisku 1945 z pohledu amerického tisku, UPa 2005, 72 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
KRÁLÍKOVÁ, Eva, Deníkové zápisky Emanuela Arnošta z Valdštejna z let 1741-1742, UPa 2005, 83 s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš)
KUDRNOVÁ, Zdeňka, Učebnice pro elementární školy v době předbřeznové, UPa 2005, 88 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
NOVÁČKOVÁ, Vendula, Dětská populace farního obvodu Stařeč v letech 1890-1910, UPa 2005, 70 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
ONDŘEJOVÁ, Erika, Židovská komunita na Vsetínsku v druhé polovině 19. století a první polovině 20. století, UPa 2005, 83 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
OTAVA, Jakub, Vývoj regionálního tisku v Pardubicích po roce 1989, UPa 2005, 76 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
PALATOVÁ, Kateřina, Spolek paní a dívek Chrudim 1869-1914, UPa 2005, 77 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
RÁZEK, Jaroslav, Střelecký spolek Pardubice v druhé polovině 19. a první polovině 20. století, UPa 2005, 74 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
ŠPAČEK, Martin, Reakce na vietnamskou válku v normalizačním denním tisku, UPa 2005, 88 s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
TOVÁREK, Michal, Panevropa Coudenhove-Kalergiho, UPa 2005, 110 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
TRUKSOVÁ, Milada, Česká herečka na přelomu 19. a 20. století (paměti jako pramen), UPa 2005, 58 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
TVRDÍKOVÁ, Alena, Rada Evropy a její působení v kulturní oblasti, UPa 2005, 78 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
URBAN, Jiří, Perzekuce samostatně hospodařících zemědělců na Královéhradecku na počátku 50. let 20. století, UPa 2005, 102 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
VODVÁŘKOVÁ, Lucie, Hudební kultura Poděbrad v první polovině 20. století, UPa 2005, 67 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra, Vývoj Evropského parlamentu, UPa 2005, 111 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
 

2004 (25)

BABKOVÁ, Teresa, Česko-německé vztahy na Jihlavsku v první polovině 20. století, UPa 2004 (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
BAUEROVÁ, Veronika, Kulturní a společenský život obcí Újezd nad Lesy, Klánovice, Běchovice a Koloděje do poloviny 20. století, Pardubice 2004, 93 s. (školitel PhDr. Martin Nechvátal)
ČERNÁ, Sylvie, Zápisky ruského legionáře Jana Bernáška, Pardubice 2004, 124 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
ČULÍKOVÁ, Klára, Sbory Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji, Pardubice 2004, 102 s. (školitel doc. PhDr. Vladimír Hrubý)
DUŠKOVÁ, Martina, Lázeňství v Poděbradech a jeho vliv na rozvoj místní kultury v první polovině 20. století, UPa 2004 (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
DVORSKÁ, Petra, Páni z Boskovic v 16. století ve světle písemných pramenů a literatury, UPa 2004. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
GREGOROVÁ, Zdeňka, Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn ve vztahu k rezidenci v Kroměříži, Pardubice 2004, 62 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
HANULÍK, Vladan, Vinzenz Priessnitz - léčitel v lázních Gräfenberg,, Pardubice 2004, 72 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
HAVLICE, Kryštof, Pozůstatky nedochovaného fortifikačního komplexu z let 1866-1925 v Praze, UPa 2004. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
HESSLEROVÁ, Tereza, Český spor o Evropu, UPa 2004. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
HUDÁKOVÁ, Andrea, Perníkáři na Ústeckoorlicku od poloviny 17. století do počátku 20. století a doklady jejich činnosti ve sbírkách muzeí, Pardubice 2004, 86 s. (školitel PhDr. František Šebek)
JELÍNKOVÁ, Lucie, Dvě období časopisu Lada, UPa 2004. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
KŘIBSKÁ, Helena, Zaniklé obce na místě Jaderné elektrárny Temelín, Pardubice 2004, 68 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
MACHOVÁ, Michaela, Sklářská škola v Novém Boru (od 90. let 19. století do roku 1945), UPa 2004. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
MAREŠOVÁ, Marie, Každodenní život barokního šlechtice Františka Václava z Trauttmansdorfu na počátku 18. století (na základě účtů), UPa 2004 (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
NAVRÁTIL, Pavel, Kulturní underground v „normalizačním“ Československu, UPa 2004, 54 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
ORNOVÁ, Zuzana, Prezentace předmětů hmotné kultury 18. a 19. století v expozici hradu Červený Újezd, Pardubice 2004, 53 s. (školitel PhDr. František Šebek)
RAISEROVÁ, Gabriela, Česko-německé vztahy na Klatovsku očima regionálního tisku v letech 1936-1945, UPa 2004. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
SALONOVÁ, Kateřina, Kavalírská cesta šlechtice z okruhu rodiny Valdštejnů v letech 1664-1665 (Na základě cestovního deníku), UPa 2004, 71 s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš)
SLOVÁČEK, Petr, Bouřlivé události roku 1968 ve východočeských médiích, UPa 2004. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
ŠANDOVÁ, Michaela, Změna ve vybavení škol na Pardubicku v letech 1880-1910, UPa 2004. (školitel PhDr. František Šebek)
TESAŘ, Ondřej, Básnířka Lenka Chytilová, UPa 2004, 69 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
TOMÁŠKOVÁ, Petra, Móda v letech 1918-1939 a její odraz v působení oděvních živností v Pardubicích, UPa 2003, 71 s. (školitel PhDr. František Šebek)
VINTROVÁ, Lenka, Diplomatická cesta Prospera Antonína Berchtolda k tureckému sultánu v roce 1740, Pardubice 2004, 52 s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš)
VITNER, David, Židé ve Velké Bukovině. Problematika soužití Židů, Němců a Čechů ve Velké Bukovině od konce 17. století do třicátých let 20. století, Pardubice 2004, 55 s. (školitel PhDr. Marie Macková, PhD.)
 

2003 (31)

Batelka, Michal, Počestný cech starých mládenců v Červených Pečkách 1883-1950, UPa 2003, 81 s. (školitel PhDr. Martin Nechvátal, CSc.)
Bajgarová, Lucie, Vinařské etikety - scénář výstavy, UPa 2003, 67 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Blažej, Milan, Feudální sídla v poříčí Úpy a jejich dnešní stav, UPa 2003, 85 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
Bohovič, Luděk, Majetkové a sociální změny v obci Moravany ve druhé polovině 18. a v první polovině 19. století, UPa 2003, 81 s. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Cvrčková, Tereza, Vzdělávací činnost Sokola v Havlíčkově Brodě v letech 1868-1948, UPa 2003, 73 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
Drahotušská, Zuzana, Ženské střední školství v Čechách od jeho počátků do období první světové války, UPa 2003, 71 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
Galbavá, Lucie, Východočeská výstava v Pardubicích v roce 1903, UPa 2003, 167 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Habartová, Klára, Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny v Heřmanově Městci během první světové války, UPa 2003, 84 s. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Hromádková, Kateřina, Karel Václav Adámek, UPa 2003, 73 s. (školitel PhDr. Marie Macková, PhD.)
Kinčlová, Zlata, Literární festival Šrámkova Sobotka, UPa 2003, 85 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
Kloutvorová, Zita, Prostituce v Jičíně v letech 1870-1914, UPa 2003, 75 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Koťarová, Monika, Public relations jako funkce managementu, zejména v krizových a konfliktních situacích, UPa 2003, 74 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
Kulhavá, Martina, Vznik a vývoj muzea v Litomyšli do roku 1945, UPa 2003, 72 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Levý, Jan, Vznik a vývoj přeloučského muzea, UPa 2003, 96 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Matěnová, Jana, Vyšší dívčí školství v letech 1869-1918 a vývoj pardubických vyšších dívčích škol v tomto období, UPa 2003, 76 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Mejstřík, Vít, Činnost členů pardubického Studentského divadelního sdružení v letech 1917-1928, UPa 2003, 63 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
Míčová, Klára, Koželužna v Krucemburku, UPa 2003, 77 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
Míchal, Jaroslav, Kulturní a společenský život Starého Kolína a okolí do poloviny 20. století, UPa 2003, 75 s. (školitel PhDr. Martin Nechvátal, CSc.)
Mišoňová, Anežka, Pohraniční farnosti Mladé Buky a Svoboda nad Úpou (Dějiny a vývoj organizačního spořádání dvou pohraničních farních obvodů v letech 1682 - 1918), UPa 2003, 98 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Nováčková, Lucie, Osobnost a dílo Květoslava Minaříka v kontextu dobové mystické literatury, UPa 2003, 107 s. + přílohy (školitel Mgr. Jiří Studený)
Paděra, Vítězslav, Hradec Králové v letech 1866-1914, UPa 2003, 67 s. (školitel doc. PhDr. Vladimír Hrubý)
Papíková, Leona, Stručná historie hřebčína v Kladrubech nad Labem se zvláštním přihlédnutím ke dvoru Františkov, UPa 2003, 78 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
Pavlíková, Anna, Vývoj muzeí v Pardubickém kraji v letech 1865-1945, UPa 2003, 101 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Pochobradská, Renata, "Stolní společnost Salvátor" v Chrudimi v letech 1925-1949, UPa 2003, 69 s. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Pražáková, Romana, Sokol na Přeloučsku a jeho vývoj do roku 1948, UPa 2003, 78 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
Prchal, Radim, Politické vězenkyně, UPa 2003, 70 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
Stejskal, Radim, Sňatky rodu (Clam-) Gallasů v 17. a 18. stoletá na základě svatebních smluv, UPa 2003, 75 s. (školitel Mgr. Jan Stejskal, M.A., PhD.)
Šaríková, Monika, Parishové von Senftenberg 1815-2003, UPa 2003, 80 s. (školitel Mgr. Šárka Lellková, M.A., PhD.)
Tušl, Ondřej, Obnovení TJ Sokol Pardubice a její činnost v letech 1989-1991, UPa 2003, 64 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
Vintrlíková, Iva, Pardubická zástavba v letech 1890-1910, UPa 2003, 79 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Vtípil, Jan, Činnost odboru házené a wolley-ballu Sokola Pardubice I. v letech 1926-1939, UPa 2003, 71 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
 

2002 (9)

Halířová, Martina, Zdravotní a sociální péče v Pardubicích (1888-1914), UPa 2002, 88 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Hatašová, Olga, Sbírka rukopisů a starých tisků Farního úřadu v Přelouči, UPa 2002, 74 s. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Kaplanová, Martina, Řemeslná výroba v Chrasti u Chrudimě v 19. století, UPa 2002, 74 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
Kasalová, Pavla, Historie a současnost jihlavských havířských průvodů, UPa 2002, 66 s. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Mannlová, Jana, Město Žamberk v letech 1938-1945, UPa 2002, 75 s. (školitel PhDr. Marie Macková)
Mlejnek, Tomáš, Vznik a pád první republiky na Znojemsku z vojenského hlediska, UPa 2002, 55 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
Regnardová, Jitka, Střední školství na Orlickoústecku v letech 1870-1914, UPa 2002, 70 s. (školitel PhDr. Marie Macková)
Stráníková, Jana, Magdalena Dobromila Rettigová a vypovídací hodnota sbírkové dokumentace v Městském muzeu a galerii v Litomyšli, UPa 2002, 121 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Škvorová, Kateřina, Historický vývoj a současný stav městského opevnění v Havlíčkově Brodě, UPa 2002, 93 s. (školitel PhDr. Vladimír Hrubý)