Bakalářské práce oboru historie - ochrana hmotných památek

Bakalářské práce dvouoborové historie

Bakalářské práce oboru historie - ochrana hmotných památek a historie / slavistická studia zemí EU (2010-2019; v závorce uveden vedoucí práce a oponent, dosud 226 prací):

 

2019 (11)

HORÁČKOVÁ, Zdeňka, Komunikace kardinála Františka z Dichtrichštejna s papežskými nuncii u císařského dvora (1621-1634), UPa 2019. (Marek, Vorel)
HŘEBÍKOVÁ, Veronika, Cesta císařského vyslance Josefa Klementa z Kounic po jižním Švédsku a Dánsku v létě 1776, UPa 2019. (Kubeš, Prchal)
CHUDÝ, Jiří, Proměny měšťanských domů historického jádra v Novém Bydžově v průběhu 19. a 20. století, UPa 2019. (Šeda, Škabrada)
JANÁČEK, Michal, Kuchyňské účty moravské větve rodiny Collalto v první polovině 18. století, v období hraběte Antonína Rombalda Collalto, UPa 2019. (Prchal, Kubeš)
JEŽDÍKOVÁ, Daniela, Cizinci v raně středověkých Čechách. Archeologické a historické doklady, UPa 2019. (Frolík, Musil)
LACINA, Martin, Stavební vývoj a hmotná kultura hradu Rabštejna, UPa 2019. (Musil, Frolík)
ROSECKÝ, Lukáš, Odbojové hnutí na Žďársku na konci 2. světové války, UPa 2019. (Němeček, Jílková)
SEDLÁČKOVÁ, Michaela, Košumberk – starý hrad a jeho vstup. Jeho podoba a vývoj na základě archeologického výzkumu, UPa 2019. (Musil, Frolík)
SEIDENGLANZOVÁ, Jarmila, Performování role vlastence v 19. století z pohledu komparativní analýzy egodokumentů, UPa 2019. (Hanulík, Stráníková)
VOSÁTKOVÁ, Veronika, Dějiny lazaretu v Pohledu za první světové války a nemocniční péče z hlediska zdravotních institucí, UPa 2019. (Hanulík, Mertelík)
VYČÍTALOVÁ, Lenka, Turnovští hledači drahých kamenů v letech 1813-1948, UPa 2019. (Hanulík, Grabcová)

 

2018 (24)

Historie:

 

BÁRTA, Václav, Měšťanský dům čp. 49v Pardubicích. Stavební a kulturní historie. UPa 2018. (Panoch – Šeda)
HÁKOVÁ, Apolena, Šarlatáni a fušeři ve stínu profesionálního lékařství. UPa 2018. (Hanulík – Lenderová)
HÝBL, Martin, Reprezentace a recepce válečné invalidity v době 1. světové války, UPa 2018. (Hanulík – Halířová)
JANOVSKÁ, Nikola, Ženské hroby z 2 století a počátku 3. století n. l. v Čechách a na Moravě, UPa 2018. ( Jílek – Musil)
JELÍNEK, Tomáš, Osídlení slezskoplatěnické kultury v obci Libišany, UPa 2018. (Jílek – Musil)
JETMAROVÁ, Kateřina, Perzekuce sedláků v Proseči a okolí v období kolektivizace. UPa 2018. ( Jiránek – Urban)
JIČÍNSKÝ, Martin, Středověké a raně novověké nálezy v Chrudimi-Štěpánkovy ul., čp. 97/1. UPa 2018. (Frolík – Musil)
KROUPOVÁ, Denisa, Charakteristika pohřebního ritu ve starším stupni doby stěhování národů v Čechách, UPa 2018. (Jílek – Musil)
MITÁŠOVÁ, Klára, Hradec Králové – motiv města ve výtvarném umění 20. století. UPa 2018. (Hrubý – Opršalová Dašková)
PCHÁLKOVÁ, Veronika, Gotické a renesanční kachle z pardubického zámku. Vybrané soubory ze sbírek VČM Pardubice. UPa 2018. (Frolík – Musil)
PLÍŠEK, Daniel, Architektura pošt a poštovních úřadů na území východních Čech v letech 1890 – 1948, UPa 2018. (Panoch – Šeda)
SCHIEBELOVÁ, Veronika, Mimořádný lidový soud v Chrudimi a proces s Wilibaldem Kühnem. UPa 2018. (Němeček – Jílková)
STINKOVÁ, Karolína, Sepulkrální památky na Mělnicku v letech 1850 – 1950, UPa 2018. (Hrubý – Panoch)
ŠIKULOVÁ, Natálie, Pochody smrti, UPa 2018. (Němeček – Novotný)
UKSOVÁ, Michaela, Drobné sakrální památky na Berounsku, UPa 2018. (Hrubý – Panoch)
ZVÁROVÁ, Adéla, Korespondence Albrechta z Fürstenberka s Vratislavem z Pernštejna a Alžbětou z Pernštejna, UPa 2018. (Marek – Vorel)

Slavistická studia:
BLÁHOVÁ, Kateřina, Dějiny a architektura jezuitského řádu v Chorvatsku. UPa 2018. (Téra – Panoch)
BŘEZOVJÁKOVÁ, Lucie, Vývoj bulharského státu v 9. století. UPa 2018. (Téra – Kouba)
HEKOVÁ, Nikola, Osudy slovinských hradů a zámků po roce 1945, UPa 2018. (Kozár – Téra)
JEDLIČKOVÁ, Irena, Plečnik v Praze, aneb méně známé kapitoly z Plečnikova působení na Českém území. UPa 2018. (Téra – Kozár)
KOSAR (PECINOVÁ), Martina, Georgi Dimitrov a jeho kult v Bulharsku a východním bloku, UPa 2018. (Vydra – Kouba)
KUŽELOVÁ, Zuzana, Krakovský Wawel jako kulturní fenomén. UPa 2018. (Téra – Ganczarczyk)
PODŽORNÝ, Jakub, Vybrané aspekty druhé světové války na Těšínsku – drama tří národů. UPa 2018. (Téra – Ganczarczyk)
RÝDLOVÁ, Aneta, Polské školství za druhé světové války. UPa 2018. (Téra – Kouba)
 

2017 (20)

Historie:

BARANOVÁ, Simona, Pohřebiště bylanské kultury v Zápech, okr. Praha-východ, UPa 2017. (Jílek – Mgr. Marek Půlpán)
BROŽKOVÁ, Aneta, Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Černožicích(okr. Hradec Králové) v kontextu mladoneolitického osídlení labského pravobřežní, UPa 2017. (Jílek – Mgr. Pavel Burgert, Ph.D.)
DOUBEK, Patrik, Architektura peněžních ústavů ve východních Čechách v období 1890-1948, UPa 2017. (Panoch – Hrubý)
JESCHKEOVÁ, Monika, Sepulkrální architektura na Mladoboleslavsku v letech 1800-1948, UPa 2017. (Panoch - Hrubý)
JOŠTOVÁ, Kateřina, Keramika ze sídliště z doby římské v Úhřeticích, okr. Chrudim, UPa 2017. (Jílek – Musil)
KLOZOVÁ, Tereza, Stavebně-historická charakteristika zámeckého areálu v Hrádku u Nechanic, UPa 2017. (Škabrada – Hrubý)
KOŠAŘOVÁ, Markéta, Raně středověké osídlení v Dražkovicích (okr. Pardubice), UPa 2017. (Frolík – Musil)
LAUEROVÁ, Zuzana, Architektura peněžních ústavů v severních Čechách v období 1880-1948, UPa 2017. (Panoch – Hrubý)
LOUMAN, Tomáš, Stavebně historická charakteristika souboru staveb v obci Libenice, UPa 2017. (Škabrada – Vařeková)
MACHARA, Filip, Depoty z doby laténské na území bývalého Československa, UPa 2017. (Jílek – Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D.)
SODOMKA, Martin, Sepulkrální památky na Náchodsku 1830-1938, UPa 2017. (Panoch – Kutová)
VOLNÁ, Petra, Sídliště bylanské kultury v Tuřanech, UPa 2017. (Jílek - Mgr. Marek Půlpán)

Slavistická studia:

HONZERA, Josef, Vislansko - Problém raně středověkých polských dějin, UPa 2017. (Téra – Čapský)
KODEŠOVÁ, Šárka, Bulharsko a roztržka Stalin – Tito, UPa 2017. (Téra – Kouba)
KOUTNÍKOVÁ, Veronika, Měšťané očima Gabriely Zapolské, UPa 2017. (Gańczarczyk – Pató)
KRÁLOVÁ, Vendula, Činnost organizace "Żegota" během druhé světové války, UPa 2017. (Téra – Vydra)
LEVINSKÝ, Petr, Akademie polských bratří v Rakowě (1601-1632), UPa 2017. (Téra – Poslední)
MAREŠOVÁ, Karolína, Proměny rytířství a role rytířských turnajů v období 13. - 15. Století, UPa 2017. (Čapský – Ptáčková)
MATĚJKOVÁ, Lucie, Titulatura slovanských vládců v raném středověku - původ a etymologie, UPa 2017. (Téra – Čapský)
NOVOTNÁ, Eliška, Lidové slavnosti v předvečer svátku Jana Křtitele v dílech polských autorů 15. a 16. Století, UPa 2017. (Téra – Čapský)

 

2016 (23)

Historie:

BAREŠ, Vojtěch, Klášterní život uprostřed města - příklad dominikánů v Nymburce, UPa 2016. (Ptáčková - Šebek)
BEZDÍČKOVÁ, Aneta, Středověké předměstí z pohledu archeologie na příkladu Českého Brodu, UPa 2016. (Frolík - Musil)
BŘÍZOVÁ, Veronika, Neolitické sídlištní situace a nálezy z parcel č. č. 838/1, 837/21 v Libišanech, UPa 2016. (Jílek - Bulvová)
DYTRYCHOVÁ, Jana, Škola ve Staré Pace v letech 1774-1868, UPa 2016. (Stráníková - Stoklasová)
HAMPLOVÁ, Vendula, Sídelní a stavební vývoj obce Červená Hora od 2. poloviny 18. století do 20. století, UPa 2016. (Škabrada - Hrubý)
KOČNAROVÁ, Petra, Budova tzv. Panklovny v zámeckém areálu v Ratibořicích (od poznání k opravě), UPa 2016. (Škabrada - Panoch)
KRÁTKÝ, Matouš, Kovové nálezy zajištěné ze soukromých sbírek v Regionálním muzeu v Kolíně v rozmezí let 2010-2013, UPa 2016. (Jílek - Musil)
KULTOVÁ, Jana, Každodenní život ve Velkých a Malých Svatoňovicích v letech 1918 – 1945, UPa 2016. (Jiránek - Hrdinová)
MATYSOVÁ, Klára, Kachle z kostela sv. Josefa v Chrudimi, UPa 2016. (Frolík - Musil)
MIKSOVÁ, Tereza, Spolek dobrovolných hasičů Starý Kolín od založení do současnosti, UPa 2016. (Macková - Hrdinová)
PALMIERI, Barbara, Vývoj sociální a zdravotní péče v dlouhém 19. století v Přelouči, UPa 20161. (Halířová - Hanulík)
POHLOVÁ, Lada, Reflexe výtvarné kultury ve vesnickém prostředí v okolí Hradce Králové od konce 19. století do poloviny 20. století, UPa 2016. (Hrubý - Dašková)
PŘIBYLOVÁ, Žaneta, Československá antropologie 1945-1992, UPa 2016. (Novotný René - Hanulík)
RICHTEROVÁ, Adéla, Konstrukt maskulinity 19. a 20. století, UPa 2016. (Lenderová - Borovičková)
SAMKOVÁ, Michaela, Dějiny školství v Bystřici nad Pernštejnem od roku 1850 do roku 1918, UPa 2016. (Halířová - Kubátová)
SCHMIDTOVÁ, Dominika, Doprovodné programy pro děti v archeologické expozici, UPa 2016. Šebek - Musil)
ŠATALÍK, Petr, Dozvuky první světové války na Královéhradecku v regionálním tisku, UPa 2016. (Jiránek - Novotný René)
ŠVIHÁLKOVÁ, Kateřina, Pravěké osídlení Úhřetic (okres Chrudim) (zpracování materiálu ze záchranného archeologického výzkumu 1961 a 1971), UPa 2016. (Jílek - Musil)

Slavistická studia:


KOVÁŘÍKOVÁ, Julie, recepce pronikání vlivu Sebastiana Kneippa v českých zemích, UPa 2016. (Hanulík – Najmanová)
NAJMANOVÁ, Tereza, Strach a strašidelné postavy v každodennosti pozdního středověku, UPa 2016. (Ptáčková – Téra)
HOLÍKOVÁ, Veronika, Kult sv. Jiří V Bulharské kultuře, UPa 2016, (Kouba, Veleva)
PARCHANSKÁ, Pavlína, Od Avionu do Noivy, UPa 2016, (Ganczarczyk – Téra)
ŠAMŠOVÁ, Barbora, Masopust v systému polské lidové kultury, UPa 2016, (Téra – Ganczarczyk)
 

2015 (26)

 
Historie:
 
BANKOVOVÁ, Natálie, Opevnění Českého Brodu z pohledu archeologie, UPa 2015. (Frolík – Sigl)
BRODSKÝ, Ondřej, Zoomorfní a antropomorfní plastika v době římské na území České republiky, UPa 2015. (Jílek – Horník)
DOLEŽALOVÁ, Petra, „Případ Babice“. Účast Jana Samka a Bohumila Doležala na protikomunistickém odboji, UPa 2015. (Homola - Vydra)
FORETOVÁ, Alena, Legionářské pomníky a památníky obětem 1. Světové války ve východních Čechách. Ideje, typologie, umělecké pojetí, UPa 2015. (Panoch - Hrubý)
GREGROVÁ, Nikola, Městská a obecní heraldika Jihomoravského kraje, UPa 2015. (Šebek - Prchal)
HAVLOVÁ, Andrea, Obraz české královny Elišky Rejčky v historiografii a literatuře, UPa 2015. (Ptáčková - Šebek)
HRBKOVÁ, Jana, Zpracování kosti ve středověku v Hradci Králové, UPa 2015. (Sigl – Frolík)
KAREL, Jan, Německá menšina na Německobrodsku 1939 – 1945, UPa 2015. (Novotný René - Nečas)
KOPKA, Leoš, Inspirace archaickou kulturou a pohanstvím na vznik hudebních děl v 19. a 20. století, UPa 2015. (Téra - Vydra)
KŘEPINSKÁ, Veronika, Dva objekty z doby laténské v Malých Čičovicích (okres Praha – západ) v kontextu dalších laténských nálezů v regionu, UPa 2015. (Jílek – Novák)
LIŠKA, Pavel, Kolektivizace na Svitavsku, UPa 2015. (Urban - Homola)
LUKÁŠOVÁ, Barbora, Anna Martenová – Klecandová, první česká orientalistka, UPa 2015. (Lenderová - Borovičková)
MORCHOVÁ, Nela, Pardubice v letech 1635-1636 ve světle městského počtu, UPa 2015. (Šebek - Vorel)
NOVOTNÁ, Petra, Středověké archeologické nálezy na území Předměřic nad Labem, UPa 2015. (Sigl – Frolík)
PAVLIŠOVÁ, Kristýna, Středověká stavební keramika z Chrudimi, UPa 2015. (Frolík – Sigl)
PECHÁČEK, Miroslav, První rozšíření Evropských společenství 1973, UPa 2015. (Veber - Vydra)
PLÍŠEK, Michal, Primární školství v Pardubicích v 19. století, UPa 2015. (Stráníková - Stoklasová)
REJKUBOVÁ, Veronika, Primární školství v Ronově nad Doubravou v 19. století, UPa 2015. (Stráníková - Stoklasová)
ROHLENOVÁ, Michaela, Středověká městská parcela na příkladu Chrudimi. Archeologický výzkum v Rybičkově ulici čp. 8/I, UPa 2015. (Frolík – Sigl)
SMRČINA, Michal, Kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj. (Na příkladu Náchoda), UPa 2015. (Macková - Krejčová Zavadilová)
STAUFČÍKOVÁ, Helena, Věznice v Uherském Hradišti v procesech 50. let minulého století, UPa 2015. (Veber - Vydra)
ŠIKL, Miloslav, Strategie konzumního jednání v druhé polovině dvacátého století v Hradci Králové, UPa 2015. (Hanulík - Panoch)
ŠKODOVÁ, Jana, Skauti ve třetím odboji: jejich účast v pokusech o ozbrojená povstání, UPa 2015. (Veber - Vydra)
VOLFOVÁ, Petra, Sídliště únětické kultury v Mikulovicích (okr. Pardubice), UPa 2015. (Frolík – Jílek)


Slavistická studia:

KEBRTOVÁ, Markéta, Bona Sforza a kontext polské dvorské kultury v 16. století, UPa 2015. (Macková – Lána)
MICHALICOVÁ, Nela, Habsbursko-polské vztahy ve 20. letech 18. století. Císařský vyslanec František Karel Vratislav z Mitrovic v korespondenci s říšským vicekancléřem Schönbornem, 1724-1727. UPa 2015. (Prchal – Téra)

 

2014 (22)

Historie:

GOLDBERGOVÁ, Daniela, Krátká cesta životem. Osudy Marie Josefy Kláry Thunové, provd. Mansfeldové (1714-1740), UPa 2014. (Kubeš - Prchal)
HABRMAN, Filip, Eneolitické osídlení Chrudimi, UPa 2014.
HAVRANOVÁ, Denisa, Zámek Hrádek u Nechanic a Chlumec nad Cidlinou jako místa paměti (1830-1948), UPa 2014. (Hanulík - Císařová)
HOLINKOVÁ, Lenka, Architektura a urbanismus města Litomyšle v letech 1848-1948, UPa 2014. (Hrubý - Panoch)
HOŘÍNKOVÁ, Aneta, Středověké a raně novověké sklo ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, UPa 2014.
IVÁNKOVÁ, Gabriela, Hřebeny z doby stěhování národů v Čechách, UPa 2014.
JANOUCHOVÁ, Marcela, Dějiny evangelických sborů Krakovany a Chcaletice a porovnání jejich vývoje, UPa 2014. (Stoklasová - Nekvapil Jirásková)
KLOUDOVÁ, Miriam, Pavel Durdík, lékař, cestovatel, feminista?, UPa 2014.
MÁLEK, Jan, Sídlištní objekty Únětické kultury v Mikulovicích – parcela 241/6, UPa 2014.
MAREŠ, Jakub, Sportovní stavby ve východních Čechách v letech 1900-2013, UPa 2014.
MÍČEK, Michal, Sídelní struktura ve starší době železné ve východních Čechách, UPa 2014.
NESIBOVÁ, Vladimíra, Slovanská, vrcholně středověká pohřebiště a raně novověké hřbitovy v Hradci Králové, UPa 2014.
NEZDAROVÁ, Michaela, Proměny východočeského cukrovarnictví ve druhé polovině 20. století, UPa 2014. (Stoklasová - Jiránek)
PÓL, Jiří, Železné středověké nálezy z Jihlavy a okolí, UPa 2014.
PROTIVÁNEK, Martin, Sepulkrální památky v Hradci Králové v letech 1780-1938, UPa 2014.
RÁBOVÁ, Šárka Caitlín, Sbírky muzeí v České republice, jejich vývoj a struktura, UPa 2014. (Šebek - Halířová)
TRUHLÁŘ, Roman, Výroční trhy (jarmarky) ve městech Chrudimského kraje v době od poloviny 15. do konce 17. století, UPa 2014. (Šebek - Maur)
VAŇKOVÁ, Pavlína, Výchova k manželství a vedení domácnosti na základě výchovné literatury v „dlouhém“ 19. století, UPa 2014. (Pavelková Čevelová - Stráníková)
VNOUČKOVÁ, Eva, Ostruhy z doby římské v Čechách, UPa 2014.
VRZÁČKOVÁ, Aneta, Josefína Kounicová – manželka šlechtice, politika a mecenáše, UPa 2014. (Lenderová - Stráníková) 

Slavistická studia:

KOUCKÁ, Kateřina, Polská šlechtická kultura a její obraz v díle Aleksandra Fredry, UPa 2014.(Vydra – Téra)
VÍŠEK, Lukáš, Vliv severoitalské renesanční architektury na slovinskou Istrii, UPa 2014. (Panoch, Kozár)
 

2013 (28)

Historie:

BOLEČKOVÁ, Iveta, Spletitá cesta žen za uznáním. Ženy v odborném lékařství v letech 1900 – 1939 a odraz jejich akceptace v odborném a mediálním diskursu, UPa 2013. (Hanulík – Halířová)
ČERNÁ, Hana, Osudy archeologických památek v malých městských muzeích na příkladu městského muzea v Dašicích, okr. Pardubice, UPa 2013. (Jílek - Frolík)
DIMLOVÁ, Veronika, Dějiny evangelického sboru Klášter nad Dědinou, UPa 2013. (Stokalsová – Macková)
DOBRUSKÁ, Martina, Sídlištní komplex Lány u Chrudimi (okr. Chrudim), UPa 2013. (Jiráň - Jílek)
HERKLOCOVÁ, Lucie, Pedagogické časopisy pro děti a mládež v 19. století, UPa 2013. (Halířová - Lenderová)
CHLÁDKOVÁ, Veronika, Čeští zemští patroni ve výtvarném umění – okres Ústí nad Orlicí, UPa 2013. (Hrubý – Panoch)
JAKLOVÁ, Iva, Hrádek u Šárovcovy Lhoty, UPa 2013.(Sigl – Frolík)
JELÍNKOVÁ, Monika, Anežka Česká v paměti středověku a současnosti, UPa 2013. (Čadková – Šebek)
JUKL, Stanislav, Otroctví ve starověkém Římě v době republiky, UPa 2013.(Titz – Jiránek)
KOŘENSKÁ, Magdalena, Albína Dratvová a ženská otázka, UPa 2013. (Lenderová – Hábová)
KRPÁLKOVÁ, Jana, Architektura a urbanismus města Poličky v letech 1800 – 1914, UPa 2013. (Škabrada – Panoch)
KUTĚJ, Jan, Středověké keramické poháry ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, UPa 2013. (Sigl - Frolík)
MACHOVCOVÁ, Tereza, Malířské dílo Jakuba Pischela pro augustiniánský klášter v Havlíčkově Brodě, UPa 2013. (Panoch – Hrubý)
MENŠÍKOVÁ, Klára, Sídlištní komplex Stolany – Sobětuchy (okr. Chrudim), UPa 2013. (Jiráň - Jílek)
NOVOTNÁ, Lenka, Příspěvek k dějinám Chrudimi za třicetileté války – léta 1639 – 1850. UPa 2013. (Šebek – Prchal)
PETRLOVÁ, Iveta, Duchovní rytířské řády na území Českých zemí do 1. čtvrtiny 14. století. UPa 2013. (Čadková – Šebek)
PONČÍKOVÁ, Štěpánka, Každodenní život hradiště v Chrudimi v 9.-11. století, UPa 2013. (Frolík – Sigl)
RAVINGEROVÁ, Eliška, Obraz krále Václava II. od 13. do 20. století, UPa 2013. (Stejskal – Čadková)
ŘEHOUNKOVÁ, Jana, Nálezové okolnosti bronzových depotů v mladší a pozdní době bronzové, UPa 2013. (Jiráň – Jílek)
SÜSSEROVÁ, Anna, Městská a obecní heraldika okresů Jičín, Trutnov a Náchod, UPa 2013. (Šebek – Kubeš)
ŠPRINCOVÁ PITHARTOVÁ, Monika, Sakrální architektura na Orlickoústecku v letech 1780 – 1850, UPa 2013. (Panoch – Hrubý)
ŠRŮTEK, Filip, Válečné vzpomínky Josefa Malocha jako historický pramen, UPa 2013. (Němeček – Kokeš)
VAŠÍČKOVÁ, Andrea, Vojenský lékař František Půža, UPa 2013. (Jiránek – Richter)
 

Slavistická studia:

MERTOVÁ, Kristýna, Idea slovanství v díle Alfonse Muchy, UPa 2013. (Panoch – Kouba)
PIŇOSOVÁ, Michaela, Jugoslávský typ socialismu ve slovinském prostředí, UPa 2013. (Vydra – Macek)
POKORNÁ, Zuzana, Každodenní život volyňských Čechů na přelomu 19. a 20. Století, UPa 2013. (Jiránek – Homola)
SALAVCOVÁ, Zuzana, Ženská čeleď na Královéhradecku v 17. Století, UPa 2013. (Maur – Šikulová)
VÍŠKOVÁ, Romana, Společenské postavení žen v 1. republice. Srovnání několika osobností. UPa 2013. (Lenderová – Waageová)

 

2012 (32)

Historie:

BARTOŠOVÁ, Tereza, Neolitický šperk, UPa 2012.
BREBEROVÁ, Stanislava, Doklady her a hraček v archeologických nálezech v Hradci Králové, UPa 2012.
GRECMANOVÁ, Andrea, Keramická výbava v hrobech kultur popelnicových polí, UPa 2012.
CHARVÁTOVÁ, Aneta, Novoměstské předměstí v Chrudimi na základě archeologických nálezů, UPa 2012.
KADLEC, Jindřich, Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945, UPa 2012.
KOŇAŘÍKOVÁ, Alena, Šlechta v českých zemích v letech 1918-1945. Osudy a postoje Thun- Hohensteinů po roce 1918 a jejich vazby k národnímu socialismu, UPa 2012.
KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Gabriela, Toleranční sbor v Moravči do roku 1848, UPa 2012. (Macková – Stoklasová)
KUHNOVÁ, Kristýna, Továrnická rodina sochorů ze Dvora Králové nad Labem a její spolupráce s českými umělci v době mezi světovými válkami, UPa 2012. (Panoch – Škabrada)
KUTĚJOVÁ, Eliška, Nálezy odpadní jímky v areálu bývalé šatlavy v Hradci Králové, UPa 2012. (Sigl – Frolík)
KUTOVÁ, Pavlína, Kultura v Litomyšli ve 20. letech 20. století, UPa 2012. (Veber – Hašková)
MATOUŠKOVÁ, Ludmila, Vojtěch Václav Sternberg (1868-1930) – politik a básník, UPa 2012. (Lenderová – Jelínková)
MIKLÁŠOVÁ, Veronika, Opevnění velkomoravského Starého Města u Uherského Hradiště, UPa 2012. (Frolík – Sigl)
NOVÁK, Jan, Počátky vsi Stíčany (okr. Chrudim) ve světle archeologických nálezů, UPa 2012. (Frolík –Sigl)
PEŠTA, Matěj, Ladislav Langner (1874-1946). Maloměstský obchodník a úředník v míru a ve válce, UPa 2012. (Jiránek – Macková)
PODOLAN, Zdeněk, Lidová architektura na jihovýchodní Moravě, UPa 2012. (Škabrada – Vařeková)
ROSULKOVÁ, Kateřina, Hmotná kultura hradu Lichnice, UPa 2012. (Sigl – Frolík)
ŘEHOŘ, Tomáš, Karlštejn. Stavební proměny hradu během puristické rekonstrukce architektem Josefem Mockerem, UPa 2012.(Panoch – Škabrada)
SCHNEIDER, Jan, Zbraně z doby laténské v Čechách, UPa 2012. (Jiráň – Titz)
SUROVCOVÁ, Markéta, Historické proměny interiérů zámku Slatiňany a jejich současná obnova, UPa 2012. (Panoch – Hrubý)
SVĚRÁK, Milan, Sídlištní komplex Bylany (okr. Chrudim), UPa 2012. (Jiráň – Jílek)
SVOBODOVÁ KOLDROVÁ, Dita, Sídliště únětické kultury v Mikulovicích, UPa 2012 (Jiráň – Jílek)
ŠIMKOVÁ, Andrea, Počátky obce Vejvanovice (okres Chrudim), UPa 2012. (Frolík – Sigl)
ŠÍR, Jakub, Doklady kožedělné výroby v nálezech z Hradce Králové, UPa 2012. (Sigl – Frolík)
VOHRALÍKOVÁ, Tereza, Poutní místo Kostelní Vydří: od baroka do současnosti, UPa 2012. (Panoch – Hrubý)

Slavistická studia:

BREJLOVÁ, Monika, Podobné a shodné prvky v sumerských a starozákonných příbězích, UPa 2012. (Titz – Antalík)
ČERMÁK, Pavel, Židovské obyvatelstvo ve východních Čechách na konci 18. století (pro Chrudimský, Hradecký a Bydžovský kraj), UPa 2012. (Maur – Nekvapil)
GRANDIČ, Ondřej , Vývoj pohraniční stráže v prvním desetiletí její existence, UPa 2012. (Veber – Urban)
HRON, Jiří, Českoslovenští legionáři v Rusku – obraz skutečných událostí v jejich dílech, UPa 2012. (Veber – Richter)
HÝSKOVÁ, Michaela, Konec exkluzivity? Komparativní analýza návštěvnosti nejvýznamnějších lázeňských lokalit 19. století v Čechách, UPa 2012. (Hanulík – Rudová)
KLVAŇOVÁ, Alena, Komparativní analýza způsobu života v oblasti Valašska a Goreňska na přelomu 18. a 19. století, UPa 2012.
KURKOVÁ, Markéta, Dílo Tomáše Štítného: Ženy, děti a rodinný prostor v díle Tomáše Štítného, UPa 2012. (Čadková – Stejskal)
MAZÁNKOVÁ, Ladislava, Secesní výtvarná kultura v Hradci Králové v letech 1895-1914, UPa 2012. (Panoch – Hrubý)

 

2011 (30)

Katedra historických věd:

ČERNÁ, Eliška, pravěké osídlení na Nymbursku, UPa 2010. (Jiráň – Sigl)
KORNELAKOVÁ, Radka, Pohřebiště knovízského okruhu, UPa 2011, (Frolík – Jiráň)
POSKOČILOVÁ, Šárka, Církevní architektura a menší sakrální stavby na Opočensku, UPa 2011. (Panoch – Škabrada)
STŘIHAVKOVÁ, Lenka, Hrobová výbava v době římské v Čechách, (Jiráň – Titz)
SVOBODOVÁ, Petra, Pravěká hradiště ve východních Čechách, Upa 2011. (Jiráň – Titz)
ŠPRYNAROVÁ, Anna, Pohanské pověry ve středověkých českých pramenech, UPa 2011. (Čadková – Stejskal)
ŠTARK, Marek, Kamenné artefakty v době bronzové, UPa 2011. (Jiráň – Titz)
ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie, Kostel svatého Jakuba v Rané a počátky středověkého osídlení na Hlinecku, UPa 2011. (Frolík – Sigl)
ŠTYSOVÁ, Karolína, Osídlení z doby římské v Praze – Letňanech, Upa 2011 (Jiráň – Titz)
VEDRALOVÁ, Markéta, Historie poutního místa Hejnice, UPa 2011. (Panoch – Prchal)
VOSÁHLOVÁ, Tereza, Neznášov – Habřina – Rotemberk, UPa 2011. (Frolík – Sigl)
ŽÁČKOVÁ, Marie, Vývoj osídlení lokality Skalice nad Svitavou, UPa 2011. (Jiráň – Titz)


Ústav historických věd:

BAŽANT, Jan, Historie Terezína od konce 2. světové války až do současnosti z pohledu památkové péče, UPa 2011. (Panoch – Škabrada)
BORTHOVÁ, Žaneta, Středověké opevněné sídlo v poloze Habřina – Vražba, UPa 2011. (Frolík – Sigl)
CEJNAROVÁ, Markéta, Pravěké osídlení Poděbradska, UPa 2011. (Jiráň – Titz)
GOL, Tomáš, Posádkové město Litoměřice v letech 1918 – 1938, UPa 2011. (Jiránek – Horáček)
HOLUBEC, Miloš, Historie farnosti Poniklá na přelomu 19. a 20. století, UPa 2011. (Čevelová – Stráníková)
HRŮŠOVÁ, Lucie, Renesanční a barokní kachle ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, UPa 2011. (Sigl – Hrubý)
HUKALOVÁ, Kateřina, Esoterické zájmy v životě Leopolda hraběte Thun-Hohensteina (1888-1944), UPa 2011. (Hanulík – Jelínková)
HURAJČÍKOVÁ, Veronika, Každodenní život na hradišti Budeč, UPa 2011. (Frolík – Sigl)
HUSÁKOVÁ, Jana, Vývoj archeologického bádání na Pardubicku (konec 19. století až polovina 20. století), UPa 2011. (Šebek – Frolík)
HUŠKOVÁ, Ivana, Středověké osídlení na Chrudimsku na příkladu obce Tuněchody, UPa 2011. (Frolík – Sigl)
CHALUPNÍKOVÁ, Barbora, Vývoj zahradní architektury 1. poloviny 20. století se zaměřením na zahradního architekta Josefa Vaňka, UPa 2011. (Panoch – Hrubý)
KALÁBKOVÁ, Kateřina, Šperk doby laténské, UPa 2011. (Jiráň – Titz)
KREJČÍČKOVÁ, Hana, Použití dřevěného materiálu ve středověké Ostravě, UPa 2011. (Frolík – Sigl) 

Slavistická studia:

BRANDEJSOVÁ, Barbora, Každodenní život polské aristokracie ve světle pamětí kněžny Matyldy Sapiehové rozené Windischgrätzové (1837-1968), UPa 2011. (Vydra – Jelínková)
PATERMANOVÁ, Jaroslava, Čeští a Slovinští vojáci za první světové války na italské frontě – v osobních svědectvích, UPa 2011. (Jiránek – Dvořáček)
POLÁKOVÁ, Tereza, Státní zámek Žleby: jeho historie, umělecká výzdoba a stylové interiéry, UPa 2011. (Panoch – Hrubý)
ROUSKOVÁ, Aneta, Varšava, město hříchu? Kriminalita, antisemitismus a veřejná morálka v polském velkoměstě, 1905-1914. UPa 2011. (Vydra – Halířová)
ŘEHÁK, Miroslav, Válečný deník českého vojáka Jiřího Vopařila z let 1915 – 1918. UPa 2011. (Jiránek – Vydra)
 

2010 (10)

Ochrana hmotných památek:

KOZOVÁ, Monika, Drobná středověká opevněná sídla na Chrudimsku, UPa 2010. (Sigl – Frolík)
KUNC, Vojtěch, Pravěké osídlení Rakovnicka, UPa 2010. (Titz – Jiráň)
MĚDÍLKOVÁ, Michaela, České menšinové školy na Žamberecku (1904-1938), UPa 2010.
NOVOTNÝ, René, Vzestup a pád nordické rasové teorie v nacistickém Německu: Vliv H. F.K. Günthera a dalších na nacisticku rasovou ideologii, UPa 2010. (Vydra – Jiránek)
RAUBICOVÁ, Veronika, Zřícenina hradu Lichnice (k. ú. Podhradí, Chrudim) UPa 2010. (Lenderová – Halířová)
REJCHRTOVÁ, Jana, Josef Pekař na cestách, UPa 2010. (Teplý – Veber)
ROZSYPALOVÁ, Hana, Chrudim v 9. a 10. století na základě archeologických výzkumů, UPa 2010. (Sigl – Frolík)
STROUHALOVÁ, Marcela, Hrabě Jan Adam Hrzán z Harasova. Zrození barokního kavalíra?, UPa 2010. (Kubeš – Nobicht)
VALOVÝ, Jiří, Církevní instituce na (českém) Těšínsku ve středověku, UPa 2010. (Čadková – Stejskal)

Slavistická studia:

ADÁMKOVÁ, Veronika, Vznik a vývoj první české školy v německém městě Frýdku v letech 1894-1924, UPa 2010. (Lenderová – Němcová)