Antologie zaniklých ženských ctností

ANTOLOGIE ZANIKLÝCH ŽENSKÝCH CTNOSTÍ

(Milena Lenderová ed.)

 

Základ k antologii vznikl díky semináři Česká a evropská žena 19. století, který probíhal v akademickém roce 2000 - 2001 na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

OBSAH:

1. Předmluva

2. Mladá hospodyňka v domácnosti, jak sobě počínati má, aby své i manželovy spokojenosti došla. Dárek dcerám českoslovanským od Magdaleny Dobromily Rettigové. Jan H. Pospíšil, Praha 1840.

3. Honorata Zapová: Nezabudky. Dar našim pannám. Druhé vydání. I. L. Kober, Praha 1863.

4. Františka Hansgirgová: Hospodyně našeho věku, Krátké naučení městského i venkovského hospodářství. Druhé vydání, I. L. Kober, Praha 1874.

5. Sofie Podlipská: Studie o práci. (Přednáška čtená 18. ledna 1889 ve spolku Domácnost) Přednášky Spolku "Domácnost" (Česká škola kuchařská), č. 3. Nákladem spolku Domácnost, Praha 1889.

6. Julie Gintlová: Ideál ženy emancipované. Ženské listy, 4 (1878), č. 1.

7. Věnceslava Lužická: Krásno českých domácností. Přednášky spolku Domácnost (Česká kuchařská škola), č. 2. F. Šimáček, Praha 1888.

8. Růžena Jesenská: Jarmila. Dospívajícím dívkám. V Praze, nakladatel F. Kytka, Knihkupec. Malá Strana, b.d. (1895?).

9. Zlatá kniha české ženy. Nakladatelské družstvo Máje v Praze, Praha 1909.

10. Josef Kafka. 350 ženských povolání. Příručka nezbytná pro rodiče, jejich zástupce, vychovatele, rádce mládeže dívčí, dívky i ženy všech tříd, jež připravují se k manželství a hledají povolání jako výdělek. Nákladem F. Šimáčka v Praze 1916.

11. Olga Stránská-Absolonová: Ženská otázka. In: Olga Stránská (ed.): Praktická hospodyňka. Souhrn nauk, pokynů a předpisů ke správnému a úspornému vedení domácnosti a návod, jak si může hospodyňka svou namáhavou a zpravidla neutěšenou práci neobyčejně ulehčit. F. Strnadel a spol., II. díl, Praha, b. d.

12. Špitálská, J. Vaňousová, B. Zimová: Učebnice domácích nauk pro obecné školy (3., 4. a 5. postupný ročník). S obrázky B. Vejrychové-Solarové. Státní nakladatelství, Praha 1937.

13. Autorky a autoři