Alexandra Šikulová

Mgr. Alexandra Šikulová

Kancelář: budova EA, kancelář 10 023

Telefon: +420 466 036 755

Email:  Alexandra.sikulova@seznam.cz

Konzultační hodiny: dle dohody                    

 

Specializace:

- historická demografie

- postavení ženy v raném novověku

- životní cyklus venkovského obyvatelstva
 

Studium:

1999 - 2003  -  Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové – Všeobecný obor

2003 - květen 2006  -  bakalářské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – Historické vědy: Kulturní dějiny (modul muzeologický)
Bakalářská práce: Filharmonie Sokola Hradec Králové 1921 – 1955. (ved. Mgr. Věra Doležalová). Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2006, 88 s.

2006 - květen 2009  -  magisterské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – Historické vědy: Kulturní dějiny (modul regionální)
Diplomová práce: Demografický vývoj farnosti Libčany v „dlouhém“ 19. století (1785 – 1914). (ved. prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.). Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2009, 257 s.

od 2009  -  interní doktorandské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – Historické vědy: Historie

Disertační práce: Postavení vdovy v raném novověku (1650 – 1800) v Hradci Králové a v jeho okolí. (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)

 

Zahraniční studijní pobyty:

1.10.2007 - 31.3.2008  -  Friedrich-Schiller Universität Jena, Deutschland (Socrates/Erasmus)

 1. 10. 2010 – 31. 12. 2010 – Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Österreich (Aktion Österreich-Tschechien)


 16. 9. 2011 – 8. 10. 2011 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska (Projekt studentských mobilit)
 

- 9. 11. 2011 – 13. 11. 2011 - Universität Wien, Österreich (Projekt studentských mobilit)

- 27. 4. 2012 – 9. 6. 2012 - University of Cambridge, Faculty of Economics, England (Projekt Podpora mobilit studentů magisterských a doktorských studijních programů do zemí nedosažitelných z běžných programů; Doktorandský grant FF Univerzity Pardubice)
 

 

Publikační činnost:

ŠIKULOVÁ, Alexandra. Hradec Králové - Všehrdova čp. 194. In Sborník seminárních prací z předmětu Základy poznávání historických staveb v akademickém roce 2006/2007, Pardubice 2007, s. 46 - 52.

 ŠIKULOVÁ, Alexandra. Vývoj sňatečnosti ve farnosti Libčany v „dlouhém“ 19. století (1785-1914). In Historická demografie 34 (2), 2010, s. 114 – 175.

ŠIKULOVÁ, Alexandra. Vývoj úmrtnosti ve farnosti Libčany v „dlouhém“ 19. století (1785-1914). In Historická demografie 35 (2), 2011, s. 217 – 262.

spolupráce na vydání „Lexikonu českých historiků na počátku 21. století“ (technické zpracování)

Praxe:

červenec - srpen 2005  -  odborná praxe v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

červen - srpen 2009  -  dokumentátor výzkumného projektu Identifikace a dokumentace projevů tradiční lidové kultury v České republice (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)

květen – srpen 2010 - dokumentátor výzkumného projektu Identifikace a dokumentace projevů tradiční lidové kultury v České republice (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)

od 1. 8. 2011 – odborný pracovník Oddělení historické etnologie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.


Výuka na ÚHV:


ZVEN - Postavení žen na venkově v novověku


Přednášky a konference:


X. sjezd českých historiků, 14. – 16. 9. 2011, Ostrava, volná sekce „Sociální aspekty demografického vývoje“ – příspěvek: Zájem evropské historiografie o postavení vdov ve společnosti“

 

Vedené bakalářské práce na ÚHV FF Pardubice:


MIZERA, Marek. Demografický vývoj farnosti Pěčín v letech 1785 – 1884 (obhájeno 2012)