Aleš Misař

Aleš MISAŘ

Kontakt: misar.ales@post.cz
Kancelář: EA 12024
Konzultační hodiny: Pondělí 14.00-20.00

Specializace: Světlo jako metafora a její uchopení v kontextu české literatury od osvícenství po modernu


Studium

2009-2014: Bakalářské studium – Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky, obor: německý jazyk a literatura ve školní praxi. Téma bakalářské práce: Der Tod Karel Čapeks und sein Reflexion im deutschsprachigen Kulturbereich (vedoucí práce: Doc. Mirek Němec).

2015-2018: Magisterské studium – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor: Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury. Téma diplomové práce: Literární skupiny a spolky v českých zemích po roce 1990 (vedoucí práce: Doc. Mgr. Radek Malý, PhD. a PhDr. Antonín Kudláč, PhD.).

Praxe a zaměstnání (výběr)

Od 2012: Literární čtvrtletník Partonyma – redaktor (mezi 2013-2015 zástupce šéfredaktora)
2007-2009: Univerzita Karlova, časopis FFaKT, redaktor měsíčníku studentů FF UK

Publikační činnost

Odborná:

Literárně členitá nížina, TVAR č. 14/2012.
Trochu oklikou za pravou romantikou, Partonyma č. 3/2012.
Truchlivá i vlídná příprava na stáří (Fr. Halas: Staré ženy), H_aluze, Ústí nad Labem, č. 20-21/2012.
Múzy na elektřinu (Vítězslav Nezval: Edison), H_aluze, Ústí nad Labem, č. 22-23/2013.
Korouhev krajiny tiché a svěcené (Jiří Wolker: Svatý kopeček), H_aluze, č. 24/2013.
Příběh ryzí transcendentály (Vladimír Holan: První testament), H_aluze, č. 30/2014.
Vysoká hra o slovo (o textech Michala Horáčka), TAHY 2014, Univerzita Pardubice 2014.
Opěrný bod na prahu beznaděje (Oldřich Mikulášek: Agogh), H_aluze, č. 31/2015.
Umění být doma (Josef Hora: Jan Houslista), H_aluze, č. 32/2015.
Jaderná zkouška poezie (František Hrubín: Proměna), H_aluze, č. 36/2016.
Pustina pestrá a spletitá (T. S. Eliot: Pustina), H_aluze, č. 37/2016.
Básník odnímá masku tyranie (Jan Zahradníček: Znamení moci), H_aluze, č. 38/2016.
Ale je to tam někde na konci! (Jiří Orten: Elegie), H_aluze, č. 39/2017.
Osamělé boje muže v ústraní, in: TAHY, Červený Kostelec, Pavel Mervart 2016.

Beletrie:

Básnické sbírky

Neštěstí v lásce, štěstí v poezii, vl. nákladem, Nymburk 2004.
Proti armádě tvé krásy, vyd. Město Nymburk 2006.
Patřím Noci, vl. nákladem, Nymburk 2009.
Lunoryty, e-kniha, Zájezdí, edice Zhoř 2013.
Na dně rozednění, Praha: Kampe 2018.
Dvě skladby, Pardubice: Vespero 2018.

Próza povídková

Slepá bábo, slepá bábo…, Partonyma č. 10-11/roč. 3, 2014.
Spolek správných hochů, Partonyma č. 13, roč. 4, 2015.
Kde je zmařen Jeníček, Partonyma č. 17, roč. 5, 2016.
Němá Barakuda, Partonyma č. 19, roč. 6, 2017.

Překlady poezie:

RILKE, R. M.: Sonety Orfeovi (výběr), PLAV, č. 10/2012, s. 28-36.
RILKE, R. M.: Sonety Orfeovi, Praha: Literární salon, 2013.
SCHLOYER, Christian: Z milostných nocí štěrku a pramoří (výběr), PLAV, č. 9/2015, s. 30-35.

Ocenění:

2012: Překladatelská Soutěž Jiřího Levého, Obec překladatelů: 1. místo - poezie