Aktuálně

IX. pardubické bienále

Všechny vás zveme na IX. pardubické bienále "Ars Culinaria Europaea. Gastronomie v interdisciplinární perspektivě" pořádané ÚHV a KLKS FF UPa ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích. Konference se koná na zámku v pátek 29.4. a v sobotu 30. dubna. Program je zde.

Certifikáty z jazyků - možnost získat certifikát z AJ a NJ na naší univerzitě

Jazykové centrum naší univerzity nabízí studentům možnost zisku mezinárodních certifikátů z anglického a německého jazyka. Podrobnosti najdete zde.

Nová pravidla zadávání kvalifikačních prací

 V lednu 2014 spouštíme na našem ústavu nová pravidla zadávání kvalifikačních prací – druháci bc. oborů a prváci mgr. oboru, prostudujte si podrobnosti (klikněte na datum) a zařiďte se podle toho.

Více »

Prodlužování studia - pozor na plnění studijních povinností!

Velmi důležité oznámení pro všechny, kteří prodlužují studium (jedno zda bc., či mgr.). Klikněte na datum.

Více »

Oficiální zadání kvalifikačních prací

Milí studenti končících ročníků, chtěli bychom vám pouze připomenout, že byste si měli během dvou týdnů přijít k paní sekretářce pro oficiální zadání vašich BP resp. DP s podpisy vedoucího a děkana. Toto zadání pak přijde umístit do vašich prací, bez něj nemohou být odevzdány!

Historie 2011

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2011 proběhne ve dnech 29. 3. - 30. 3. 2012 v Opavě.  Vyzýváme tímto zájemce, aby se obratem poradili s vedoucími svých prací a do 2. 1. 2012 nahlásili doc. Kubešovi svůj vážný zájem se akce zúčastnit (další info podá J. Kubeš).

Více »

Požadavky ke splnění NOV2

Vedení ústavu se na základě častých dotazů rozhodlo, že se zpřesní požadavky kurzu NOV2 pro studenty KD (netýká se studentů HIST a SAS). Nově se ke zkoušce může pouze se zápočtem z NOV2S a se seznamem literatury. Kdo tedy nemáte zapsáno NOV2S, nemůžete v letním semestru splnit NOV2. Viz sylaby NOV2.

Zápisy do indexu

Ve čtvrtek, dne 9. září, budu od 11:00 do 13:00 zapisovat výsledky STRB, STRE et al. do indexu (dle STAGu). Vzhledem k fakultním závazným pravidlům se obávám, že to bude letos poslední možný termín. Jan Stejskal

 

přednáška o barokně komponované krajině

Ve čtvrtek 20. 5. se v rámci seminářů MAREG uskuteční přednáška Mgr. Pavla Hájka, PhD. o barokní komponované krajině. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Více »

Úspěch našeho studenta Bc. Enčo Minčeva!

Bc. Enčo Minčev uspěl na konferenci Historie 2009 a obsadil velmi pěkné 6. místo z 24 účastníků. Gratulujeme!

Více »