Aktuálně

X. pardubické bienále - Kutná Hora 2018

Ústav historických věd vyhlašuje Call for papers na X. pardubické bienále. Konference se bude jmenovat Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky a proběhne v Kutné Hoře ve dnech 26. - 27. 4. 2018. Zde jsou call for papers + přihláška.

IX. kulatý stůl

Všechny naše studenty, akademiky a příznivce zveme na IX. adventní kulatý stůl na atraktivní a velmi aktuální téma Migrace a emigrace jako téma moderních dějin. Proběhne dne 5. prosince 2017 v Pardubicích v budově na nám. Čs. legií 565.

Tradiční Háčkování

Srdečně všechny zveme na tradiční Háčkování, tj. slavnostní uvítání studentů všech prvních ročníků oborů Kulturní dějiny, Historie a Spisová a archivní služba. Proběhne 27. 11. 2017 - podrobnosti viz leták.

Schůzka studentů s vedením ÚHV

Ústav historických věd pořádá setkání vyučujících se studenty 2. ročníku všech oborů bakalářského studia. Hlavním tématem bude výběr a zadávání bakalářských prací, ale bude možno probrat i další otázky, které studenty zajímají. Zváni jsou samozřejmě i studenti ostatních ročníků. Datum a místo konání: pondělí 13. března 2017 od 15:30 v učebně EB-E2. Vedení ÚHV

IX. pardubické bienále

Všechny vás zveme na IX. pardubické bienále "Ars Culinaria Europaea. Gastronomie v interdisciplinární perspektivě" pořádané ÚHV a KLKS FF UPa ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích. Konference se koná na zámku v pátek 29.4. a v sobotu 30. dubna. Program je zde.

Certifikáty z jazyků - možnost získat certifikát z AJ a NJ na naší univerzitě

Jazykové centrum naší univerzity nabízí studentům možnost zisku mezinárodních certifikátů z anglického a německého jazyka. Podrobnosti najdete zde.

Nová pravidla zadávání kvalifikačních prací

 V lednu 2014 spouštíme na našem ústavu nová pravidla zadávání kvalifikačních prací – druháci bc. oborů a prváci mgr. oboru, prostudujte si podrobnosti (klikněte na datum) a zařiďte se podle toho.

Více »

Prodlužování studia - pozor na plnění studijních povinností!

Velmi důležité oznámení pro všechny, kteří prodlužují studium (jedno zda bc., či mgr.). Klikněte na datum.

Více »

Oficiální zadání kvalifikačních prací

Milí studenti končících ročníků, chtěli bychom vám pouze připomenout, že byste si měli během dvou týdnů přijít k paní sekretářce pro oficiální zadání vašich BP resp. DP s podpisy vedoucího a děkana. Toto zadání pak přijde umístit do vašich prací, bez něj nemohou být odevzdány!

Historie 2011

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2011 proběhne ve dnech 29. 3. - 30. 3. 2012 v Opavě.  Vyzýváme tímto zájemce, aby se obratem poradili s vedoucími svých prací a do 2. 1. 2012 nahlásili doc. Kubešovi svůj vážný zájem se akce zúčastnit (další info podá J. Kubeš).

Více »