Aktuálně

Prodlužování studia - pozor na plnění studijních povinností!

Velmi důležité oznámení pro všechny, kteří prodlužují studium (jedno zda bc., či mgr.). Klikněte na datum.

Více »

Oficiální zadání kvalifikačních prací

Milí studenti končících ročníků, chtěli bychom vám pouze připomenout, že byste si měli během dvou týdnů přijít k paní sekretářce pro oficiální zadání vašich BP resp. DP s podpisy vedoucího a děkana. Toto zadání pak přijde umístit do vašich prací, bez něj nemohou být odevzdány!

Historie 2011

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2011 proběhne ve dnech 29. 3. - 30. 3. 2012 v Opavě.  Vyzýváme tímto zájemce, aby se obratem poradili s vedoucími svých prací a do 2. 1. 2012 nahlásili doc. Kubešovi svůj vážný zájem se akce zúčastnit (další info podá J. Kubeš).

Více »

Požadavky ke splnění NOV2

Vedení ústavu se na základě častých dotazů rozhodlo, že se zpřesní požadavky kurzu NOV2 pro studenty KD (netýká se studentů HIST a SAS). Nově se ke zkoušce může pouze se zápočtem z NOV2S a se seznamem literatury. Kdo tedy nemáte zapsáno NOV2S, nemůžete v letním semestru splnit NOV2. Viz sylaby NOV2.

Zápisy do indexu

Ve čtvrtek, dne 9. září, budu od 11:00 do 13:00 zapisovat výsledky STRB, STRE et al. do indexu (dle STAGu). Vzhledem k fakultním závazným pravidlům se obávám, že to bude letos poslední možný termín. Jan Stejskal

 

přednáška o barokně komponované krajině

Ve čtvrtek 20. 5. se v rámci seminářů MAREG uskuteční přednáška Mgr. Pavla Hájka, PhD. o barokní komponované krajině. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Více »

Úspěch našeho studenta Bc. Enčo Minčeva!

Bc. Enčo Minčev uspěl na konferenci Historie 2009 a obsadil velmi pěkné 6. místo z 24 účastníků. Gratulujeme!

Více »

Zadání BP a DP!

Vyzýváme studenty 2. ročníků bc. oborů a 1. ročníku mgr. oboru, aby si během dubna zadali do STAGu témata svých prací.

Více »

Státní závěrečné zkoušky pro dvouobory

Podoba státních závěrečných zkoušek pro dvouobory - rozdělení na hlavní a vedlejší obor.

Více »

Studentský historický klub

Nedávno začal fungovat Studentský historický klub a jeho členové mezi sebe zvou všechny zájemce z řad studentů historie. Plánují vydávat také speciální časopis!

Více »