Aktuálně

Přednáškový cyklus Osmičková výročí

Ústav historických věd FF UPa vás zve na přednáškový cyklus, který probíhá v tomto roce na naší univerzitě na téma Osmičková výročí. Začali jsme v únoru a budeme končit v prosinci. Program je zde.

Tradiční Háčkování

Srdečně všechny zveme na tradiční Háčkování, tj. slavnostní uvítání studentů všech prvních ročníků oborů Kulturní dějiny, Historie a Spisová a archivní služba. Proběhne v úterý 6. 11. 2018 od 19 hod (začátek před budovou EA, od 20:30 se bude pokračovat v Áčku).

Mezinárodní konference

Všechny srdečně zveme na mezinárodní konferenci History of Midwives 1800-1950, kterou pořádá náš ústav ve dnech 1. - 2. 11. 2018 v Dačického domě v Kutné Hoře. Program je zde. Pro zájemce můžeme zajistit i odvoz - ozvěte se doc. Kubešovi (Jiri.Kubes@upce.cz).

Podoba kvalifikační práce - pozor na chyby

Končícím studentům: z univerzitní knihovny nás upozornili, že kvalifikační práce obsahují řadu formálních nedostatků. Základní problémy pro nás shrnuli a vás prosíme, abyste si při psaní bakalářek a diplomek jejich krátkou prezentaci prošli a dali si na vše pozor. Děkujeme!

Kurz pro veřejnost

Ústav historických věd pořádá od 16. 10. do 18. 12. 2018 praktický kurz pro veřejnost nazvaný Ze života našich předků. Bude v něm propojen kurz čtení starých písem s genealogickými a jinými tématy. Cena kurzu je 700 Kč. Hlašte se do 15. 10. na Jiri.Kubes@upce.cz.

Výběrové přednášky

Všem studentům ÚHV a KLKS: na výběrových přednáškách LMCT, NEDPS a SKDK je zapsán velmi malý počet zájemců. Pokud to tak zůstane, budeme muset tuto výuku zrušit. Vyzýváme tedy zájemce z řad bc. i mgr. studentů, aby se na tyto kurzy podívali a v případě zájmu ještě zapsali. Děkujeme!

 

Nová směrnice o odevzdávání kvalifikačních prací

Studentům končících ročníků! Pozor: Od 1. 9. 2018 platí nová směrnice o odevzdávání kvalifikačních prací. Přináší poměrně zásadní novinky (už se nebude zapisovat BCPR, resp. DIPR a text práce bude kontrolovat antiplagiátorský program apod.), tak se s ní seznamte!

Změna státnicových otázek v KD Mgr.

Pro mgr. studenty regionálního modulu: od června 2018 dochází k dílčí změně státnicových otázek ve vašem modulu, protože nově končí ročníky, které měly od počátku nové předměty NACID a SLESP a už neabsolvovaly archeologické kurzy. Upravené otázky naleznete na této stránce (dole). Pokud máte dotaz, kontaktujte doc. Kubeše.

 

Státnice

Státnice na ÚHV proběhnou ve dnech 22. 5. - 5. 6. 2018. Rozpis najdete po kliknutí na datum.

Více »

Poděkování našim studentkám

Vedení ústavu velice děkuje Bc. Denise Vídeňské a Bc. Věře Pastuchové za skvělou reprezentaci našeho pracoviště na studentské konferenci v Praze. Zároveň gratulujeme Denise Vídeňské k jejímu pěknému umístění a především pak k zisku Ceny Josefa Šusty za práci Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století (školitelem je dr. Hanulík). Kolegyně Vídeňská je vůbec první naší studentkou, které se taková věc podařila. Vynikající počin!