Aktuálně

Projekt In Between?

Zajímavá praxe a zkušenost pro VŠ studenty historie: projekt In Between? nabízí účast na svých výzkumných aktivitách po celé Evropě. Více o tom zjistíte po kliknutí na datum.

Více »

Pro absolventy oboru Spisová a archivní služba nebo příbuzných historických oborů

Zpráva pro absolventy oboru Spisová a archivní služba nebo příbuzných historických oborů: Státní oblastní archiv v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 služebního místa odborný rada - archivář oddělení Státní okresní archiv Mladá
Boleslav. Podrobnosti výběrového řízení viz: http://www.soapraha.cz/index.php?lang=cze&archiv=1&page=aktuality&subpage=0000001971 .
Praxe v oboru není podmínkou. Žádosti zasílejte do 24. 4. 2017.

Schůzka studentů s vedením ÚHV

Ústav historických věd pořádá setkání vyučujících se studenty 2. ročníku všech oborů bakalářského studia. Hlavním tématem bude výběr a zadávání bakalářských prací, ale bude možno probrat i další otázky, které studenty zajímají. Zváni jsou samozřejmě i studenti ostatních ročníků. Datum a místo konání: pondělí 13. března 2017 od 15:30 v učebně EB-E2. Vedení ÚHV

Státní závěrečné zkoušky leden - únor 2017

Státní závěrečné zkoušky na ÚHV proběhnou ve dnech 31. 1. - 9. 2. 2017. Rozpis najdete, když kliknete na datum.

Více »

Vyhlášení ústavního kola Celostátní studentské vědecké konference Historie 2016

Vyzýváme všechny zájemce (především z řad mgr. studentů), aby se přihlásili se svými pracemi do ústavního kola Celostátní studentské vědecké konference Historie 2016. Pošlete své práce (max. 30 normostran a po konzultaci s vedoucím práce) mailem doc. Kubešovi do 31. ledna 2017. Pro více informací klikněte na datum.

Více »

Prosba Biancy Beníškové o zapojení studentů do výzkumu

 Prosba Biancy Beníškové o zapojení studentů historie do výzkumu

Více »

IX. pardubické bienále

Všechny vás zveme na IX. pardubické bienále "Ars Culinaria Europaea. Gastronomie v interdisciplinární perspektivě" pořádané ÚHV a KLKS FF UPa ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích. Konference se koná na zámku v pátek 29.4. a v sobotu 30. dubna. Program je zde.

Certifikáty z jazyků - možnost získat certifikát z AJ a NJ na naší univerzitě

Jazykové centrum naší univerzity nabízí studentům možnost zisku mezinárodních certifikátů z anglického a německého jazyka. Podrobnosti najdete zde.

Nová pravidla zadávání kvalifikačních prací

 V lednu 2014 spouštíme na našem ústavu nová pravidla zadávání kvalifikačních prací – druháci bc. oborů a prváci mgr. oboru, prostudujte si podrobnosti (klikněte na datum) a zařiďte se podle toho.

Více »

Prodlužování studia - pozor na plnění studijních povinností!

Velmi důležité oznámení pro všechny, kteří prodlužují studium (jedno zda bc., či mgr.). Klikněte na datum.

Více »