Aktuálně

Přihlášky na jarní státnice

 Pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu je nutné odevzdat přihlášku ke státnicím do 15. 11. na studijní oddělení. Letos je mimořádně povoleno odevzdat práci v elektronické podobě (do 30. 11. nahrát na Stag), odevzdat lze samozřejmě i tištěné výtisky v kroužkové vazbě. Více v odkazu.

Více »

Kvalifikační práce

Vedení ÚHV  studující vyzývá k případné revizi postupu probíhajících výzkumů ke kvalifikačním pracím. Pokud tušíte, že budete mít problémy dokončit práci včas díky chybějící heuristice, kontaktujte vedoucí svých prací a požádejte je o konzultaci, která povede k vyřešení problému (případně i formou změny tématu kvalifikační práce).

Více »

Kvalifikační práce

Od 1. listopadu do 31. 12. si studující předposledních ročníků musí zvolit v systému STAG téma kvalifikační práce. Témata budou zveřejněna 1. 11., v případě návrhu vlastního tématu je třeba na ÚHV najít vedoucího práce daného odborného zaměření. 

Více v dokumentu upravujícím proces zadávání pokladů kvalifikačních prací. 

Úřední hodiny Jitky Hladíkové

Jitka Hladíková bude k dispozici osobně v kanceláři v úterý a ve čtvrtek, vždy mezi 9:00-12:00, v dalších dnech bude vykonávat svou práci prostřednictvím home office. K zastižení bude v dané době na čísle: 704 519 490.

Distanční výuka

Od středy 23. září (včetně středy samotné) přechází výuka ÚHV FF do podoby distančního studia. Výuka bude nadále probíhat formou synchronní distanční výuky (MS Teams), případně asynchronní výukou ve formě poskytnutí studijních podkladů, či zadávání úkolů k samostudiu.

Podmínky pro absolvování studia budou studujícím definovány vyučujícími jednotlivě prostřednictvím úpravy sylabu ve stagu či definováním podmínek v provizorním sylabu pro tento studijní rok, který  bude studujícím následně zpřístupněn přes intranet. Daná forma studia bude probíhat až do odvolání v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Přejeme všem pevné zdraví a rychlé internetové připojení. 

Přednáška Denisy Nečasové

 V úterý 15. září bude na ÚHV přednášet přední odbornice na genderová studia druhé poloviny 20. století Denisa Nečasová. Všichni studující jsou zváni od 10:00 do místnosti EA 13 022 na prezentaci výzkumu tématu Traktoristka jako nová socialistická žena.

Klub mladých historiků

 František Šebek po letech opět otevírá legendární Klub mladých historiků. Ústav historických věd si váží možnosti hostit jeho členy na své půdě od zimního semestru 2020. 

Více »

Odevzdávání kvalifikačních prací

Z nařízení děkana FF se mění termín odevzdávání kvalifikačních prací pro jarní termín státních závěrečných zkoušek. Namísto 31. března je nyní nutno kvalifikační práci odevzdat do 20. dubna 2020. Konzultace poskytují vedoucí prací prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů (mail, skype, etc.).  Bakalářské i diplomové práce bude možné nahrávat do systému bez vložení stránky s podepsaným zadáním. Většina studentů si jej nestihla vyzvednout na sekretariátu ÚHV, proto práce zadání nemusí obsahovat..

Dočasné pozastavení prezenční formy výuky

Prezenční forma výuky je opatřením rektora UPa od středy 11. března až do odvolání zrušena. Dle vyjádření vládních autorit může dané opatření dosáhnout délky 14 dní až jednoho měsíce. Studující by se neměli dostavovat do prostor FF, nicméně mohou využívat zázemí kolejí.
 Vyučující ÚHV budou v následujících dnech kontaktovat studující prostřednictvím mailu a doporučovat distanční formy studia, konzultovat či jiným způsobem pomáhat ke splnění akademických povinností. Naším cílem je umožnit všem studujícím splnit podmínky spojené se studiem (zápočty, zkoušky, státní závěrečné zkoušky) do konce akademického roku.
 Vedení Ústavu historických věd přeje všem studujícím ideální podmínky pro samostudium, budeme se těšit na možnost konzultovat s vámi nečekané množství nově osvojených vědomostí.

Nabídka studentské praxe v archivu

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily nabízí možnost neplacené studentské praxe s bezplatným ubytováním.

Více »