Program doktorandských kolokvií

Zveme nejen doktorandy na kolokvia s našimi pozvanými hosty, jež proběhnou v letním semestru 2021. Jejich program je zde. Začínáme online. Kdo má zájem se přidat, nechť se ohlásí na Jiri.Kubes@upce.cz a bude mu zaslán odkaz na konkrétní kolokvium.

 

Publikoval: Jiří Kubeš