Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2020

 Gratulujeme našim studentkám, Veronice Hřebíkové a Zdeňce Horáčkové za vynikající výsledky dosažené v Celostátnístudentské vědecké konferenci - Historie 2020 a skvělou reprezentaci našeho ústavu. 

Veronika Hřebíková byla oceněna v odborné souteži všech historických univerzitních pracovišť Celostátní studentská vědecká konference - Historie 2020 za svou studii Císařský vyslanec Josef Klement z Kounic na cestě po jižním Švédsku a východním pobřeží Dánska v létě roku 1776 celkovým druhým místem v soutěži, Zdeňka Horáčková pátým místem ze studii Kardinál Ditrichštejn a jeho vztahy k římské kurii ve světle dopisů tří papežských nunciů (1621-1634). 

Oba články se tedy stanou součástí odborného sborníku z konference. Veronice Hřebíkové byla dále udělena zvláštní cena v soutěži o Cenu Josefa Šusty.

Publikoval: Vladan Hanulík