Distanční výuka

Od středy 23. září (včetně středy samotné) přechází výuka ÚHV FF do podoby distančního studia. Výuka bude nadále probíhat formou synchronní distanční výuky (MS Teams), případně asynchronní výukou ve formě poskytnutí studijních podkladů, či zadávání úkolů k samostudiu.

Podmínky pro absolvování studia budou studujícím definovány vyučujícími jednotlivě prostřednictvím úpravy sylabu ve stagu či definováním podmínek v provizorním sylabu pro tento studijní rok, který  bude studujícím následně zpřístupněn přes intranet. Daná forma studia bude probíhat až do odvolání v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Přejeme všem pevné zdraví a rychlé internetové připojení. 

 

Publikoval: Vladan Hanulík