Zadávání témat kvalifikačních prací

 Studující, kteří v tomto akademickém roce dosud výjimečně nestihli zadat téma zadání kvalifikační práce (první ročníky magisterského studia a druhé ročníky bakalářského studia), musí urychleně téma prokonzultovat a zadat do stagu. Deadline pro schválení tématu kvalifikační práce jejím vedoucím je mimořádně prodloužen do 30. června 2020

  Studující, kteří v tomto akademickém roce dosud výjimečně nestihli zadat téma zadání kvalifikační práce (první ročníky magisterského studia a druhé ročníky bakalářského studia), musí urychleně téma prokonzultovat a zadat do stagu. Deadline pro schválení tématu kvalifikační práce jejím vedoucím je mimořádně prodloužen do 30. června 2020.

Viz: http://uhv.upce.cz/cs/kvalifikacni-prace/

Publikoval: Vladan Hanulík