Přijímací zkoušky do bc. studia

Pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů s počátkem výuky od akademického školního roku 2020/2021 se pro mimořádné okolnosti u všech oborů bakalářského studia zaštiťovaných Ústavem historických věd přijímací řízení ruší. Všichni uchazeči o studium budou přijati. Jmenovitě tedy není nutno absolvovat zkoušky u oborů Historie, Kulturní dějiny, Ochrana hmotných památek i Spisová a archivní služba. 

 

Všichni přihlášení jsou předběžně přijati. Uchazeči musí však dodat kopie vysvědčení 1. pololetí 4. ročníku SŠ, které zašlou do 7. 6. 2020 na studijní oddělení Fakulty filozofické e-mailem (prijimacky.FF@upce.cz). Uchazeč musí do předmětu v e-mailu uvést název studijního programu / studijních programů, do kterého / do kterých si podával e-přihlášku).

Publikoval: Vladan Hanulík