Stipendium pro zahraniční pobyty

FF nabízí v roce 2020 poskytnutí stipendia do výše 20.000,- na zahraniční pobyty v délce minimálně 30 dnů na letní semestr.

Fakulta filozofická UPa nabízí svým studujícím stipendium do výše 20.000,- na zahraniční pobyty v délce minimálně 30 dnů na letní semestr 2020.

Zahraniční pobyt musí trvat minimálně 1 měsíc (30 dnů) a student
může žádat o podporu ve výši až 20 000 Kč s ohledem na
konkrétní zemi, kde se mobilita uskuteční. Student si předem sjedná spolupráci s oficiální institucí (univerzity, archivy, knihovny, muzea, vzdělávací agentury).

Výjezd bude uskutečněn do 31. srpna 2020 (na podzimní výjezdy
bude vyhlášeno 2. kolo v létě t. r.).

V případě zájmu vyplňte „Žádost o přiznání stipendia na podporu
studia v zahraničí – Plán zahraničních mobilit“ – (návod a podmínky
přidělení stipendia jsou k dispozici na studentském
intranetu – https://studenti.upce.cz/moznosti-studia-zahranici).
Dokumenty doručte osobně na děkanát FF UPa (pí Krpatové)
do 29. února 2020.

Publikoval: Vladan Hanulík