Adventní stůl

Zveme všechny studující k účasti na konferenci Historická krajina
její proměny, výzkum a současné trendy bádání
, která se bude konat 6. 12. 2019 v Pardubicích.

Publikoval: Vladan Hanulík