Ústavní kolo studentské vědecké konference Historie 2020

 Zveme všechny studující ÚHV k prezentaci jejich vědeckých výsledků v rámci studentské konference Historie 2020. Přihlášky spolu s texty je možné zasílat do 17. ledna 2020.

 ÚHV bude pořádat interní studentskou konferenci, jejímž smyslem je povzbudit badatelské aktivity našich studujících a nejlepší práce pak vyslat k reprezentaci univerzity na celostátní kolo konference Historie 2020.

Texty lze předkládat do 17. ledna 2020 na adresu vedení ÚHV v podobě 25-30 normostran (1800 znaků na stranu, do rozsahu se nezapočítává poznámkový aparát a seznam zdrojů).

Na vaši účast se teší Pavel Marek a Vladan Hanulík.

 

Publikoval: Vladan Hanulík