Změna v odevzdávání kvalifikačních prací

Všem studentům našeho ústavu! Na UPa byla v září provedena změna v pravidlech pro odevzdávání a zveřejňování kvalifikačních prací. Nová pravidla platí od začátku akademického roku, takže se týkají již prací, které budou obhajovány v lednovém termínu. Podrobnosti se dozvíte po kliknutí na datum.

Na UPa byla provedena změna v pravidlech pro odevzdávání a zveřejňování kvalifikačních prací. Na nejvyšší úrovni to upravuje Směrnice 7/2019 (UPa): https://zamestnanci.upce.cz/smernice/pravidla-pro-odevzdavani-zverejnovani-formalni-upravu-zaverecnych-praci, na fakultní úrovni to pak doplňuje a zpřesňuje Směrnice 3/2019 (FF UPa): https://zamestnanci.upce.cz/sites/default/files/public/dija3273/smernice03_136715.pdf.

Mezi nejvýznamnější novinky patří:

1) Není vyžadována pevná vazba (do univerzitní knihovny se neodevzdává žádný výtisk, stačí elektronická verze);

2) nově je doporučeno použít oboustranný tisk;

3) v univerzitní směrnici se stanovuje i nová podoba čestného prohlášení, tak si ji stáhněte;

4) počet odevzdaných výtisků má stanovit vedoucí pracoviště.

Vyhláška

Jako vedoucí ÚHV FF UPa tímto stanovuji, že společně s elektronickou verzí práce budou studenti na našem pracovišti odevzdávat dva výtisky v kroužkové vazbě (oboustranný tisk). Tyto výtisky se využijí pro potřeby vedoucího práce a oponenta a též pro potřeby komise v průběhu obhajoby. Studentům budou vráceny po obhajobě.

 

9. října 2019, Jiří Kubeš

 

Publikoval: Jiří Kubeš