Doktorandské sympozium

Všechny srdečně zveme na doktorandské sympozium "Paměť a identita v moderních českých dějinách". Jako hosté vystoupí též kolegové a renomovaní znalci moderních dějin dr. Jan Randák a dr. Petr Koura z Prahy! Akce proběhne v úterý 8. října 2019 v místnosti EA-13038. Program je dostupný po kliknutí na datum.

Předběžný program

10.00 – úvodní slovo (Antonín K. K. Kudláč, FF UPa)

10.05 – „Memoáry vytrysklých slz na zašlé časy ze srdcí průkopníků a jejich krásných vzpomínek.“ Trampská paměť jako historikova výzva (PhDr. Jan Randák, Ph.D., FF UK)

10.35 – Plynutí času a splynutí s místem v rodinných pamětech devatenáctého století (Mgr. Barbora Kubátová, FF UPa)

10.55 – Kdo je vypravěč legionářských příběhů (Mgr. Pavel Mertelík, FF UPa)

11.15 – Konstrukce komemorace 28. října v zrcadle meziválečného tisku (Mgr. Kateřina Korábková, FF UPa)

11.35–11.55 – diskuse k dopolednímu bloku

12.00–13.00 – oběd

13.00 – Nárok na hlavu v oblacích: Ustalování identity básníka, jeho sebepojetí a prezentace ve společenském a politickém kontextu první československé republiky (Mgr. Aleš Misař, FF UPa)

13.20 – Případ jednoho opomenutí: Mojmír Klánský, Edice Petlice a vůle k paměti (Mgr. Pavel Nevyhoštěný, FF UPa)

13.40 – Hledači vlastní totožnosti: Identita občana v zrcadle české sci-fi období komunistické totality (Mgr. Přemysl Krejčík, FF UPa)

14.00 – Paměť a identita swingových výstředníků v období protektorátu (PhDr. Petr Koura, Ph.D., PedF UK)

14.30 – diskuse k odpolednímu bloku, závěrečné shrnutí sympozia

 

Publikoval: Jiří Kubeš