práce v oboru

Státní oblastní archiv v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení jednoho služebního místa "vrchní referent/rada - archivář oddělení zemědělsko-lesnických a
osobních fondů a matriční agendy ve Státním oblastním archivu v Praze". Podrobnosti výběrového řízení zde. Žádosti zasílejte do 25. 9. 2018.

 

Publikoval: Jiří Kubeš