Nabídka praxe

Objevila se nabídka praxe pro studenty oboru Spisová a archivní služba. Nabízí jí Městský úřad Svitavy, odbor vnitřní správy, v centrální spisovně. Jedná se pořizování soupisu písemností určených ke skartaci a archivaci. Kontakt: Mgr. Jitka Svobodová (jitka.svobodova@svitavy.cz; tel. 461 550 400).

 

 .

 

Publikoval: Jiří Kubeš