Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací

Bakalářské a diplomové práce, které mají být obhájeny v květnových a červnových termínech roku 2018 je nutno odevzdat na sekretariát ÚHV nejpozdeji v úterý 3. dubna 2018.

 Daný posun vychází z nařízení proděkanky pro pedagogickou činnost a studijní agendu, Šárky Ježkové.

Publikoval: Vladan Hanulík