Pro absolventy oboru Spisová a archivní služba nebo příbuzných historických oborů

Zpráva pro absolventy oboru Spisová a archivní služba nebo příbuzných historických oborů: Státní oblastní archiv v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 služebního místa odborný rada - archivář oddělení Státní okresní archiv Mladá
Boleslav. Podrobnosti výběrového řízení viz: http://www.soapraha.cz/index.php?lang=cze&archiv=1&page=aktuality&subpage=0000001971 .
Praxe v oboru není podmínkou. Žádosti zasílejte do 24. 4. 2017.

 

Publikoval: Jiří Kubeš