Aktuálně

Kvalifikační práce

Nová opatření se objevují každý týden, za ÚHV shrnujeme jen to nejpodstatnější: kvalifikační práce letos můžete odevzdávat, pokud s tím bude souhlasit vedoucí práce, do 30. dubna, případně pro letní termín státních závěrečncýh zkoušek do 31. července. A k povzbuzení badatelských snah, jakož i k obnovení schopnosti sledovat streamovanou výuku přes monitory Jiří Kubeš vyhlásil na dny 6. - 9. dubna děkanské volno.

Program doktorandských kolokvií

Zveme nejen doktorandy na kolokvia s našimi pozvanými hosty, jež proběhnou v letním semestru 2021. Jejich program je zde. Začínáme online. Kdo má zájem se přidat, nechť se ohlásí na Jiri.Kubes@upce.cz a bude mu zaslán odkaz na konkrétní kolokvium.

Historie.cs

 V sobotu Česká televize odvysílala pořad z cyklu Historie.cs, kde ÚHV reprezentoval profesor Petr Vorel. Tématem dílu Jak temné bylo temno je životní úroveň a sociální život v podbě pobělohorské. Doporučujeme ke shlédnutí. 

Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2020

 Gratulujeme našim studentkám, Veronice Hřebíkové a Zdeňce Horáčkové za vynikající výsledky dosažené v Celostátnístudentské vědecké konferenci - Historie 2020 a skvělou reprezentaci našeho ústavu. 

Více »

Přednáška Denisy Nečasové

 V úterý 15. září bude na ÚHV přednášet přední odbornice na genderová studia druhé poloviny 20. století Denisa Nečasová. Všichni studující jsou zváni od 10:00 do místnosti EA 13 022 na prezentaci výzkumu tématu Traktoristka jako nová socialistická žena.

Odevzdávání kvalifikačních prací

Z nařízení děkana FF se mění termín odevzdávání kvalifikačních prací pro jarní termín státních závěrečných zkoušek. Namísto 31. března je nyní nutno kvalifikační práci odevzdat do 20. dubna 2020. Konzultace poskytují vedoucí prací prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů (mail, skype, etc.).  Bakalářské i diplomové práce bude možné nahrávat do systému bez vložení stránky s podepsaným zadáním. Většina studentů si jej nestihla vyzvednout na sekretariátu ÚHV, proto práce zadání nemusí obsahovat..

Dočasné pozastavení prezenční formy výuky

Prezenční forma výuky je opatřením rektora UPa od středy 11. března až do odvolání zrušena. Dle vyjádření vládních autorit může dané opatření dosáhnout délky 14 dní až jednoho měsíce. Studující by se neměli dostavovat do prostor FF, nicméně mohou využívat zázemí kolejí.
 Vyučující ÚHV budou v následujících dnech kontaktovat studující prostřednictvím mailu a doporučovat distanční formy studia, konzultovat či jiným způsobem pomáhat ke splnění akademických povinností. Naším cílem je umožnit všem studujícím splnit podmínky spojené se studiem (zápočty, zkoušky, státní závěrečné zkoušky) do konce akademického roku.
 Vedení Ústavu historických věd přeje všem studujícím ideální podmínky pro samostudium, budeme se těšit na možnost konzultovat s vámi nečekané množství nově osvojených vědomostí.

Nabídka studentské praxe v archivu

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily nabízí možnost neplacené studentské praxe s bezplatným ubytováním.

Více »

Změna v odevzdávání kvalifikačních prací

Všem studentům našeho ústavu! Na UPa byla v září provedena změna v pravidlech pro odevzdávání a zveřejňování kvalifikačních prací. Nová pravidla platí od začátku akademického roku, takže se týkají již prací, které budou obhajovány v lednovém termínu. Podrobnosti se dozvíte po kliknutí na datum.

Více »

Doktorandské sympozium

Všechny srdečně zveme na doktorandské sympozium "Paměť a identita v moderních českých dějinách". Jako hosté vystoupí též kolegové a renomovaní znalci moderních dějin dr. Jan Randák a dr. Petr Koura z Prahy! Akce proběhne v úterý 8. října 2019 v místnosti EA-13038. Program je dostupný po kliknutí na datum.

Více »