Aktuálně

Doktorandská kolokvia

Během letního semestru pořádáme doktorandská kolokvia se zajímavými hosty, na které ale srdečně zveme i zájemce z řad magisterských studentů. Kolokvia se konají většinou v úterý od 10:00. Program je zde.

Nabídka stipendia.

Všem studentům s nějakou vazbou na Broumovsko! AMOS – Vzdělávací fond Broumovska vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o velkorysá stipendia do 3. otevřeného grantového kola na podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, odborné stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy ve školním roce 2019/2020. Termín: do 31. 5. 2019 (ale musíte mít tu vazbu na Broumovsko).

 

Nabídka praxe.

Státní okresní archiv v Semilech nabízí studentům vykonání bezplatné studenské praxe s možností bezplatného ubytování. Kdo máte zájem, ozvěte se jim.

Přednáškový cyklus v hradecké vědecké knihovně

Všechny zájemce zveme na přednáškový cyklus Každodennost v historii, který se bude konat od 19. února do 21. května ve Státní vědecké knihovně v Hradci Králové. Vystoupí nejen naši učitelé, ale i odborníci z jiných vysokých škol. První přednáška se koná již 19. února od 17:00 a prosloví ji náš doc. Martin Čapský. Pozvánka je zde.

Zadávání kvalifikačních prací - jaro 2019

Druháci bc. oborů a prváci mgr. oboru: v únoru a březnu je potřeba si zadat bakalářskou, resp. magisterskou práci. Prostudujte si podrobnosti (klikněte na datum) a zařiďte se podle toho.

Více »

Zajímavý host v Pardubicích

Milé kolegyně, milí kolegové,
srdečně vás spolu s kolegy z KLKS zveme na setkání s Erikem Taberym, šéfredaktorem týdeníku Respekt a autorem oceňované knihy Opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po Babiše, které se uskuteční v pardubickém Divadle 29 v úterý 5. 3. 2019 od 19:00 hodin

Informace pro studenty bakalářských oborů

Informace pro studenty bakalářských oborů

Kurz SDCV (Sociální dějiny venkova v raném novověku) byl přesunut na středu 17:00-18:30. Předmět je veden jako povinně volitelný a volitelný. V případě zájmu se neváhejte zapsat.

Nový PV kurz pro bakaláře i magistry

Všechny naše studenty upozorňujeme, že po několika letech byl opět vypsán kurz EPIKO/EPIKM (Epigrafika a kodikologie). Garanty jsou doc. Kubeš a doc. Čapský. Můžou si ho zapsat jak bakalářští, tak magisterští studenti a je povinně volitelný.

zrušení výuky - Mgr. Misař - 25.02.

 "Seminář Mgr. Aleše Misaře kniha a ilustrace (KAIL) v pondělí 25. února odpadá z důvodu účasti na literární besedě. Doplňující úkoly byly zadány na úvodním sezení."

kolokvium 19. 2.

 Dne 19. února 2019 od 10:00 se koná doktorandské kolokvium, na kterém profesor Lothar Höbelt z vídeňské univerzity představí svoji knihu Ferdinand III. (1608-1657): Mírový císař proti vůli.
Na kolokvium jsou taktéž zváni studenti magisterských oborů.
Pozor, kolokvium se koná ve videomístnosti EA 13038.