Aktuálně

Státnice (srpen 2018)

Státní závěrečné zkoušky na ÚHV proběhnou ve dnech 20. - 31. srpna 2018. Program najdete po kliknutí na datum.

Více »

Nová směrnice o odevzdávání kvalifikačních prací

Studentům končících ročníků! Pozor: Od 1. 9. 2018 platí nová směrnice o odevzdávání kvalifikačních prací. Přináší poměrně zásadní novinky (už se nebude zapisovat BCPR, resp. DIPR a text práce bude kontrolovat antiplagiátorský program apod.), tak se s ní seznamte!

Změna státnicových otázek v KD Mgr.

Pro mgr. studenty regionálního modulu: od června 2018 dochází k dílčí změně státnicových otázek ve vašem modulu, protože nově končí ročníky, které měly od počátku nové předměty NACID a SLESP a už neabsolvovaly archeologické kurzy. Upravené otázky naleznete na této stránce (dole). Pokud máte dotaz, kontaktujte doc. Kubeše.

 

Letní škola

Kolegové z Olomouce zvou zájemce na Letní školu numismatiky, kterou ve dnech 24. - 26. 8. 2018 pořádá Katedra historie FF UP.  Zájemci jsou zváni - setkají se s odborníky, zažijí různé exkurze a budou se moci poznat s dalšími studenty z celé republiky. 

Výsledky zkouškového testu KAZ2

Výsledky testu z KAZ2 z 26. 6. najdete po kliknutí na datum.

Více »

Studentská konference, archeologie

Kolegové v Hradci Králové pořádají 3. ročník Studentské archeologické konference, která se bude konat ve čtvrtek 13. 9. 2018 v Hradci Králové. Tématem letošního ročníku jsou Progresivní metody v archeologii. Hledají studenty, kteří by chtěli vystoupit se svými pracemi. Můžete se přihlásit. Podívejte se na jejich leták.

Přednáškový cyklus Osmičková výročí

Ústav historických věd FF UPa vás zve na přednáškový cyklus, který proběhne v tomto roce na naší univerzitě na téma Osmičková výročí. Začínáme v únoru a budeme končit v prosinci. Program je zde.

Výsledky zkouškového testu KAZ2

Výsledky druhého termínu testu z KAZ2 z 12. 6. najdete po kliknutí na datum.

Více »

Státnice

Státnice na ÚHV proběhnou ve dnech 22. 5. - 5. 6. 2018. Rozpis najdete po kliknutí na datum.

Více »

Výsledky zkouškového testu KAZ2

Výsledky testu z KAZ2 z 29. 5. najdete po kliknutí na datum.

Více »