Aktuálně

Přednáškový cyklus Osmičková výročí

Ústav historických věd FF UPa vás zve na přednáškový cyklus, který probíhá v tomto roce na naší univerzitě na téma Osmičková výročí. Začali jsme v únoru a budeme končit v prosinci. Program je zde.

Mezinárodní konference

Všechny srdečně zveme na mezinárodní konferenci History of Midwives 1800-1950, kterou pořádá náš ústav ve dnech 1. - 2. 11. 2018 v Dačického domě v Kutné Hoře. Program je zde. Pro zájemce můžeme zajistit i odvoz - ozvěte se doc. Kubešovi (Jiri.Kubes@upce.cz).

Podoba kvalifikační práce - pozor na chyby

Končícím studentům: z univerzitní knihovny nás upozornili, že kvalifikační práce obsahují řadu formálních nedostatků. Základní problémy pro nás shrnuli a vás prosíme, abyste si při psaní bakalářek a diplomek jejich krátkou prezentaci prošli a dali si na vše pozor. Děkujeme!

kolokvium 30. 10.

V úterý 30. 10. 2018 se koná další doktorandské kolokvium. Tentokrát nás navštíví doc. Libuše Heczková a seznámí nás s tématem „Civilizovaná žena: 1928“.
Kolokvium se koná v zasedací místnosti ve 3. podlaží budovy na náměstí Čs. legií 565.
Zváni jsou též studenti magisterských oborů.

Kurz pro veřejnost

Ústav historický věd pořádá od 16. 10. do 18. 12. 2018 praktický kurz pro veřejnost nazvaný Ze života našich předků. Bude v něm propojen kurz čtení starých písem s genealogickými a jinými tématy. Cena kurzu je 700 Kč. Hlašte se do 15. 10. na Jiri.Kubes@upce.cz.

Výběrové přednášky

Všem studentům ÚHV a KLKS: na výběrových přednáškách LMCT, NEDPS a SKDK je zapsán velmi malý počet zájemců. Pokud to tak zůstane, budeme muset tuto výuku zrušit. Vyzýváme tedy zájemce z řad bc. i mgr. studentů, aby se na tyto kurzy podívali a v případě zájmu ještě zapsali. Děkujeme!

 

Zrušení výuky

Výuka doc. Kubeše ve čtvrtek 27. 9. 2018 (SLECH a HCL1) z důvodu zahraniční cesty odpadá. Začneme až ve čtvrtek 4. 10. 2018. Děkuji za pochopení.

práce v oboru

Státní oblastní archiv v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení jednoho služebního místa "vrchní referent/rada - archivář oddělení zemědělsko-lesnických a
osobních fondů a matriční agendy ve Státním oblastním archivu v Praze". Podrobnosti výběrového řízení zde. Žádosti zasílejte do 25. 9. 2018.

Nová směrnice o odevzdávání kvalifikačních prací

Studentům končících ročníků! Pozor: Od 1. 9. 2018 platí nová směrnice o odevzdávání kvalifikačních prací. Přináší poměrně zásadní novinky (už se nebude zapisovat BCPR, resp. DIPR a text práce bude kontrolovat antiplagiátorský program apod.), tak se s ní seznamte!

Změna státnicových otázek v KD Mgr.

Pro mgr. studenty regionálního modulu: od června 2018 dochází k dílčí změně státnicových otázek ve vašem modulu, protože nově končí ročníky, které měly od počátku nové předměty NACID a SLESP a už neabsolvovaly archeologické kurzy. Upravené otázky naleznete na této stránce (dole). Pokud máte dotaz, kontaktujte doc. Kubeše.