Aktuálně

Program doktorandských kolokvií

Zveme nejen doktorandy na kolokvia s našimi pozvanými hosty, jež proběhnou v letním semestru 2021. Jejich program je zde. Začínáme online. Kdo má zájem se přidat, nechť se ohlásí na Jiri.Kubes@upce.cz a bude mu zaslán odkaz na konkrétní kolokvium.

Výuka dr. Hazdry

Výuka předmětu Zdeňka Hazdry Šlechtická společnost v 19. a 20. století začne od středy 24. února.

Historie.cs

 V sobotu Česká televize odvysílala pořad z cyklu Historie.cs, kde ÚHV reprezentoval profesor Petr Vorel. Tématem dílu Jak temné bylo temno je životní úroveň a sociální život v podbě pobělohorské. Doporučujeme ke shlédnutí. 

Přihlášky na CSVK 2021

Prodlužujeme termín přihlášek na Celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2021. Bližší info zde.

Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2020

 Gratulujeme našim studentkám, Veronice Hřebíkové a Zdeňce Horáčkové za vynikající výsledky dosažené v Celostátnístudentské vědecké konferenci - Historie 2020 a skvělou reprezentaci našeho ústavu. 

Více »

Výuka v letním semestru 2021

 Děkan FF Jiří Kubeš dnes opatřením ustanovil, že také výuka v letením semestru bude probíhat distančně, a to minimálně do 31. března 2021.  Více se dozvíte v intranetu

Kvalifikační práce

Vedení ÚHV  studující vyzývá k případné revizi postupu probíhajících výzkumů ke kvalifikačním pracím. Pokud tušíte, že budete mít problémy dokončit práci včas díky chybějící heuristice, kontaktujte vedoucí svých prací a požádejte je o konzultaci, která povede k vyřešení problému (případně i formou změny tématu kvalifikační práce).

Více »

Přednáška Denisy Nečasové

 V úterý 15. září bude na ÚHV přednášet přední odbornice na genderová studia druhé poloviny 20. století Denisa Nečasová. Všichni studující jsou zváni od 10:00 do místnosti EA 13 022 na prezentaci výzkumu tématu Traktoristka jako nová socialistická žena.

Odevzdávání kvalifikačních prací

Z nařízení děkana FF se mění termín odevzdávání kvalifikačních prací pro jarní termín státních závěrečných zkoušek. Namísto 31. března je nyní nutno kvalifikační práci odevzdat do 20. dubna 2020. Konzultace poskytují vedoucí prací prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů (mail, skype, etc.).  Bakalářské i diplomové práce bude možné nahrávat do systému bez vložení stránky s podepsaným zadáním. Většina studentů si jej nestihla vyzvednout na sekretariátu ÚHV, proto práce zadání nemusí obsahovat..

Dočasné pozastavení prezenční formy výuky

Prezenční forma výuky je opatřením rektora UPa od středy 11. března až do odvolání zrušena. Dle vyjádření vládních autorit může dané opatření dosáhnout délky 14 dní až jednoho měsíce. Studující by se neměli dostavovat do prostor FF, nicméně mohou využívat zázemí kolejí.
 Vyučující ÚHV budou v následujících dnech kontaktovat studující prostřednictvím mailu a doporučovat distanční formy studia, konzultovat či jiným způsobem pomáhat ke splnění akademických povinností. Naším cílem je umožnit všem studujícím splnit podmínky spojené se studiem (zápočty, zkoušky, státní závěrečné zkoušky) do konce akademického roku.
 Vedení Ústavu historických věd přeje všem studujícím ideální podmínky pro samostudium, budeme se těšit na možnost konzultovat s vámi nečekané množství nově osvojených vědomostí.