Aktivity

Popis aktivit realizovaného projektu Historie a restaurování v praxi

 V rámci projektu OP VK CZ.1.O7/2.2.00/07.0188 vznikly nové specializační předměty, které mají rozšířit zejména praktické dovednosti studentů KHV a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Jedná se o tři nové předměty a jeden předmět inovovaný, jsou rozděleny do následujících klíčových aktivit:

Aktivity

Digitalizace v archivní praxi

Charakteristika aktivity Digitalizace v archivní praxi

Management regionálního dědictví

Charakteristika aktivity Management regionálního dědictví

Odborná praxe správy muzejních sbírek

Charakteristika aktivity Odborná praxe správy muzejních sbírek

Informační technologie pro historiky

Charakteristika aktivity Informační technologie pro historiky