Technická sbírka ve Východočeském muzeu v Pardubicích

Během přednášky se posluchači seznámí se vznikem a vývojem vynálezů technického rázu, předmětem zájmu budou např. fotografie a fotoaparáty, film a televize, rozhlas, rádio, telefon nebo psací stroje. Stručně bude nastíněn rozvoj těchto vynálezů a jejich význam při působení na českém, respektive československém území. Dále se studenti seznámí s technickou sbírkou Východočeského muzea v Pardubicích, jejím obsahem, významem a také s možností prezentace jejích předmětů pro veřejnost.

Během praxe budou studenti zapojeni do digitalizace předmětů technické sbírky, která bude zahrnovat focení předmětů, následnou základní úpravu pořízené fotodokumentace a základní katalogizaci předmětů. Navíc se seznámí s depozitářem, systémem ukládání předmětů a možnostmi správy technické sbírky.

Doporučená literatura k tématu:
Plazewski, Jerzy, Dějiny filmu. Praha, 2009.
Mlčoch, Jan – Birgus, Vladimír, Česká fotografie 20. Století. Praha, 2005.
Telegraf, telefon, rádio kdysi i dnes. České Budějovice, 1996.
Vránková, Jana, Psací stroje. Katalog psacích strojů ze sbírky Národního technického muzea v Praze. Praha, 1993.