Numismatická sbírka

V rámci přednášek bude posluchačům stručně představena numismatika jako pomocná věda historická (PVH). Pozornost bude zaměřena na prameny numismatiky, obecná specifika tvorby numismatických sbírek (systematické sbírky, mincovní depoty, medaile a plakety, ostatní numismatický materiál). Následně budou předvedeny ukázky jednotlivých typů materiálů a představena problematika sbírkotvorných programů. Specifika numismatických sbírek bude demonstrována na příkladu vývoje numismatické sbírky Východočeského muzea v Pardubicích, která patří mezi deset největších a nejhodnotnějších sbírek svého druhu v ČR. V další části se budeme věnovat otázce determinace mincí, medailí, plaket apod. a zásadám popisu a katalogizace, problematice zobrazení.

Během praxe bude v první skupině prakticky prováděna katalogizace a digitalizace mincí – českých denárů 10. – 12. stol. Zvláštní pozornost bude věnována pokladu mincí z poloviny 12. stol. (depot nalezen v Libotově). Druhá skupina bude provádět katalogizaci a digitalizaci souboru pamětních medailí z 19. a 20. stol.

Literatura doporučená k tématu:
Nohejlová-Prátová, Emanuela, Základy numismatiky. Praha 1975.