Archeologie ve Východočeském muzeu v Pardubicích

Posluchači se rámcově seznámí s pracovní náplní pracovníků archeologického oddělení - konkrétně s prováděním záchranných archeologických výzkumů, správou archeologické sbírky a přípravou výstav. Rovněž bude blíže představena problematika kolekce určené k zpracování (digitalizaci) v rámci praxe. V rámci praxe se bude digitalizovat vybraná kolekce archeologických nálezů, pracovat s archivem arch. odd. a dle možností se studenti podívají také přímo do terénu.