Exkurze ÚHV Německo 2018

 

Ústav historických věd Univerzity Pardubice
 
vyhlašuje tradiční

 

 
STUDENTSKOU ODBORNOU
 
EXKURZI
 
 
tentokrát na téma
 
 
Kurfiřti, knížata i králové
 
aneb
  
Württembersko a Franky napříč staletími

  

 
6. května – 12. května 2018
 
 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
 

pondělí 6. 5. – Schwäbisch Hall a Stuttgart

Odjezd od fakulty z Pardubic už v noci z neděle na pondělí v 0:00, noční přejezd přes Prahu, (zájemce bude možné nabrat cestou na této trase), Plzeň a Nürnberg do Schwäbisch Hall.
Ranní prohlídka Schwäbisch Hall, středověkého města založeného na keltském sídlišti.

 • zachované historické centrum s řadou gotických hrázděných domů, zámek Keckenburg, halový kostel sv. Michala (1427-1456), pozdně gotická síťová klenba v chóru; městská zbrojnice

Kolem poledne příjezd do Ludwigsburgu, ubytování v hostelu. Odpoledne krátký přejezd do Stuttgartu, sídelního města württemberských vévodů a později králů (1806). Společná prohlídka centra:

 • Rozlehlý rezidenční zámek Neues Schloss (1746-1807), s rozsáhlou zámeckou zahradou, neoklasicistní Königsbau (1856-60), původní rezidence württemberských vévodů Altes Schloss, dochovaná v podobě po renesanční přestavbě 1553-78, zámecká Schlosskapelle byla prvním sakrálním prostorem ve vévodství určeným pro protestanty
 • Renesanční budovy v okolí zámku – vévodské kancléřství, manýristická Prinzenbau (1606-78)
 • Městský farní kostel Hl. Kreuz s renesanční vévodskou emporou, rodný dům W. F. Hegela Hegelhaus, moderní kulturní, koncertní a kongersové centrum Liederhalle z let 1955-56, vynikající secesní tržnice Markthalle z let 1912-14.

úterý 7. 5. – Sigmaringen a Hohenzollern

Po snídaní v 8.15 odjezd do pohoří Švábský Jura, zejména pak na dva tamní monumetální zámky z 19. století:

 • Město a zámek Sigmaringen, velkolepě přestavěný ve stylu neorenesance a neobaroka po roce 1893, v roce 1944 se do města uchýlila vichistická vláda maršála Pétaina
 • Původní rodové sídlo pruských Hohenzollernů zámek Hohenzollern, přestavěný v romantickém stylu v letech 1850-67, původní gotická kaple sv. Michala
 • Možná podvečerní zastávka v Tübingen, sídle jedné z nejslavnějších německých univerzit (přednášel zde P. Melanchton, studoval J. Kepler), založené 1477; renesanční radnice s orlojem z roku 1511; v gotickém kostele St. Georg (1440-1529) vévodská hrobka; opevněný zámek Hohentübingen z let 1507-1606, skvostný portál hlavní zámecké brány Ausseres Tor (1606).

středa 8. 5. – Ludwigsburg a Stuttgart

Dopoledne prohlídka Ludwigsburgu:

 • Velkolepý barokní zámecký areál, přezdívaný „německé Versailles“; Ludwigsburg založen 1704 vévodou Eberhardem Ludwigem; na stavbě se podíleli přední němečtí a italští architekti; rozlehlé barokní zahrady; uvnitř mj. vévodská knihovna.

Odpoledne krátký přejezd do Stuttgartu, zde volný program, určený zejména k návštěvě místních muzeí:

 • Mercedes-Benz-Museum, jedinečná sbírka vozů této slavné automobilky; Staatsgalerie, jedna z nejlepších německých výtvarných sbírek (Memling, Belini, Rembrandt, Monet, Modigliani aj.)
 • Funkcionalistická čtvrť Weißenhofsiedlung; předměstský letohrádek Solitude, stavěný v letech 1763-7 pro vévodu Karla Eugena dle francouzského klasicistního stylu Ludvíka XVI.

čtvrtek 9. 5. – Maulbronn, Weikersheim a Rothenburg ob der Tauber

Ráno odjezd do Dinkelsbühlu. Po cestě zastávka na několika pamětihodných místech:

 • Maulbronn, gotický cisterciácký klášter, založen r. 1147, jeden z nejzachovalejších středověkých klášterů v Evropě; v kostelní lodi parléřovský reliéf Oplakávání Krista, kol. r. 1390; zachováno i opěvněné hospodářské zázemí kláštera
 • Weikersheim, renesanční rezidenční zámek hrabat von Hohenlohe, jež měli majetky i v českých zemích; rytířský sál ze 16. stol., Hofgarten, zachovalá barokní zahrada z r. 1709; v městském kostele hraběcí hrobka
 • Rothenburg ob der Tauber, zachovalé středověké město (městská práva 1274), jedno z nejlepších v Německu; gotické opevnění a pět městských bran, goticko-renesanční radnice, kostel St. Jakobskirche (1373-1464), dominikánský klášter; františkánský kostel s oltářem od Tilmana Riemenschneidera.

Večer příjezd do Dinkelsbühlu, ubytování.

pátek 10. 5. – Nördlingen a Höchstädt

Po snídani odjezd do Nördlingenu, svobodného říšského města, v jehož okolí se odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev třicetileté války (5.-6. 9. 1634):

 • Prohlídka zachovalého městského jádra; gotické hradby; trojlodní halový kostel St. Georg dle projektu N. Eselera; radnice ze 14. stol., městský společenský dům Tanzhaus, muzeum bitvy.

Po obědě přejezd na další velmi významné bojiště, tentokrát z války o španělské dědictví, u Höchstädtu. První velké společné vítězství prince Evžena Savojského a vévody z Marlborough (13. 8. 1704). Naučná stezka po bojišti; v zámku v Höchtädtu expozice bitvy.
Po návratu večerní společná prohlídka městského jádra Dinklesbühlu, jednoho z nejstarších franckých měst s typickými gotickými hrázděnými domy a barokní rezidencí Řádu maltézských rytířů.

sobota 11. 5. – Würzburg

Sobota bude věnována celodenní prohlídce Würzburgu, významného rezidenčního města knížat-biskupů na řece Mohanu:

 • Nejpřednější památkou je rozsáhlá biskupská rezidence, stavěná v l. 1720-44 za dohledu J. L. Hildebranda pro biskupa Fridricha Karla ze Schönbornu, zapsaná na seznam UNESCO; nad vstupním schodištěm největší freska na světě (G. B. Tiepollo), velkolepý slavnostní Kaisersaal, hodovní Zahradní sál (1749), biskupské barokní zahrady na dvou městských bastionech aj.
 • Městský špitál (zal. 1319), goticko-renesanční komplex radnice s fasádními freskami ze 16. stol.; kostel Neumünster-kirche s hrobem sv. Kiliána byl významným poutním místem
 • Románský dóm sv. Kiliána je čtvrtým největším románským kostelem v Německu; oltář s vrcholně gotickou řezbou Tilmana Riemenschneidera; pohřební kaple rodu Schönbornů od B. Neumanna
 • Alte Mainbrücke (1473-1543), nejstarší dochovaný most v Německu
 • Druhým vrcholem Würzburgu ja středověká biskupská pevnost a zároveň rezidence Marienberg na kopci nad Mohanem (1201-1719), v 17. stol. doplněná bastionovým opevněním; v interérech pevnosti sídlí dvě zajímavá muzea: Fürstenbau-Museum a Mainfränkisches Museum.

neděle 12. 5. – Lauf an der Pegnitz a Amberg

Po snídani odjez z Dinkelsbühlu do Pardubic. Cestou absolvujeme ještě dvě zastávky:

 • Lauf an der Pegnitz: prvořadou památkou je gotický hrad Wenzelsburg, který nechal vybudovat Karel IV. roku 1356 na říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem; uvnitř unikátní erbovní sál se znakovou galerií 112 erbů šlechty a měst českého království; gotická kaple sv. Václava
 • Amberg, bývalé rezidenční město rýnských falckrabat; historické jádro s renesančním městským palácem, budovou falckraběcí zbrojnice a kancléřství, gotický kostel sv. Martina a radnice (1356), krytý most Stadtbrillen nad řekou Vils.

Příjezd do Pardubic v odpoledních až podvečerních hodinách.