Exkurze ÚHV Francie 2017

 

Ústav historických věd Univerzity Pardubice
 
vyhlašuje tradiční

 

 
STUDENTSKOU ODBORNOU
 
EXKURZI
 
 
tentokrát na téma
 
 
Ve stínu francouzské gotiky
 
aneb
  
Pikardií od Kresčaku na Sommu

  

 
29. dubna – 6. května 2017
 
 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
 

neděle 30. 4. – v centru Pikardie: Remeš a Amiens

Odjezd od fakulty z Pardubic už v sobotu 29. 4. ve 20:00, noční přejezd přes Prahu, (zájemce bude možné nabrat cestou na této trase), Plzeň, Nürnberg, Heidelberg, Saarbrücken, Metz do Remeše (zhruba 1186 km).
Ranní prohlídka Remeše, zejména Cathédrale Notre-Dame, korunovačního místa francouzských králů od středověku až do roku 1825:

 • počátek stavby roku 1211, jedna z nejvelkolepějších gotických katedrál sloužila jako vzor pro další stavby; na západním průčelí galerie 56 soch francouzských králů; Chagallova okna v jedné z chórových kaplí
 • v sousedství katedrály arcibiskupský Palais du Tau; gotická kaple, hodovní sál a komnaty, v nichž francouzští králové tradičně trávili noc před korunovací, arraské tapiserie z 15. století
 • ve městě dále Cryptoportique, římský vítězný oblouk z doby panování císaře Augusta; Ancien Collége des Jesuites, jezuitská kolej z roku 1606 s dochovanou kuchyní, refektářem a barokní knihovnou.

V poledních hodinách příjezd do Amiens, ubytování v hostelu. Odpoledne společná prohlídka historického centra města:

 • Cathédrale Notre-Dame, největší katedrála ve Francii, začátek stavby 1220; v kostele uložena hlava sv. Jana Křtitele, získaná na křížové výpravě r. 1206; hlavní loď kostela je 42 m vysoká a nese ji 126 pilířů, v dubových chórových lavicích z poč. 16 stol. vyřezáno několik tisíc postav,
 • quartier St-Leu, síť kanálů mezi domy ve vlámském stylu, někdejší centrum vlámského textilního průmyslu se širokými cestami kolem kanálů, původně určených pro koně k vlečení nákladních lodí.

pondělí 1. 5. – na východ

Po snídani odjezd do Péronne. V nevelkém městečku sídlí Historial de la Grande Guerre, muzeum zaměřené na jedno z největších střetnutí první světové války, krvavou bitvu na Sommě od července do listopadu roku 1916. Muzeum sídlí ve zbytcích středověkého Château de Peronne.
 
Po obědě návštěva Château de Coucy, monumentální zříceniny jednoho z největších francouzských hradů ze 13. století. Dále krátká zastávka v nedalekém Soissons – katedrála ze 13. století a opatství Abbaye de Saint-Jean-de Vignes.

Cestou zpět odpolední návštěva velkolepých ruin cisterciáckého kláštera Longpont, založeného roku 1131 sv. Bernardem z Clairvaux (klášter vysvěcen za osobní účasti krále Ludvíka XI. a zničen za Velké francozské revoluce), a města Noyon, rodiště Jana Kalvína. Sídlí zde Musée Jean Calvin.

úterý 2. 5. – na jih

Ráno odjezd do Beauvais. Město bylo silně poškozeno za druhé světové války, jeho hlavní klenot se však zachoval:

 • nedokončená katedrála Cathédrale du St. Pierre z let 1225-1275, zaklenutá nejvyšší gotickou klenbou na světě ve výši 48,5 m. Velkolepý záměr však převyšoval technologické možnosti oné doby, a tak se klenba kněžiště a křížení hlavní lodi několikrát zřítila. Ze stavby nakonec zbylo jen torzo, přesto se uvnitř nachází pozoruhodný orloj, vitráže ze 16. století a základy karolínského kostela Basse-Oeuvre z 9. století, který byl včleněn do struktury gotického chrámu.
 • město bylo tradičním centrem výroby gobelínů, na což upozorňuje Musée Nationale de Tapisserie.

Odpoledne přejezd do Chantilly. Skvostný renesanční zámek uprostřed vodní plochy, původně postavený pro rodinu de Montmorency, později přešel do vlastnictví Ludvíka Bourbonského, prince de Condé, známého jako Velký Condé. V zámku rodové muzeum Musée Condé s galerií starého umění, která je ve Francii druhá nejdůležitější po pařížském Louvru. Součástí sbírek je např. slavný středověký rukopis Přebohaté hodinky vévody z Berry. U zámku rozlehlé francouzské zahrady dle projektu architekta Le Nôtre (projektoval královské zahradu ve Versailles) a velkolepé stáje Grandes Ecuries pro 240 koní a 500 honicích psů ze 17. století s hipologickým muzeem.

Možná večerní zastávka v Senlis – zbytky římského opevnění a arény ze 3. stol., pozůstatky gotického zámku Château Royal.

středa 3. 5. – na sever po bojištích

Po cestě do Arrasu památník Thiepval, největší britský vojenský památník na světě. Připomínka 73 000 britských vojáků, kteří padli v bitvách v údolí Sommy a nemají hrob.
Arras je nejen rodištěm prvního architekta svatovítského chrámu Matyáše z Arrasu, ale představuje jedno z nejhezších pikradských měst. Ačkoliv byl za první světové války značně poškozen, citlivá poválečná rekonstrukce mu vrátila mnoho z jeho šarmu:

 • La Grande Place a Le Place des Héros – obě náměstí lemuje podloubí v měšťanských domech ve stylu vlámského baroka ze 17. a 18. století,
 • na Place des Héros gotická radnice Hôtel de Ville se zvonicí; ve vestibulu expozice fotografií, dokumentující zkázu města během 1. světové války,
 • pod městem rozlehlý podzemní systém, hloubený již ve středověku jako sklepení a dokončený za války Brity, který propojené podzemní prostory využívali jako kasárna, nemocnice a nástupní prostory v podzemní válce proti Němcům,
 • bývalé středověké doly Carrière Wellington nedaleko města, upravené novozélandskými inženýry tak, aby se do nich vešlo 24 000 vojáků, připravujících se na útok v rámci tzv. Nivellovy ofenzívy,
 • rozlehlý areál Opatství Sv. Vedasta (Abbaye St. Vaast) s neoklasicistní katedrálou z 18.-19. století a Musée des Beaux Arts.

Na sever od Arrasu navštívíme některé výjimečné vojenské hřbitovy a památníky z bitvy na Sommě: památník kanadských vojáků na Vimy Ridge spolu s částí dochovaného bojiště, zákopů a podzemních krytů; dále francouzský národní hřbitov Notre-Dame de Lorette u Ablain St. Nazaire (největší francouzský vojenský hřbitov na světě!) a hřbitovy v Neuville-Saint-Vaast  - největší německý hřbitov ve Francii a československý hřbitov.

V podvečer návštěva míst, kde se odehrály dvě důležité bitvy stoleté války. Nejprve bojiště u Azincourtu, kde roku 1415 porazili Angličané mnohem početnější francouzské rytíře; literární ztvárnění bitvy tvoří základ Shakespearovy hry Jindřich V.; v obci malé muzeum bitvy. Pro naše dějiny je ale významnější bojiště u Kresčaku (Crécy-en-Ponthieu), v níž roku 1346 padl Jan Lucemburský; na bojišti památník bitvy a malá rozhledna, ve vesnici gotické opatství, kam byl z bitvy převezen raněný Karel IV. Večerní návrat do Amiensu.

čtvrtek 4. 5. – na jihovýchod

V Compiègne je největší (doslova) pamětihodností Château de Compiègne. Zámek byl navržený architektem J. A. Gabrielem jako letní sídlo Ludvíka XV., dokončen byla Ludvíkem XVI, aby byl později oblíbeným sídlem Napoleona III. Stal se také místem prvního setkání císaře Naopleona a jeho druhí ženy Marie Louisy Habsburské. Objekt hostí třei muzea: zámecké interiéry, reprezentační místnosti posledních Bourbonů, Napoleona Bonaparte a Napoleona III.; museum druhého císařství Musée du Second Empire; museum cestování Musée de la Voiture (historické kočáry, bicykly, první automobily). V rozsáhlem lese Forêt de Compiègne (již od středověku královský lovecký revír) je na místě podepsání příměří z 11. 11. 1918 a kapitulace Francie v roce 1940 Musée de l’Armistice.

O několik kolometrů dále stojí Château de Pierrefonds: zámek postaven pro Ludvíka Orleánského ve 14. století, postupně zchátral, v 19. století zásadně přestavěn ve stylu romantické gotiky na popud Napoleona III.; architektem byl Eugène Violett-le-Duc. Prohlídka interiérů.

pátek 5. 5. – před odjezdem: Amiens a Laon

Dopoledne společná i individuální prohlídka zbylých pamětihodností v Amiens. Za zmínku stojí Les Hortillonnages, bažinaté zelinářské zahrady, vytvořené zátočinami pomalu tekoucí řeky Sommy, kdysi obdělávány zemědělci na pramicích, dnes památkově chráněny; maison de Jules Verne, dům, ve kterém slavný spisovatel žil, dnes hostí sbírky muzea jeho díla; na historii a kultury regionu od středověku po současnost zaměřené Musée de Picardie a vlastivědné Musée de Hôtel de Berny.

Odpoledne odjezd do Laonu, zde prohlídka katedrály Notre-Dame (dokončena 1235), jež se stala vzorem pro katedrály v Chartres i slavné Notre-Dame v Paříži, a opevnění s citadelou ze 16. století.

sobota 6. 5.

Noční návrat přes Německo do ČR, předpokládaný příjezd do Pardubic v sobotu 6. 5. kolem 8:00 ráno.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 

Termín:

29. dubna - 6. května 2017

Organizátoři:

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

Kapacita zájezdu:

max. 39 studentů
Letos jako pokaždé opět platí, že přednost budou mít studenti (Bc. i Mgr.) z našeho ústavu a ze spřátelených kateder (KLKS), zejména pak ti, kteří si budou exkurzi zapisovat do indexu a do STAGU. Akce je ale samozřejmě plně otevřena i všem doktorandům. Jestliže se nenaplní autobus z našich řad, potom bude místo nabídnuto našim bývalým studentům i studentům z jiných kateder a univerzit.
 

Cena za osobu:

6 200,- Kč.
Po loňském nutném zvýšení ceny se nám letos podařilo dostat se zpět k mnohaletému standardu, navzdory vzrůstající ceně dopravy, ubytování a nejrůznějších mýtných poplatků. V ceně je zahrnuta doprava, mýtné a ubytování včetně snídaně, vstupy do jednotlivých objektů si každý hradí sám. Na vstupenky kalkulujte zhruba 35 €.
 
Nevratnou zálohu ve výši 3000,- Kč je nutné zaplatit nejpozději do 30. ledna 2016 Vítězslavu Prchalovi, bude použita na rezervaci ubytování.

Ubytování:

 • 2x v pohyblivém hotelu na kolečkách cestou tam a zpět, aneb trocha nepohodlí v ceně
 • 5x Amiens, L‘Auberge de jeuneusse, Square Friant les 4 Chênes 30, 80000 Amiens - http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/amiens.html. Ubytování ve čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbách (zkrátka integrační kasárenský model jako vždy).
    

Zájemci:

Pokud máte vážný zájem, přihlaste se závazně připojením Vašeho jména do seznamu účastníků na nástěnce ve 12. patře budovy EA. Přihlásit se je také možné via e-mail na adresu Vitezslav.Prchal@upce.cz uvedením všech údajů (jméno, studijní obor, ročník, e-mail zájem o kredity). Informační schůzka s upřesněním programu a se zadáním referátů proběhne koncem března. Termín bude včas upřesněn na webu a na nástěnce. Termín zaplacení zbývající částky za exkurzi (cca přelom února a března) bude rovněž dopředu avizován pomocí těchto komunikačních kanálů.

Z organizačních důvodů (zajištění kapacitně odpovídajícího autobusu, zamluvení ubytování a zejména včasné rezervace hromadných vstupů) je nutné uzávěrku přihlášek stanovit na pátek 17. února 2017.

 

TÉMATA REFERÁTŮ

 1.  Stoletá válka: příčiny, průběh, následky - Markéta Kišáková
 2. Bitva u Kresčaku - Matouš Krátký
 3. Bitva u Azincourtu
 4. Jan Kalvín a jeho církevní reforma - Martina Malinská
 5. Chateau Coucy a středověká hradní architektura - Lada Pohlová
 6. Katedrála v Amiensu: francouzská gotika a její charakteristické rysy - Aneta Futerová
 7. Katedrála v Remeši: francouzské královské korunovace - Sabina Veigertová
 8. Rodina Condé ve francouzských dějinách - Filip Vávra
 9. Ludvík Bourbon, kníže z Condé, zvaný „Velký Condé“ - Petr Šatara
 10. Napoleon III. - Zuzana Kuželová
 11. Pierrefonds: Violett-le-Duc a středověk očima 19. století - Jiří Brzica
 12. Jules Verne - Veronika Schiebelová
 13. Česká stopa na bvojištích severovýchodní Francie (Arras 1915) - Martin Hýbl
 14. Bitva na Sommě - Petr Šatalík
 15. Compiègne: místo jednoho příměří a jedné kapitulace - Věra Pastuchová