Exkurze ÚHV Dánsko 2016

 

Ústav historických věd Univerzity Pardubice
 
vyhlašuje tradiční

 

 
STUDENTSKOU ODBORNOU
 
EXKURZI
 
 
tentokrát na téma
 
 
Za písní Severu
 
aneb
  
Meklenburskem do Kodaně

  

 
1. – 7. května 2016
 
 
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
 

neděle 1. 5. – za Velkým Fritzem a za Valdštejnem

Odjezd od fakulty z Pardubic už v sobotu 30. 4. ve 24:00, noční přejezd přes Prahu, Drážďany (zájemce bude možné nabrat cestou na této trase) a Berlín do Postupimi (zhruba 470 km). Ranní prohlídka Postupimi, zejména rezidenčního areálu pruského krále Fridricha Velikého:

 • pruské rokoko v podobě letohrádku Sanssousci z let 1745-1747 s hrobem Fridricha II. (zemřel na zámku prý ve svém oblíbeném křesle v srpnu 1786)
 • slavné terasy a zámecký park, propojující jednotlivé stavby rezidenčního areálu, s dalšími stavbami – neorenesanční královská oranžerie, neoklasicistní Charlottenhof či Chinesisches Teehaus
 • stroze monumentální zámek Neues Palais, zimní sídlo Fridricha II. na opačném konci areálu
 • Cecilienhof, místo konání postupimské konference roku 1945

Před polednem odjezd do Sachsenhausenu, prohlídka tamního koncentračního tábora, po válce využívaného k obdobným účelům Sovětským svazem.
Odpoledne odjezd do Güstrow, prohlídka zámku a přilehlých zahrad. Nechal jej v renesančním stylu postavit od roku 1588 vévoda Ulrich Meklenburský, později si jej jako své meklenburské vévodské sídlo zvolil Albrecht z Valdštejna a začal jej přestavovat. Ve městě dále dóm s pozdně gotickým hamburským oltářem a renesanční knížecí hrobkou, Marienkirche s raně renesančním oltářem (1522). Nocleh v místě.

pondělí 2. 5. – za moře

Po brzké snídani odjezd do Rostocku, jednoho z prvních hanzovních měst, od roku 1492 sídla nejstarší univerzity evropského severu. Krátká prohlídka centra:

 • náměstí s goticko-barokní radnicí
 • gotický dům Kerhofhaus s glazovaným cihlovým průčelím z roku 1470
 • Marienkirche, dokončený v pol. 15. století, s netypicky dlouhým transeptem, v interiéru bronzová křtitelnice (1290) a orloj z r. 1472
 • zbytky městského opevnění s goticko-renesanční branou Steintor.

V 11:00 odjezd trajektem do dánského Gedseru (cca 1,5 hod plavba) a dále do Kodaně. Cestou možná zastávka v archeoparku – dánské středověké rybářské vesnici Middelaldercentret u Niköbingu. Příjezd do Kodaně v odpoledních hodinách. Ubytování a první společná prohlídka historického jádra:

 • Christiansborg Slot, někdejší rezidenční královský zámek stojí na místě pevnosti z 12. stol. současná podoba pochází z konce 19. stol.; v interiéru reprezentační prostory (Trůnní sál, Velký sál, knihovna), do areálu dále náleží královské stáje, kočárovna
 • Börsen, burzovní palác z let 1590 - 1640
 • Christianshavn, opevněná přístavní čtvrť založená Kristiánem IV., v ní svobodný stát Christiania – sociální experiment trvající od roku 1971, kdy squatteři obsadili opuštěná kasárna, dnes zde komunitně žije 900 lidí s vlastní školou, podniky a vládním systémem
 • mohutná radnice postavená roku 1905 v historizujícím stylu a přilehlé hlavní náměstí
 • katedrála Vor Frue Kirke, pozoruhodná ukázka sakrální architektury z počátku 19. stol.

úterý 3. 5. – bez starostí za Hamletem

Celodenní výlet do severního Sjaelandu. Ráno při výjezdu z Kodaně Grundtvigs Kirke, pozoruhodná ukázka sakrální architektury 20. století – kostel ve stylu dánského modernismu postavený v letech 1921-1940. Hlavním cílem budou ale dánské skvostné renesanční zámky. Frederiksborg Slot u Hillerödu představuje jeden z největších zámků severské renesance s výraznými holandskými vlivy. Jako královské sídlo jej nechal kompletně přestavět Kristián IV., který se zde narodil a vyrůstal. Z interiéru zaujme:

 • korunovační kaple Slotskirken, od roku 1671 korunovační místo dánských králů
 • královský audienční sál (Audienssalen) z doby Kristiána V., dokončen 1688
 • jídelna (Riddersalen) s vyřezávaným stropem, míčovna, galerie apod.
 • rozlehlé zámecké barokní zahrady.

Odjezd přes Fredensborg Slot (barokní zámek nechal postavit Frederik IV. na paměť dánsko-švédského míru 1720, který byl předzvěstí konce Velké severní války; zámek dodnes v majetku královské rodiny) do města Helsingör (Elsinor). Hlavní pamětihodností je Kronborg Slot, zámek, ve kterém se odehrával Shakespearův Hamlet. Jde o skvostnou stavbu holandského manýrismu a raného baroka, kterou na místě starší pevnosti vybírající životně důležité clo z průjezdu úžinou Öresund nechal postavit Kristián IV. Památka UNESCO:

 • královské komnaty se zařízením z konce 17. století
 • malý sál (Lille Sal) se sbírkou tapiserií zobrazujících dějiny dánského království
 • velká míčovna, největší krytý prostor severní Evropy (1585)
 • sklepení a vojenské kasematy pod zámkem
 • rozlehlé bastionové opevnění kolem zámku, připomínající jeho vojenskou funkci v nejužším místě sundské úžiny.

V podvečer prohlídka centra města:

 • gotický klášter Karmeliterklosteret a kostel Sankt Mariae Kirke z 15. století, nejlépe dochovaný středověký klášter v Dánsku
 • městský špitál z r. 1516 pro námořníky z přístavu, dnes muzeum
 • katedrála Sankt Olai Kirke, vysvěcená 1200, přestavěná v pol. 16. stol.
 • Skibsklarerergaarden, administrativní budova lodní společnosti z poč. 18. stol., zachovalý interiér
 • Hammermölen, kovárny a dělová huť 1576 Kristiánem IV. k vyzbrojení dánské flotily.

Večerní návrat do Kodaně.

středa 4. 5. – za perlami Kodaně

Tento den bude věnován z části společné, částečně individuální prohlídce Kodaně, a to jak exteriérů, tak interiérů, muzeí a galerií. Z velkého množství možností vybíráme:

 • Amalienborg Slot, barokní královská rezidence, dodnes sídlo královny (částečně přístupný veřejnosti)
 • Rosenborg Slot, další z několika královských zámků v Kodani, postaven ve stylu holandské renesance jako letní sídlo Kristiána IV., dochované interiéry ze 17. stol., královská klenotnice a umělecké sbírky, v okolí královská zahrada Kongens Have založená r. 1606
 • vodní kanál s městským přístavem a nábřeží Nyhavn ze 17. stol.
 • kodaňská citadela Kastelet z let 1626-1663
 • Mramorkirken, jeden z největších severských kostelů, stavba započala r. 1749, z nedostatku zdrojů z královské pokladny dokončen r. 1870; Vor Frelsers Kirke (Kostel Našeho Spasitele), s pozoruhodnou věží dokončenou 1752; jeden z nejstarších kodaňských kostelů Helligändskirken (Kostel sv. Ducha) založený 1238,
 • Statens Museum for Kunst (Dánská národní galerie je jednou z největších světových sbírek evropského umění – Mantegna, Bruegel, Rubens, Rembrandt, Matiss, Picasso aj.), Ny Carlsberg Glyptotek (světově proslulé muzeum se sbírkami staroegyptského, řeckého a římského umění, vedle toho také obsahuje hodnotnou sbírku francouzských impresionistů a postimpresionistů – Degar, Renoir, van Gogh aj.), Nationalmuseet (národní muzeum obsahuje nejen exponáty k dějinám Dánska, ale také významnou vikingskou, inuitskou či egyptologickou sbírku)
 • Frihdensmuseet (muzeum dánského odboje), Hirschsprungske Samling (dánské výtvarné umění 19. a 20. stol.), Töjhusmuseet (dánská královská zbrojnice v budově původního arzenálu z let 1598 -1604), Orlogsmuseet (námořní muzeum v budově královského dánského námořnictva)
 • zábavní park Tivoli založený roku 1843
 • nejslavnější dánský pivovar Carlsberg s prohlídkovou trasou a muzeem
 • Assistens Kierkegaard, hřbitov s hrobkami. H. Ch. Andersena. S. Kierkegaarda či N. Bohra
 • Jægersborg Dyrehave, 13 km severně od Kodaně, lovecká obora dánských králů se zachovanou krajinou upravenou v 17. století pro pořádání parforsních honů (památka UNESCO), uprostřed obory barokní lovecký zámek Eremitageslottet z let 1734-1736.

čtvrtek 5. 5. – za Vikingy

Po brzké ranní snídani a sbalení věcí odjezd přes ostrov Fyn a Jutský poloostrov do Šlesvicka-Holštýnska. Cestou dopolední prohlídka Roskilde, prvního hlavního města Dánska, založeného r. 980 vikinským vládcem Haraldem I. Modrozubým:

 • Domkirke, tradiční pohřební katedrála dánských králů, památka UNESCO; renesanční pohřební kaple Kristiána IV., sarkofágy dánských panovníků
 • biskupský palác, biskupství v Rosklide již od 11. stol., současná barokní podoba paláce pochází z r. 1733
 • Roskilde kloster z roku 1560, na konci 17. stol. fungoval jako první dánský útulek pro svobodné matky
 • Vikingeskibmuseet, museum věnované vikingským lodím včetně několika unikátních originálních kusů.

Na západním pobřeží ostrova návštěva nejlépe dochované vikingské zemní pevnosti Trelleborg (9. stol.), přejezd přes úžinu Velký Belt po dvou visutých mostech Storebaeltbroen dlouhých 13,5 km (otevřeny 1998) na ostrov Fyn. Přejezd přes ostrov a úžinu Malý Belt do Jutska. Zde zastávka u vikingských pohřebních mohyl a runových kamenů z 10. století v Jelling (památka UNESCO). U německých hranic návštěva města Christiansfeld, založeného r. 1773 moravskými bratry. Výjimečný urbanistický koncept podle ideálů moravské bratrské církve, památka UNESCO. Večer příjezd do Lübecku, ubytování.

pátek 6. 5. – za Hanzou

Lübeck není jen někdejší hlava hanzovní ligy a nejmocnější město na Baltu, ale také jedno z nejhezčích a nejlépe dochovaných historických měst Německa a centrum proslulé cihlové „hanzovní gotiky“. Prohlídce města bude věnována většina pátku:

 • mohutné městské brány Burgtor a Holstentor, odrážející moc a blahobyt města, dodnes jsou jedním ze symbolů Lübecku
 • městský špitál Heiligen-Geist-Hospital je nejzachovalejší středověký chudobinec v severní Evropě, v dvoulodním halovém kostele fresky z konce 13. stol zachované světničky pro chovance
 • Budenbrookhaus s muzeem Thomase Manna, dalšího slavného rodáka připomíná Willy-Brandt Haus, v Günter-Grass Haus je malé muzeum tohoto literáta, který zde nějaký čas žil
 • nábřeží starého přístavu s řadou středověkých obchodních skladišť, s čtvrtí gotických kupeckých domů zámožných obchodníků (např. Schabbelhaus z r. 1588) a důležitých lübeckých cechů (např. Haus der Schiffergesselschaft z r. 1535)
 • Marienkirche, velkolepý gotický dvoulodní kostel ve středu města zbudovaný z darů měšťanů sloužil jako vzor pro další hanzovní kostely; největší kostel na Baltu a třetí největší v Německu, zdobný interiér hostil prý nejlepší varhany v Německu, které si přijel poslechnout i J. S. Bach
 • další městské kostely – dóm z r. 1431 s náhrobky lübeckých biskupů; Jakobikirche s barokním interiérem a pietou za utonulé námořníky; původem františkánský klášterní kostel Katharinenkirche s Tintorettovým obrazem Vzkříšení Lazara
 • lübecká radnice z roku 1226 je nejstarší v Německu; vzdušná gotická stavba s příměsí dalších stylů byla pyšným výrazem sebevědomí mocného suverénního vedoucího města Hanzy, v dalších hanzovních městech vyrůstaly její pozdější kopie (Stralsund, Gdaňsk).

V pozdním odpoledni odjezd do Brém. Někdejší důležitý člen Hanzy a bohatý přístav na Veseře je dnes nejmenším spolkovým státem. Večerní prohlídka města:

 • náměstí Marktplatz se sochou rytíře Rolanda z r. 1404
 • brémská skvostná radnice je vyspělým zástupcem tzv. veserské renesance (stejně jako vedlejší budova městské váhy), na jejím rohu socha pohádkových brémských muzikantů
 • manýristický Schütting, centrála brémského kupeckého cechu z let 1537-1539
 • románský dóm se sochou Všemohoucího Krista (1050) a kazatelnou, zhotovenou darem od švédské královny Kristiny (1638)
 • ulička Bötscherstrasse jednotně přebudovaná ve stylu art-deco
 • elegantní promenáda Schlachte v místě bývalého říčního přístavu na Veseře.

Noční přejezd přes Německo domů.

sobota 7. 5.

Plánovaný příjezd do Pardubic v ranních hodinách.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín:

1. - 7. května 2016

Organizátoři:

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

Kapacita zájezdu:

max. 39 studentů
Letos jako pokaždé opět platí, že přednost budou mít studenti (Bc. i Mgr.) z našeho ústavu a ze spřátelených kateder (KLKS), zejména pak ti, kteří si budou exkurzi zapisovat do indexu a do STAGU. Akce je ale samozřejmě plně otevřena i všem doktorandům. Jestliže se nenaplní autobus z našich řad, potom bude místo nabídnuto našim bývalým studentům i studentům z jiných kateder a univerzit.
 

Cena za osobu:

6 800,- Kč.
Po několika letech stabilní ceny jsme již bohužel museli navýšit. Důvodem je kontinuálně vzrůstající cena ubytování a nejrůznějších mýtných poplatků. V ceně je zahrnuta doprava, trajekt, mýtné a ubytování včetně snídaně, vstupy do jednotlivých objektů si každý hradí sám. Na vstupenky kalkulujte zhruba 20 € a 350 DKK.
 
Nevratnou zálohu ve výši 3500,- Kč je nutné zaplatit nejpozději do 29. ledna 2016 Vítězslavu Prchalovi, bude použita na rezervaci ubytování.
 

TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK BYL PRODLOUŽEN DO 22. BŘEZNA 2016.


Ubytování:

Ubytování ve vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbách (zkrátka integrační kasárenský model jako vždy).
  

Zájemci:

Pokud máte vážný zájem, přihlaste se závazně připojením Vašeho jména do seznamu účastníků na nástěnce ve 12. patře budovy EA. Přihlásit se je také možné via e-mail na adresu Vitezslav.Prchal@upce.cz uvedením všech údajů (jméno, studijní obor, ročník, e-mail zájem o kredity). Informační schůzka s upřesněním programu a se zadáním referátů proběhne koncem března. Termín bude včas upřesněn na webu a na nástěnce. Termín zaplacení zbývající částky za exkurzi (cca přelom února a března) bude rovněž dopředu avizován pomocí těchto komunikačních kanálů.

Z organizačních důvodů (zajištění kapacitně odpovídajícího autobusu, zamluvení ubytování a zejména včasné rezervace hromadných vstupů) je nutné uzávěrku přihlášek stanovit na pátek 19. února 2016.

 

TÉMATA REFERÁTŮ

1)    Pruské Versailles? Friedrich II., Hohenzollernové a palácový komplex v Postupimi
2)    Postupimská konference 1945 - Elizabeth Alvarezová
3)    Sachsenhausen – dějiny koncentračního tábora - Irena Jedličková
4)    Kalmarská unie – Dánsko jako baltská velmoc  - Jitka Stehnová 
5)    Dějiny Kodaně – základní přehled  
6)    Kristián IV. (1588-1648): v zajetí velmocenských ambic - Jiří Valový
7)    Frederik  III. (1648-1670): absolutismus v Dánsku - Tomáš Konečný
8)    Osvícenský absolutismus v Dánsku: druhá polovina 18. století
9)    Dánská/severská renesance a její specifika
10)    Berthel Thorlvadsen – dánský klasicismus dobývá svět
11)    Válka o Šlesvicko-Holštýnsko v roce 1864 - Miroslav Šikl
12)    Dánsko za 2. světové války - Josef Faltus
13)    Vikingové - Peter Antal
14)    Lübeck – dějiny města / dějiny hanzy

 

AKTUALITY

 

 

TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK BYL PRODLOUŽEN DO 22. BŘEZNA 2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 3. 2016

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Po jistých úvodních komplikacích se autobus postupně zaplňuje, proto je čas stanovit termín informační schůzky k exkurzi, která proběhne v úterý 22. března 2016 od 18.30 ve videomístnosti (EA13038). Nebude dlouhá, cca 20 min., ovšem účast všech přihlášených je nezbytná. Letos přichází několik důležitých novinek, se kterými budete seznámeni (pojištění, nově také musí mít každý student UPa vypsaný cesťák apod.). Dále  zde bude zde upřesněn program včetně odjezdu a příjezdu, sděleno několik drobných, ale podstatných doplňujících informací k našemu ubytování a zájemcům o kredity rozdána témata odborných referátů.

ZEJMÉNA však bude na schůzce NEZBYTNÉ doplatit zbytek ceny exkurze, tj. 3300,- Kč na osobu.

Vítězslav Prchal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------