Exkurze ÚHV 2012

 

Ústav historických věd Univerzity Pardubice
vyhlašuje tradiční
 
 
STUDENTSKOU ODBORNOU
 
EXKURZI
 
tentokrát na téma
 
Mezi Francií a Německem
aneb
Alsasko - Lotrinsko,
krvavá křižovatka evropských dějin
 
 
 
 
29. dubna - 5. května 2012
 

 

PROGRAM
 

neděle 29. 4.

Odjezd od fakulty ve 24.00, noční přejezd přes Prahu, Plzeň, Norimberk a Heilbronn do Heidelbergu.
 

pondělí 30. 4.

Pondělní dopoledne bude věnováno prohlídce Heidelbergu, historického hlavního města Rýnské Falce, sídelní rezidence falckých kurfiřtů a významného univerzitního centra kalvínské reformace.Příjezd do města cca v 8:00, prohlídka historického centra.
 • kurfiřtský zámek, toho času v podobě monumentálních renesančních rozvalin, ovšem s průvodcovskou prohlídkou a expozicí
 • slavné terasovité zahrady nad řekou Neckar Hortus Palatinus
 • historické jádro města, kolegiátní kostel Heiliggeistkirche, most přes Neckar
 • Alte Universität, založená roku 1386 jako nejstarší v Říši, později spojená s působením významných osobností (K. Jaspers, M. Weber)
 • vyhlídka z okolních kopců na město z tzv. Philosophenweg
Odjezd z Heidelbergu ve 12.00, příjezd do Strasbourgu ve 14.00. Ubytování a nocleh.
Podvečer/večer: procházka Strasbourgem, společná prohlídka centra a proslulé gotické katedrály Notre-Dame.
 

úterý 1. 5.

Ráno po 8:00 odjezd do Colmaru. Jedno z nejzachovalejších měst v Alsasku s typickým „německým“ hrázděným vzhledem.
 • prohlídka historického centra, radnice, kostel Église St. Martin, dominiánský klášter
 • čtvrť Petit Venice okolo starého říčního přístavu, bývalá vinná burza.
Podle časových možností možný výlet do nedaleké hraniční pevnosti Neuf-Brisach, kompletně dochované bastionové pevnosti z dílny architekta markýze Vaubana, postavené v letech 1698-1707, pevnostní muzeum Musée Vauban.
Cestou zpět do Strasbourgu zastávka v zachovalé vinařské vesničce Ribeauville v pohoří Vogézy k nasátí atmosféry typické venkovské lokality a kavárenského (vinárenského) stylu zdejších obyvatel. Pro zdatné peší procházka na rozsáhlou gotickou hradní zřícenínu Chateau St. Ulrich v kopcích nad vesnicí. Nocleh ve Strasbourgu.
 

středa 2. 5.

Dopoledne bude věnováno dokončení prohlídky historického centra Strasbourgu, např.:
 • Ponts-Couverts, středověké kryté mosty přes městské kanály
 • klasicistní Palais Rohan, někdejší rezidence strasbourských biskupů
 • možná návštěva některého ze strasbourských muzeí (Musée Historique, Musée Alsacien, aj.) nebo návštěva futuristické budovy Evropského parlamentu.
Ve 14.00 odjezd do Metz, které budou následující dvě noci naší „noclehárnou“. Ubytování. Podvečer a večer prohlídka historického centra.
 

čtvrtek 3. 5.

Ráno v 8:00 odjezd do Nancy, historického hlavního města Lotrinska. Centrum města je unikátně dochovanou ukázkou rokokového urbanismu druhé poloviny 18. století, kdy městu vtiskl jednotný architektonický ráz Stanislav. I. Leszczyński. Prohlídka zámku, historického centra (Place Stanislas) několika pozoruhodných secesních domů z doby, kdy v Nancy působila Gallého École de Nancy.
Po obědě návrat do Metz, prohlídka zbylé části města, např.:
 • katedrála St. Étienne ve stylu vrcholné francouzské gotiky
 • středověký most Ponte des Allegmans s obranným systémem ze 13. století
 • nejstaší činné francouzské divadlo
 • náměstí Place St. Louis s gotickými měšťanskými domy
 • templářská Chapelle des Templiers ze 13. století s autentickou freskovou výzdobou.
 

pátek 4. 5.

Ráno po 9:00 odjezd do Verdunu, návštěva nechvalně proslulého krvavého bojiště 1. světové války v okolí města.
 • pevnost Douamont, o níž se vedly nejtěžší boje
 • pietní hřbitov a kostnice Ossuaire de Douamont, museum Musée-Memorial de Fleury
 • procházka naučnou stezkou po části bojiště.
Odpoledne cestou domů navštívíme pevnost Hackenberg, aneb z první světové války do té druhé během 40 km. Pevnost Hackenberg u Veckringu je jednou z největších přístupných fortifikací francouzské Maginotovy linie, pohraničního souvislého pásu opevnění, který byl vzorem i pro tehdejší československé fortifikační inženýry.
 

sobota 7. 5.

Z pátku na sobotu noční přejezd přes Německo zpět do ČR. Předpokládáný příjezd do Pardubic v ranních až dopoledních hodinách.
 
 

AKTUALITY

 

27. 3. 2012
Informační schůzka k exkurzi, na níž bude uspřesněn program, odjezd, rozdány referáty a další důležité věci, je svolána na úterý 10. dubna 2012 od 19.30 do posluchárny A 2. Účast všech je žádoucí.
Vítězslav Prchal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 3. 21012
1) Vlivem odhlašování některých již přihlášených studentů došlo k situaci, že nyní je početní stav exkurze jen těsně nad minimem - 36 osob. Je tedy zhruba nějakých 9 míst volných. Tato místa je možné obsadit i zájemci mimo univerzitu, je ale třeba jednat rychle. Víte-li někdo o někom, neváhejte. Více lidí = nižší náklady.
2) Vzhledem k dalším očekávaným platbám za dopravu, pojištění a ubytování je nezbytně nutné doplatit zbylou část peněz, tj. 4 300,- Kč na osobu, do konce března. Platbu prosím provádějte nejlépe v hotovosti v rámci mých konzultačních hodiny (úterý 10:00-11:00) ve dnech 13., 20. nebo 27. března.
Vítězslav Prchal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 1. 2012
Počet přihlášených studentů na plánovanou exkurzi ÚHV do Francie již překročil minimální počet 35 účastníků, můžeme tedy konstatovat, že se exkurze uskuteční. V současné chvíli zbývá ještě cca 10 míst. Víte-li někdo o zájemcích z řad studentů mimo náš ústav, je možné jim tato místa nabídnout.
Vyzývám tímto všechny zájemce, aby co nejdříve zaplatili zálohu ve výši 2000,- Kč, nejdéle však do konce ledna.
V zásadě postupujeme stejně jako loni, tzn. teprve ten, kdo složí zálohu, bude mít účast na exkurzi jistou a nemůže jej nikdo další přeskočit.
Zároveň prosíme o co nejrychlejší zaplacení zálohy, neboť již jednáme o rezervaci ubytování a je třeba zaplaitit rezervační poplatek, cca 1/3 z celkové sumy.
Částku je mi možné zaplatit v pondělí 9. a v úterý 10. ledna v odpoledních hodinách, dále pak v termínech mých zápočtů (vizte STAG) nebo po dohodě e-mailem.
Vítězslav Prchal