Úvod

Vítejte na webových stránkách Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice!

 

Sledujte nás též na Facebooku.

 

1) Proč studovat v Pardubicích Aneb Krátce o našem pracovišti


Univerzita Pardubice sice nepatří mezi "kamenné", tradiční univerzity, ale prošla v posledních letech dynamickým rozvojem, jenž byl způsobem nejen přílivem kvalitních učitelů, ale také naší skvělou geografickou polohou uprostřed České republiky na hlavním vlakovém spoji. Historie se zda vyučuje teprve od roku 1999, ovšem během krátké doby se zdejší ústav historických věd vypracoval natolik, že původní bakalářské studium jednoho oboru významně rozšířil na studium několika bakalářských oborů, magisterského oboru, dokonce jsme získali doktorandské studium a máme právo habilitačního (doc.) a profesorského řízení (prof.)

Momentálně u nás učí a působí dva renomovaní profesoři (Milena Lenderová a Petr Vorel), šest perspektivních docentů (Martin Čapský, Tomáš Jiránek, Jiří Kubeš, Marie Macková, Pavel Marek, Pavel Panoch) a několik dalších doktorů včetně řady známých historiků, kteří k nám přijíždějí učit jako externisté (prof. Eduard Maur, prof. Jiří Mikulec, prof. Jiří Škabrada, doc. Jiří Němeček).

Na našem pracovišti se řeší významné grantové projekty, pravidelně pořádáme mezinárodní konference (jednou za dva roky tzv. Pardubické bienále) a vydáváme prestižní časopis Theatrum historiae. Naši studenti se podílí na grantovém výzkumu, vyjíždějí pravidelně studovat do ciziny přes program Erasmus a ti nejlepší už publikují výsledky svých výzkumů v prestižních časopisech.

Dohromady jsme dobrá parta a u nás se budete cítit nepřehlížení: zakládáme si na našem osobním přístupu (viz obrázek z tradičního Háčkování = listopadového přijímání prváků mezi historiky).


2) Jaké studijní obory nabízíme Aneb co z Vás bude

 
Ústav historických věd zajišťuje výuku v několika různých oborech, jejichž základem jsou historické vědy. Nabízíme studium od bakalářského až po doktorský stupeň. Naše absolventy najdete v Národní knihovně v Praze, v Národním muzeu v Praze,  v Ústavu pro studium totalitních režimů, v různých typech archivů, muzeí, na památkových ústavech, na krajských úřadech, v novinách, ale také na základních školách. Řada z nich se ovšem uchytila i mimo obor a jsou oceňovaní pro své schopnosti vystupovat, prezentovat a psát nejen odborné texty.


Bakalářské studium:

A) bakalářské jednooborové studium (3leté, denní) [Bc.]: kulturní dějiny (garant doc. Jiří Kubeš); spisová a archivní služba (garant doc. Marie Macková).

B) bakalářské dvouoborové studium (3leté, denní) [Bc.]: historie - ochrana hmotných památek (garanti doc. Tomáš Jiránek a doc. Pavel Panoch) a historie - slavistická studia Evropské unie (garanti doc. Tomáš Jiránek a dr. Miroslav Kouba) - možnost volby jazykových modulů: bulharský, chorvatský, polský a slovinský.

Absolventi všech bakalářských oborů studijního programu Historické vědy mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oboru Kulturní dějiny.

Magisterské studium:

Navazující magisterské studium (2leté denní) [Mgr.]: kulturní dějiny (garant prof. Petr Vorel) - možnost volby ze šesti specializačních modulů: soudobé dějiny, gender studies, historická regionalistika, dějiny literární kultury, péče o kulturní dědictví a kulturně historická slavistika.

Doktorské studium:

Doktorské studium (4leté, interní) [Ph.D.] a doktorské studium (5leté, kombinované) [Ph.D.]: historie (garant doc. Jiří Kubeš)

 

Proto neváhejte: kvalitní humanitní vzdělání v historických vědách najdete u nás, v Pardubicích. Pochopíte, že člověk musí znát minulost, aby mohl aktivně vytvářet svou budoucnost, protože člověk bez vědomí dějin je věčné dítě.

 

Pokud se chcete na něco zeptat, pište na adresu Jitka.Hladikova@upce.cz (dotazy technického a praktického rázu), nebo na Pavel.Marek@upce.cz (dotazy na studium a obor).