Jan Zyga p[ro]vaznik zprzeluczi w[a]wra p[ro]waznik p[i]powie[d]l se na pe[n]ze kter w[a]cz[la]w p[ro]uisj Erczkaferzsky zygo[v]i p[ro]wazniku polozil p[ro] iij  g e za te[h]o Zygu on w[a]wra dti musyl Ssimkowi ssmelirzi na rayzym t su[m]mu. Actu[m] ffii p[ost] Matei Anno etc. 18.